Meteorok | MCSE

Meteorok

Vizuális megfigyelési módszer

Az “IMO” módszer egyedi észlelőben gondolkodik. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezentúl csoportosan észlelni, de az adatokat észlelőnkénti bontásban kell kezelni. A kiválasztott látómezőben időintervallumonként kell naplózni darabszámokat, rajtagsággal és becsült fényességértékkel együtt. További rögzítendő információk a határmagnitúdó, látómező közepe (Ra/De), takartság (%), szünetek A naplózás eszköze lehet egy notesz, magnó vagy MP3 felvevő is. A lényeg, hogy ne vegyük le szemünket a vizsgált égterületről. Időintervallumok: Minden esetben UT-ben jegyezzük az időt. Kisebb aktivitás esetén elegendő óránként feljegyezni az időt, nagyobb aktivitás esetén legalább 5-15 […]
Kategória: Meteorok | Megjegyzés írása

Videós megfigyelési módszer

Hullócsillagok Hullócsillagnak vagy meteornak nevezzük a Föld légkörébe nagy sebességgel belépő és ott elégő kozmikus részecskék miatt megjelenő néhány tized vagy legfeljebb néhány másodpercig megfigyelhető száguldó fényjelenséget. Magát a részecskét meteoroidnak, az izzást esetlegesen túlélő és a felszínt elérő darabokat meteoritnak nevezzük. A részecskék eredete a Nap körül keringő üstökösök és kisbolygók szétszóródó anyagára vezethető vissza. Sok meteor jellegzetesen hasonló pályán kering, ezért az év során egy-egy dátumhoz köthető a megjelenésük, amikor a Föld keresztezi útjukat. Ezeket meteorrajoknak nevezzük és […]
Kategória: Meteorok | Megjegyzés írása

Rádiós megfigyelési módszer

A rádiós és radaros meteorészlelés a meteorcsillagászat új és gyorsan fejlődő területe. Mindkét módszernél a meteor repülésekor a meteor fejében lévő, illetve a nyomában maradó ionizált részecskékről visszavert elektromágneses sugárzás segítségével észlelik a hullócsillagokat. A radaros észleléseket Bernard Lovell kezdte 1946-ban. Az év november 9/10-én észlelték sikeresen radarral az első meteorrajt, a Giacobinidák kitörését. Napjainkban már sok hivatásos csillagász dolgozik ún. back scatter radaros megfigyeléssel. Ennél a módszernél egy földi állomásról folyamatosan radarhullámokat bocsátanak ki, melyek egy része a meteorokról visszaverődik. A vevő ilyenkor az adóval […]
Kategória: Meteorok | Megjegyzés írása

Fotografikus észlelési módszer

A meteorok fényképezésének számos előnye van. A lefotózott hullócsillagok segítségével a vizuális megfigyeléseknél pontosabban meghatározható a radiáns helyzete, esetleg szerkezete. Vizsgálható a meteor fénymenete, forgószektoros felvételeknél a szögsebessége. A szimultán meteorofotókkal pedig a meteoroidok világűrben leírt pályája is kiszámítható. A módszer hátránya, hogy sokkal kevesebb meteor rögzíthető így, mint amennyit szabad szemmel láthatunk. A meteorfotózás nem túl drága, ám annál hosszadalmasabb, nagy kitartást igénylő tevékenység. Legnagyobb nehézséget az okoz, hogy a meteorok gyorsan suhannak át az égen – így rövid […]
Kategória: Meteorok | Megjegyzés írása