Kozmofizika 2011 | MCSE

Kozmofizika 2011

Kozmofizika 2011

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS KOZMOLÓGIA

az Univerzum geometriája és a geometriák Univerzumai

Polaris Csillagvizsgáló, Budapest III. Laborc u. 2/c.
Előadó: Dávid Gyula fizikus
Az előadások szerdánként 19 órakor kezdődnek.

1. március 23.

A fizika geometrizálása
(egyáltalán, mi az a geometria?)

- geometriák, matematikai és fizikai "terek" és "téridők"
- téridő-modellek, axiómák
- affin tér
- csak két lehetséges "görbületlen" geometria létezik
- mi köze a fénynek a relativitáselmélethez? (elárulom: SEMMI)

 2. április 6.

Ikrek és paradoxonok
(tér, idő, téridő  a speciális relativitáselméletben)

- a bakter és a kalauz világképe
- koordináták átszámítása, Lorentz-transzformáció
- az egyidejűség relativitása
- a téridő kauzális szerkezete 

3. április 13.

Ikrek és paradoxonok
(a Minkowsi-téridő furcsaságai)

- Lorentz-kontrakció avagy a méterrudak galád viselkedése
- ikerparadoxon és anti-háromszög-egyenlőtlenség
- Einstein a bombán, a gonosz bakter és a kövér rab paradoxona
- mikor és mitől fiatalodik az űrutazó ikertestvér?axiómák és paradoxonok

4. április 20.

Hullámok és részecskék
(relativisztikus dinamika)

– négyesvektorok

- hullámok, relativisztikus Doppler-effektus és aberráció
- létezhet-e relativisztikus pontmechanika?
- energia és impulzus, nyugalmi tömeg
- ütközési és bomlási jelenségek
- tömegdefektus és ikerparadoxon
- igaz-e, hogy E=mc^2 ?

5. április 27

Hízókúra a relativisztikus űrhajóban
(relativisztikus mechanika és elektrodinamika)

- nyugalmi és más tömegfajták (ilyenek nincsenek)
- igaz-e, hogy E=mc^2 ?
- energia, impulzus, tömeg, tömegdefektus
- változik-e a nyugalmi tömeg?
- a Novobátzky-effektus és a Higgs-mechanizmus
- relativisztikus elektrodinamika
- töltés és áram, elektromos és mágneses mező
- érjük utol a fényt: az abszolút állóhullám

6. május 4.

 Görbült téridő


(az általános relativitáselmélet)

- miért nem fél el a gravitáció a specrel keretei között?
- tehetetlenségi erők és kiküszöbölésük
- ki az ablakon: le a gravitációval!
- mit jelent a tér "görbültsége"?
- globális és lokális inerciarendszerek
- milyen messze van a legtávolabbi galaxis?
- van-e értelme ennek a kérdésnek?

7. május 11.

Le a szavannai fizikával!
(mechanika és elektrodinamika görbült térben)

- érvényes-e a specrel az áltrelben? ha igen, miért nem?
- mi görbíti a teret?
- erősebb-e egy mozgó test gravitációs hatása, mint egy állóé?
- van-e antigravitáció? ha igen, miért nem?
- érvényes-e az energiamegmaradás az áltrelben? (elárulom: nem)

8. május 18.

Ahol az Úristen nullával osztott
(a fekete lyukak)

- hogy jön ki a gravitáció a fekete lyukból? (elárulom: sehogy)
- volt-e idő a fekete lyukak kialakulására?
- mit lát, aki átbújt az eseményhorizonton?
- hogy jön ki a Hawking-sugárzás a fekete lyukból?

9. május 25.

Utazás a fekete lyukon túlra
(univerzumot szervező szingularitások)
- mi van a fekete lyukon túl?
- lehet-e utazni féreglyukakon keresztül?
- fekete lyuk mint időgép
- mi marad a fekete lyukból, ha elpárolog?
- lyukak hálózata és a bébiuniverzumok
- igazmondó és mindentudó fekete lyukak

10. június 1.

Az Univerzum geometriája
(relativitáselmélet és kozmológia)
- miért alkalmas az áltrel az Univerzum leírására?
- milyen idős az Univerzum? van-e értelme ennek a kérdésnek?
- mit jelent igazából a kozmológiai elv?
- mekkora sebességgel távolodnak a galaxisok (elárulom: nulla)
- mit jelent a "tér tágulása"?
- lehet-e gyorsabb az Univerzum tágulása a fénysebességnél?
- van-e értelme ennek a kérdésnek?

11. június 8.

Innen és túl a Nagy Bummon
(precíziós kozmológia kontra vad elképzelések)
- honnan tudjuk, hogy gyorsul vagy lassul a tér tágulása?
- mi az a sötét energia?
- volt-e/lesz-e előző/következő Világegyetem?
- hol fér el a Multiverzum az Univerzumban (vagy fordítva)?

 

 

Az előadások az MCSE tagjai számára ingyenesek, akárcsak azoknak, akik az előadás után a helyszínen lépnek be az Egyesületbe. Tagok számára a Polaris Csillagvizsgáló látogatása ingyenes, emellett számos egyéb kedvezményt, illetménykiadványt is kapnak. Nem tagok esetén a belépő felnőttek részére 500 Ft, diákok és nyugdíjasok részére 350 Ft előadásonként

 

Váltson "bérletet" előadás-sorozatainkra!

Tagjaink
ingyenesen vehetnek részt a Polaris előadás-sorozatain, ezért minden
érdeklődőnek javasoljuk az MCSE-tagságot, mellyel az ingyenes részvétel
mellett további kedvezmények járnak, legfőképp pedig illetményként
kapják tagjaink a Meteort és a Meteor csillagászati évkönyvet. A
2011-es tagdíj összege 6600 Ft. A belépés a Polarisban intézhető személyesen, vagy
online: http://www.mcse.hu/mcse_belepes_info