Közhasznúsági jelentés 2008 | MCSE

Közhasznúsági jelentés 2008

Nem vagyunk könnyű helyzetben, ha össze kell foglalnunk a 2008-as évet. Ami a látványos égi jelenségeket illeti, 2008 átlagos évnek mondható. Bár nem volt hiány fogyatkozásokban, az időjárás alaposan beleszólt megfigyelhetőségükbe. Az augusztus 1-jei részleges napfogyatkozás hazai észlelését több helyen akadályozta a felhőzet. A február 21-i hajnali holdfogyatkozást természetszerűleg csekélyebb érdeklődés övezte, míg az augusztus 16-i részleges holdfogyatkozás a Sziget Fesztivál egyik ingyenes látványossága lett, köszönhetően a kedvező időpontnak. Az utóbbi fogyatkozást a Polaris Csillagvizsgálóban Reneszánsz holdfogyatkozásként mutattuk be, kapcsolódva a Reneszánsz Év eseményeihez. Az év leglátványosabb eseménye a december 1-jei Vénusz-fedés volt. Nem csupán a fedés volt rendkívül figyelemfelkeltő látvány: az alig 2 foknyira tartózkodó Jupiter tovább növelte a jelenség érdekességét. Ismét részt vettünk a szeptember 26-i Kutatók Éjszakája rendezvényein, sajnos az időjárás ezúttal kedvezőtlenül alakult, nem nyílt alkalom a sokak által várt távcsöves bemutatókra. Ugyancsak közreműködtünk a Föld Éve programjaiban. A Múzeumok Éjszakáján ismét több helyszínen vettünk részt távcsöves bemutatókkal. 

2008. március 29-én Magyarországon is lekapcsolták a díszvilágítást egyetlen órára, a Föld órája nemzetközi akció keretében. A WWF kezdeményezése 2007-ben indult Sydney-ből, örvendetes, hogy a figyelemfelkeltő kezdeményezés Magyarországon is gyökeret vert. Új kezdeményezésként éjszakai túrákat indítottunk a Zselici Tájvédelmi körzetben, a majdani Csillagos Ég Rezervátumban. Az ilyen éjszakai túrák jó alkalmat jelentenek az érdeklődők bevonására, a csillagos égbolt iránti érdeklődés felkeltésére.

2008 a felkészülés éve is volt, A Csillagászat Nemzetközi Évére való felkészülésé. Az év tiszteletére, egyben fontos segédletként állítottuk össze 2009-es évkönyvünket, mely minden korábbinál nagyobb terjedelemben jelent meg, közel 400 oldalon. A kötetben foglalkoztunk a Csillagászat Éve kiemelt programjaival (100 óra csillagászat, fényszennyezés, és a 400 éves jubileummal kapcsolatos események). Évkönyvünkben olvasható először magyar nyelven Galilei egyik leghíresebb műve, a Sidereus Nuncius. Előkészítettük a Csillagászat Évével kapcsolatos szóróanyagunk megjelentetését (10 ezer példányban) és az évnek szentelt honlapunkat (www.csillagaszat2009.hu). Csillagászati hírportálunk, a hirek.csillagaszat.hu az év honlapja lett. Az elmúlt időszakban is számos diákpályázatot, vetélkedőt támogattunk.

Rendezvények

Közgyűlésünket az Óbudai Művelődési Központban tartottuk, a rendezvény egyik kiemelt témája A Csillagászat Nemzetközi Évére való felkészülés volt. A közgyűlés résztvevői megválasztották az MCSE tisztségviselőit a 2008-2012-es időszakra. Az elnökség tagjai: Dr. Kolláth Zoltán (elnök), Dr. Hegedüs Tibor (alelnök), Mizser Attila (főtitkár), Sárneczky Krisztián (titkár), Tepliczky István (titkár), Balaton László, Boros-Oláh Mónika, Horvai Ferenc, Horváth Tibor, Dr. Kereszturi Ákos, Dr. Kiss László, Nyerges Gyula, Dr. Szatmáry Károly, Trupka Zoltán. Számvizsgálók: Dienes Péter, Spányi Péter és Turzó Péter.

További találkozók, rendezvények: december 13. Változós és CCD-s találkozó Baján, szeptember 20. napórás találkozó Bicskén, november 15. Üstökösészlelők találkozója, május 24. Szakköri találkozó, április 12. Hold-észlelők találkozója. Május 31-én egész napos kirándulást szerveztünk az Ógyallai Csillagvizsgálóba.

Hagyományos ifjúsági táborunkat Ágasváron tartottuk, július 1-8. között. Az időjárás idén is kedvezően alakult, sok derült éjszakán folytathattunk megfigyeléseket. A piszkés-tetői látogatás mellett most először felkerestük a rimaszombati csillagvizsgálót (Szlovákia), mely messze jobb körülmények mellett működik, mint a magyarországi bemutató csillagvizsgálók.
Meteor ’08 Távcsöves Találkozónkat az óriási befogadóképességű tarjáni táborhelyen tartottuk. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a találkozót, az augusztus 1-jei napfogyatkozás észlelését még az eső is megzavarta. Ennek ellenére a tábori létszám ismét rekordot döntött, 318-an vettek részt rendezvényünkön.
Kiskun Csoportunk új helyszínen tartotta nagysikerű táborát Jászszentlászlón, a Kézművesek Tanyáján.
Augusztusi Perseida-táborunkat az ország legsötétebb egű régiójában, a Zselicben tartottuk, a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesülettel közösen.

Polaris Csillagvizsgáló

Csillagvizsgálónk közel 200 estén tartott nyitva. Három előadás-sorozatot tartottunk, tavasszal a Kulin György Csillagászati Szabadegyetem előadásaira vártuk az érdeklődőket, ősszel a Szentmártoni Béla Csillagászati Szabadegyetemre (amatőr észlelésekkel kapcsolatos sorozat), míg a téli-tavaszi időszakban Dávid Gyula Kozmofizika ’08 elnevezésű sorozatát kísérhették figyelemmel a hallgatóság.. A csillagvizsgálóban heti rendszerességgel szakkör működik, új kezdeményezésként  kisiskolások számára is indítottunk szakkört, melyre a gyerekek nagy örömmel járnak. Szakköröseink ötödik helyezést értek el az ESO Catch a Star 2008 pályázatán: Rieth Anna és Veréb Dániel angol nyelven megírt pályamunkájukban kölcsönható galaxisokat mutattak be. A Polarisban járt a III. kerület polgármestere, Dr. Bús Balázs, aki jelképesen „átvette” a (107050) Aquincum elnevezésű kisbolygót, melyet Kiss László és Sárneczky Krisztián fedezett fel még 2001-ben.

Az egyesületi vagyon felhasználása

Működésünkkel kapcsolatban a következő főbb kiadások merültek fel. Szakmai kiadványok (4.340 E Ft, Posta (2.600 E Ft), mely főleg a Meteor és az Évkönyv postaköltsége, Személyi jellegű költségek (4.440 E Ft)

Cél szerinti juttatások

Táborozások költségei (2.845 E Ft)

Vezető tisztségviselők juttatása

Egyesületünknek két alkalmazottja volt 2008-ban, Mizser Attila és Sárneczky Krisztián. Díjazásuk 2008-ban egységesen bruttó 138 E Ft/hónap volt.

Támogatások

2008-ban két pályázatunk volt sikeres, az NKA a Meteort támogatta 800 E Ft-tal, az ÓKM pedig az MCSE működési költségeihez járult hozzá 150 E Ft-tal. Számos magánszemély is támogatta egyesületünket, közülük Kiss Lászlót emeljük ki, aki egész évben az MCSE számára utaltatta át MTA doktori pótlékát. Az SZJA 1%-ából 5857 E Ft támogatást kaptunk.

Egyszerűsített beszámoló mérlege

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK    1 722
I. Immateriális javak                           181
II. Tárgyi eszközök                          1 541
III. Befektetett pénzügyi eszközök         0
B. FORGÓESZKÖZÖK               22 454
I. Készletek                                            0
II. Követelések                                   748
III. Értékpapírok                                      0
IV. Pénzeszközök                         21 706
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  24 176

Tájékoztató a 2007-es SZJA 1%-os felajánlásokról

 

A Magyar Csillagászati Egyesület 4 370 065 Ft támogatást kapott az 1%-os SZJA-felajánlásoknak köszönhetõen. Az összeget az alábbiak szerint használtuk fel: Meteor csillagászati évkönyv 2008: 400 000 Ft, Meteor folyóirat: 250 000 Ft, folyóirat-rendelés: 200 000 Ft, táborok: 600 000 Ft, könyvelés, nyilvántartás: 600 000 Ft, egy fõ alkalmazott bér- és járulékköltségei: 1 500 000, Polaris Csillagvizsgáló: 500 000 Ft,  MCSE szóróanyag: 25 000 Ft, kommunikációs költségek: 295 065 Ft. Köszönjük tagjaink és barátaink támogatását!

 A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close