Elhunyt Ponori Thewrewk Aurél | MCSE
 • Kiadványaink

 • Fórum

 • Médiatár

 • RSS Csillagászat.Hu

  • GYORSHÍR: Leszállt a Rosetta keringő egysége is az üstökösmag felszínére! 2016. szeptember 30, péntek
   Az előzetes terveknek megfelelően ma magyar idő szerint 12:39 körül leszállt a Rosetta keringő egysége is az üstökösmag felszínére. Ezzel véget ért a naprendszerkutatás történetében egyedülálló Rosetta-program. Az Európai Űrügynökség (ESA) Rosetta programjának eddig a 67P/Churyumov-Gerasimenko-üstökös (röv. 67P) magja körül
   Tóth Imre
  • Ahol a napkorona napszéllé válik 2016. szeptember 30, péntek
   Amerikai kutatók sikeresen előcsalogatták a napkorona halvány fényét a STEREO űrszonda képeiből, hogy annak a napszélbe való átmenetét kutassák. A kapcsolat a napszél, a Nap felől áramló töltött részecskék áradata, és a forrás, a Nap között már régóta, a napszél
   Molnár László
  • Forrongó cefeida, ahogy a Kepler látta 2016. szeptember 28, szerda
   Négy évnyi folyamatos megfigyelés még a legapróbb részleteket is megmutatja a változócsillagokról: magyar csillagászok elsőként mutatták ki konvektív cellák jelenlétét egy pulzáló óriáscsillagban.  A cefeida csillagok óriási fény- és méretváltozáson mennek keresztül, néhány napos vagy hetes periódussal. Annyira fényesek, hogy
   Plachy Emese
  • Folyékony óceán rejtőzhet a Pluto jeges felszíne alatt 2016. szeptember 26, hétfő
   A Pluto hatalmas kráterét létrehozó becsapódás modellezésével egy kutatócsoport új becslést adott a törpebolygó jeges felszíne alatt feltételezett folyékony óceán vizének vastagságára. Már tavaly, a NASA New Horizons űrszondájának Pluto melletti elrepülésekor, az első visszaküldött adatok alapján felmerült, hogy a
   Kovács József
  • Félárnyékos holdfogyatkozás 2016. szeptember 25, vasárnap
   2016. szeptember 16-án félárnyékos holdfogyatkozásnak lehettek szemtanúi azok, akik a holdkelte utáni órákban figyelték égi kísérőnket. A Hold bolygónk félárnyékán haladt keresztül, ezért a fényességcsökkenés egy teljes fogyatkozáséhoz képest kevésbé volt feltűnő, de a holdperem elsötétedése így is érdekes látványt
   Magyar Csillagászati Egyesület
  • Mennyire lehet változatlan egy változócsillag? 2016. szeptember 21, szerda
   Magyar kutatók egy vörös törpecsillag megfigyelései alapján arra jutottak, hogy a stabil mágneses tér még nem tesz unalmassá egy égitestet, sőt. A gyorsan forgó, mágnesesen aktív csillagok hálás célpontok csillagászati szempontból: igen aktívak és a hideg foltokkal borított felszín szerkezete
   Vida Krisztián
  • Minden korábbinál részletesebb felvételek egy üstökös széteséséről 2016. szeptember 20, kedd
   A Hubble-űrtávcső napokban közzétett felvételei minden korábbinál részletesebb betekintést nyújtanak egy szétesett üstökösmag életébe, ahol a töredékek mozgása egyenként is nyomon követhető. Az üstökösök magja valójában egy parányi, törékeny, jeges-poros kis égitest, amely a Nap körül kering. A legújabb kutatások szerint
   Tóth Imre-Sárneczky Krisztián
  • A leggyorsabb csillag 2016. szeptember 18, vasárnap
   Száz évvel ezelőtt fedezte fel Edward Emerson Barnard amerikai csillagász a legnagyobb sajátmozgású csillagot az Ophiuchus csillagképben. A Nyílcsillag már néhány év alatt is jelentősen megváltoztatja égi helyzetét. Kocsis Antal, Balatonfűzfő A nagy sajátmozgású csillagokat két szempont miatt érdemes vizsgálni.
   Magyar Csillagászati Egyesület
  • A Pluto festi vörösre a legnagyobb holdját 2016. szeptember 16, péntek
   Egy évvel a New Horizons átrepülése után a kutatók rájöttek, hogy miért vörös a Pluto legnagyobb holdjának, a Charonnak a sarki régiója az űreszköz történelmi jelentőségű felvételein. A NASA New Horizons űrszondája majdnem egy évtizednyi utazás után 2015 július közepén
   Kovács József
  • 31 tonnás vasmeteoritot találtak Argentínában 2016. szeptember 14, szerda
   Nagytömegű, mondhatni XXXL méretű vasmeteoritot fedezett fel Carlos Ariel Cerrutti és Mario Ariel Vesconi, a chacói Csillagászati Társaság két tagja. A szeptember elején talált 30,9 tonnás példányt szisztematikus keresés eredményeként, vélhetően speciális mélykeresős fémdetektor segítségével fedezték fel kb. 5 m
   Kereszty Zsolt

Elhunyt Ponori Thewrewk Aurél

Életének 94. évében elhunyt Ponori Thewrewk Aurél, az MCSE örökös tiszteletbeli elnöke, a TIT Uránia Csillagvizsgáló és a Budapesti Planetárium nyugalmazott igazgatója. Temetése október 21-én lesz Paloznakon.

Ponori Thewrewk Aurél 1921. május 2-án született Budapesten. Tanúja és tevékeny részese a magyarországi csillagászat fellendülésének és a hazai amatőrcsillagász-mozgalom fejlődésének. Tudományos pályafutása szinte párhuzamos a modern csillagászat lendületes fejlődésével. Pályakezdő éveiben még szinte napi aktualitás volt a táguló Univerzum felismerése, átélte az elméleti asztrofizika új eredményeinek születését, és maga is nagy lelkesedéssel kísérte figyelemmel az emberiség első lépéseit a kozmoszban.

Ponori Thewrewk Aurélt – számos tudománytörténeti munka szerzőjeként – az ókori csillagászat története, és főleg a csillagászati kronológia kutatójaként is számon tartják. Erre a nagyon összetett, klasszikus csillagászati, történelmi, sőt, irodalmi és nyelvi ismereteket kívánó tárgykörre még egyetemi évei alatt figyelt fel. Első tanulmányait a Csillagászati Lapok közölte (Az Ó-egyiptomiak csillagászatáról, A Kheopsz-piramisról). A második világháború, majd az ötvenes évek szellemi terrorjának évei félbeszakították eredményeinek nyilvános közlését. Utóbb hivatali feladatai – műszertervező tevékenysége, majd könyvszerkesztői munkája, 1963-tól az Uránia Csillagvizsgáló igazgatóhelyettesi, majd igazgatói (1975–81) megbízatása és a Budapesti Planetárium szervezése – elvonta a számára oly kedves tárgytól.

Ponori Thewrewk Aurél 2013. június 20-án, az általa tervezett paloznaki napóra avatásán.

Ponori Thewrewk Aurél 2013. június 20-án, az általa tervezett paloznaki napóra avatásán.

De ezekben az években is szorgosan gyűjtötte az adatokat, végezte számításait a régi korok nap- és holdfogyatkozásairól, keresve a kapcsolatot az égi jelenségek időpontjai és a történelmi események között. Első terjedelmesebb könyvében, a Bibliai csodákban (1963) az égi jelenségek alapján több ókori esemény évszámát is meghatározta, ill. helyesbítette.

Voltaképpen csak az utóbbi évtizedekben tűnt ki, hogy mennyi következtetést, új ismeretet halmozott fel. Dante tudományos ismereteiről, a Mária-tisztelet csillagászati vonatkozásairól, a Napra, a Holdra és a Vénuszra vonatkozó hiedelmekről, elgondolásokról írt munkái a csillagászat és az általános emberi kultúra kapcsolatának értékes ismertetései.

Ponori Thewrewk Aurél a csillagászati közgondolkodásban a csillagászattörténet és a csillagászati kronológia kutatójaként él, holott a modern kor tudományát is figyelemmel kísérte. A budapesti Urániában az általa vezetett első csillagászati szakkörben (1963-tól) gyakran megcsodálhattuk naprakész ismereteit a csillagászat és fizika terén.

Évtizedeken át művelte a gyakorlati csillagászatot. Az 1960-as évektől szinte nem volt olyan érdekesebb kollektív észlelési program (nap- és holdfogyatkozás, Merkúr-átvonulás, csillagfedés), amelyben a tőle megszokott precizitással ne vett volna részt. Az észlelő csillagászat terén alighanem a csúcspontot az 1988-as egyiptomi csillagászati expedíció jelentette, amely Eratosztenész ókori földmérésének megismétlését és rekonstruálását tűzte ki célul. Alkotótevékenységét bizonyítja számos napóra, amely a tervei alapján készült.

Ismereteit mindenkor szívesen, nagy érdeklődés mellett osztotta meg. Előadásait egyéni stílusa tette lebilincselővé. A hallgatók mindig úgy érezhették, hogy az új gondolatok szinte ott, az előadás során születnek meg.

A megemlékezés Bartha Lajos cikke alapján készült (Meteor 2011/5.).

ponori-thewrewk-aurel

A Magyar Csillagászati Egyesület különbuszt indít október 21-én a temetésen részt venni kívánók számára. Az autóbusz 12:00-kor indul a Budapesti Kongresszusi Központ parkolójából, és 18-19 óra között érkezik vissza Budapestre, a Polaris Csillagvizsgálóhoz. Regisztráció: e-mailben az mcse@mcse.hu címen.