Amatőrcsillagászok kézikönyve: harmadik kiadás | MCSE

Amatőrcsillagászok kézikönyve: harmadik kiadás

A tarjáni Meteor ’06 Távcsöves Találkozóra időzítette a Magyar Csillagászati Egyesület az Amatőrcsillagászok kézikönyve harmadik, jelentősen átdolgozott kiadásának megjelenését. A kiadványt máris megvásárolhatják a rendezvény résztvevői.

A gyakorló amatőrcsillagász számára az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb tevékenység az égbolt jelenségeinek, égitestjeinek észlelése. Számtalan megfigyelési terület kínálkozik távcsővégre: az egyre többek számára elérhető gyári távcsövek és a digitális képrögzítés az utóbbi években jelentősen kibővítette a megfigyelési lehetőségeket, ugyanakkor a vizuális távcsöves munka, vagy éppen a szabadszemes terület is sokak számára jelent hasznos elfoglaltságot.

Kötetünk a színvonalas, és lehetőség szerint rendszeres észlelőmunkához nyújt segítséget, sorra véve az amatőrcsillagászat hagyományos megfigyelési területeit, figyelembe véve a hazai amatőrök lehetőségeit. Segítséget nyújt azoknak, akik tájékozódni szeretnének arról, hogy milyen programokba kapcsolódhatnak be, milyen területeken végezhetnek értékes munkát akár kedvtelésből, akár abból a célból, hogy észleléseiket a csillagászat tudománya is hasznosítsa. Kézikönyvünk nem a teljesen kezdő amatőrök számára íródott – mindenképpen feltételezünk bizonyos alapismereteket, így például az égbolt, a csillagképek megfelelő szintű ismeretét. Kötetünk a színvonalas észlelőmunkához kíván segítséget nyújtani, az egyes megfigyelési területek elméleti hátterét is ennek megfelelően tárgyaljuk.

Az előző, 2002-es, második kiadáshoz képest kötetünket alaposan átdolgoztuk, kisebb vagy nagyobb mértékben, de valamennyi fejezetet módosítottuk. Teljesen új Hold-észlelési fejezettel jelentkezünk, amely jobban segíti az amatőröket a holdfelszín egyes alakzattípusainak megismerésében, átdolgoztuk és kibővítettük a Napról, a kisbolygókról és a csillagászati képrögzítésről szóló fejezeteket. A digitális észleléstechnika alkalmazásáról nem csak itt, hanem a Napról, a Holdról, a bolygókról és a kettőscsillagokról szóló fejezetben is olvashatunk. Az utóbbi évek észlelési tapasztalatait is felhasználtuk a Fogyatkozások, csillagfedések c. fejezetben (Merkúr- és Vénusz-átvonulás, gyűrűs napfogyatkozás, kisbolygó-okkultációk stb.), kibővítettük és számos új illusztrációval láttuk el a távcsövekről szóló fejezetet.

Az új Kézikönyv címlapfotóját Ladányi Tamás készítette (a Maccholz-üstökös és a Fiastyúk együttállása 2005. január 8-án)

Az első öt fejezetben az amatőrök által is végezhető csillagászati megfigyelésekkel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat
ismertetjük. Az Észleljünk! c. fejezet bevezetés a gyakorlati munkához, számos általános tudnivalóra hívja fel a figyelmet. A szabad szemmel is megfigyelhető jelenségek széles skáláját mutatja be második fejezetünk, majd két olyan témakör kerül sorra, melyek folyamatosan izgalomban tartják az amatőröket. A távcsövekről szóló fejezet a legfontosabb ismereteket foglalja össze, majd a „mobil amatőrcsillagász” legkedvesebb társát, a binokulárt mutatjuk be. Ezt követi a már említett Csillagászati képrögzítés c. fejezet.

Ezután elhagyjuk a Naprendszert, és következik a mélyég-objektumok hihetetlenül gazdag világa, majd a kettőscsillagok, végül a változócsillagok megfigyelésének rejtelmeibe vezetjük be az Olvasót.

Kézikönyvünk második, nagyobb terjedelmű felében az amatőrcsillagász távcsöveivel észlelhető égitestek megfigyelési módszereit vesszük sorra. Így pl. ismertetjük a Naprendszer égitestjeinek megfigyelési lehetőségeit (Nap, Hold, bolygók, üstökösök, kisbolygók, meteorok), továbbá a különféle fedések, fogyatkozások észlelését.

Kézikönyvünk utolsó részében hasznos tudnivalókkal szolgálunk: ismertetjük a 2050-ig várható érdekesebb csillagászati jelenségeket, majd felsoroljuk a hazai csillagászati civil szféra legfontosabb szervezeteit. A kötet használhatóságát nagyban segíti a névmutató és a tárgymutató. Könyvünk végén színes képmellékletet talál az Olvasó, melyben a legjobb hazai amatőr asztrofotókból válogatunk. Az utóbbi évek digitális forradalmának köszönhetően számos új, rendkívül látványos felvételt ismertethetünk meg az Olvasókkal.

Szerzőink a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai, többségük az egyesület kiadásában megjelenő Meteor c. folyóirat rovatvezetője. Az egyes megfigyelési területeken született észleléseket – további feldolgozás céljából – a rovatvezetőknek célszerű beküldeni, akik a beérkezett észlelési anyag felhasználásával állítják össze a Meteor rovatait, és a megfigyelések egy részét külföldi adatgyűjtő központoknak is továbbítják.

A tartalomból:

Észleljünk! (Kereszturi Ákos–Mizser Attila)
Szabadszemes jelenségek (dr. Gyenizse Péter)
Távcsöves tudnivalók (Babcsán Gábor–Mizser Attila–Rózsa Ferenc)
A binokulár – majdnem távcső (Mizser Attila)
Csillagászati képrögzítés (Fűrész Gábor)
A Nap (Pápics Péter–Iskum József)
A Hold (Kereszturi Ákos–Jakabfi Tamás)
Fogyatkozások, csillagfedések (Szabó Sándor)
Bolygók (Vincze Iván–Tordai Tamás)
Üstökösök (Sárneczky Krisztián)
Kisbolygók (Sárneczky Krisztián)
Meteorok (Kereszturi Ákos–Tepliczky István)
A mélyég-objektumok világa (dr. Bakos Gáspár)
Kettőscsillagok (Ladányi Tamás)
Változócsillagok (dr. Kiss László–Mizser Attila–dr. Csizmadia Szilárd)
Látványos és érdekes csillagászati jelenségek 2050-ig (Keszthelyi Sándor)
Csillagászati címtár
Névmutató
Tárgymutató
Képmelléklet

Az 536 oldalas kiadvány ára 4000 Ft, MCSE-tagoknak 2500 Ft. Kapható a Polaris Csillagvizsgálóban, megrendelhető banki átutalással (az MCSE bankszámlaszáma: 62900177-16700448, a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a teljes postacímet!). Az MCSE a postaköltséget átvállalja.A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close