MCSE tisztújítás 2008 | MCSE

MCSE tisztújítás 2008

Az Egyesület tisztségviselőit a tisztújító Közgyűlés választja meg. A választás lebonyolítása három tagú jelölőbizottság feladata, amely a szavazás folyamán a szavazatszámláló bizottság teendőit is ellátja. A 2008-2012-es időszak tisztségviselőire a valasztas@mcse.hu e-mail címen lehet javaslatot tenni. A jelölőbizottság feladata megbizonyosodni arról, hogy a jelölt a jelölést elfogadta.

A jelölőbizottság az Egyesületen belül, eseti bizottságként működik, tagjait az Elnökség választotta a tisztújító Közgyűlés összehívásáról szóló határozatának meghozatalával egyidejűleg. A 2008. április 19-én tartandó tisztújító Közgyűlésen működő jelölőbizottság tagjai: Görgei Zoltán, Heitler Gábor és Molnár Péter.
A jelölőbizottság tagjai sorából bizottsági Elnököt választ, és javaslatot tesz az Egyesület tisztségviselőinek személyére:

Elnökség (létszáma maximum 14 fő, a főtitkár automatikusan az elnökség tagja)

  Jelenlegi (2004-2008) Jelöltek
Az Egyesület Elnöke Dr. Kolláth Zoltán
csillagász, az MTA KTM CSKI tudományos tanácsadója
Dr. Kolláth Zoltán
Alelnök Dr. Hegedüs Tibor
fizikus, a BKKÖ CSKI igazgatója
Dr. Hegedüs Tibor
Elnökségi tagok: Mizser Attila – amatőrcsillagász
Horvai Ferenc – csillagász
Horváth Tibor – optikus
Dr. Kereszturi Ákos – geológus
Keszthelyi Sándor – építészmérnök
Nyerges Gyula – tanár
Dr. Szabados László – csillagász, az MTA KTM CSKI tudományos tanácsadója
Dr. Szatmáry Károly – csillagász, habilitált egyetemi docens, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Szegedi Csillagvizsgáló
Taracsák Gábor – fizikus-csillagász
Trupka Zoltán – ismeretterjesztő
Balaton László
Boros-Oláh Mónika
Horvai Ferenc
Horváth Tibor
Dr. Kereszturi Ákos
Dr. Kiss László
Nyerges Gyula
Sárneczky Krisztián
Dr. Szatmáry Károly

Titkárság (3 fő)

  Jelenlegi (2004-2008) Jelöltek
Főtitkár Mizser Attila Mizser Attila
Titkárság Sárneczky Krisztián – PhD hallgató
Tepliczky István – rendszeradminisztrátor
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István

A jelölőbizottság tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. A Közgyűlés egyszerű többségi határozattal dönt a javaslat alapján a jelölt személyek jelölőlistára történő felvételéről. A Közgyűlésen megjelent, szavazásra jogosult tagok más személyeket is javasolhatnak a megjelentek közül, akiknek jelöltlistára vételéhez szintén a Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.

A szavazást a jelölőbizottság elnöke vezeti le. A levezető elnök ismerteti a szavazás módját, miszerint a szavazásra a következő sorrend szerint kerül sor:
- Elnökség
- Titkárság

A szavazás módjának ismertetését követően kerül sor a szavazásra.

A szavazatokat a szavazatszámláló bizottságként is működő jelölőbizottság számlálja össze, amelynek eredményét a levezető elnök ismerteti a Közgyűléssel. A szavazattszámláló bizottság jelentését és a kihirdetett eredményt a Közgyűlés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. A bizottság elnöke a választás során keletkezett valamennyi dokumentumot a választást követően a Titkárság részére adja át, amely azokat megőrzi. A sikeres választást követően a jelölőbizottság automatikusan feloszlik.

A Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel (50%+1 fő) hozza meg, a szavazás az egyes jelöltek személyéről egyenként történik. Amennyiben valamely tisztségre az Alapszabályban megszabottnál több személyt jelöltek, azon jelöltek tekinthetők megválasztottnak, akik a legtöbb szavazatot kapták. Amennyiben egyenlő szavazatszám esetén szükséges, az érintett jelöltek személyéről a szavazást az elnök addig ismételteti meg, míg a jelöltek közötti sorrend eldönthetővé nem válik. Nem tekinthető megválasztottnak az a jelölt, aki nem kapta meg a szavazásban részt vevő tagok szavazatai közül 50%+1 szavazatot. Amennyiben valamely tisztségre az Alapszabályban lefektetetteknél kevesebb jelölt kapta meg a szükséges szavazatokat, a szavazás eredménytelennek tekintendő, és új jelöltek állítása mellett megismétlendő.A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close