Égi kalendárium – 2013. március | MCSE

Égi kalendárium – 2013. március

Bolygók

Merkúr: 4-én alsó együttállásban van a Nappal. Rá egy héttel már kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján. Láthatósága azonban nem sokat javul a hónap folyamán. 31-én kerül legnagyobb nyugati kitérésbe, 27,8°-ra a Naptól, de ekkor is csak háromnegyed órával kel előtte.
Vénusz: Ebben a hónapban a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 28-án van felső együttállásban a Nappal. Fényessége –3,9 magnitúdó, átmérője 9,8"-ről 9,7"-re csökken, fázisa 0,99-ról 0,999-re nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Vízöntő, majd a Halak csillagképben. 21-én és 22-én érinti a Cet csillagkép sarkát is. A hónap elején még próbálkozhatunk felkeresésével, ekkor egy órával nyugszik a Nap után. Ezután eltűnik az alkonyat fényeiben. Fényessége 1,2 magnitúdó, átmérője 4,0"-ről 3,9"-re változik.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Bika csillagképben. Az éjszaka első felében látható, magasan a nyugati égen, éjfél körül nyugszik. Fényessége –2,2 magnitúdó, átmérője 37".
Szaturnusz: Folytatja hátráló mozgását a Mérleg csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagy részében látható a déli égen. Fényessége 0,4 magnitúdó, átmérője 18".
Uránusz: A Nap közelsége miatt nem megfigyelhető. 29-én együttállásban van a Nappal. 4-ig a Halak, utána a Cet, majd 29-étől ismét a Halak csillagképben tartózkodik.Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.
 

Jelenségnaptár (UT)

Itt a PANSTARRS-üstökös!

Igen, végre tényleg megérkezett az üstökös, amire több mint másfél éve várunk! Felfedezéséről, fizikai paramétereiről az Évkönyvben már olvashattunk. Az előző ajánlatban írtunk arról, hogy az üstökös fényesedése lelassult. Ez alapján +3 magnitúdós fényességet jeleztek előre, de a február 25-e körüli (déli égről készült) fotókon már egy 3m-ra kifényesedett, fél fokos csóvát mutató égitest látszott. Ezek alapján valamennyire magához térhetett a kométa, így van esély a remélt +1-2 magnitúdós fényesség elérésére.

A PANSTARRS-üstökös útja az alkonyati égen 

Nincs helye több szónak, most már itt az igazság pillanata – bő egy hét múlva kiderül, mit is láthatunk belőle! Hazánkból nagyjából a perihélium-átmenet napjától, március 10-étől figyelhetjük meg, de ekkor még nagyon alacsonyan fog állni az esti, nyugati égen. (Talán már 2 nappal korábban is kereshetjük fél órával napnyugta után, ha valami csoda folytán nagyon kifényesedne.) Láthatósága a következő napokban nem sokat javul, végig az alkonyati horizont közelében kell keresnünk. A horizont felett 5-10 fokkal (öklünk látszó mérete kinyújtott kéz esetében) fog tartózkodni kb. fél-háromnegyed órával a napnyugtát követően, ezért igen tiszta égre, zavartalan nyugati kilátásra és tökéletes horizontra lesz szükség a megtalálásához. Keressünk minél magasabb, körpanorámás észlelőhelyet, amilyen egy hegytető. A Polaris Csillagvizsgáló nem lesz alkalmas a megfigyelésre – hegyek takarják az ottani horizontnak azt a szakaszát, ahol az üstökös láthatóvá válik. Inkább a Hármashatár-hegy csúcsa lesz erre alkalmas, ahol a városi fények sem zavarnak majd annyira. Kereséséhez egy binokulárt, pl. 8×42-es vagy 10×50-es modellt használjunk, állítsuk élesre a műszert a horizonton, majd mozgassuk a jelzett hely környékén. Bele fogunk akadni az üstökös fejébe. Ha várunk egy keveset, akkor utána talán szabad szemmel is megpillantható lesz. 

  Az üstökös útja a csillagok között

Kedvezőnek mondható láthatóságról március utolsó harmadától beszélhetünk, amikor a Pisces, majd az Andromeda csillagképben fog látszani, de ekkorra fényessége +3–4 magnitúdóra apad. A Hold március 13-án jelenik meg az esti égen (március 12-én még csak egy igen vékony holdsarló látható), de kb. 17-éig nem nagyon fog zavarni. Ezután sajnos hiába lesz egyre jobb az üstökös láthatósága, a Hold miatt csak a fej környezete lesz látható. A telihold (márc. 27.) után, a hónap utolsó napjaiban (29-31-e hétvégéjén) másfél órával napnyugta után 15-18 fok magasan, még kedvező körülmények között láthatjuk a várhatóan még 4 magnitúdó körüli, szép porcsóvával rendelkező égitestet. Áprilisban cirkumpolárissá válik, de akkor már nem lesz olyan látványos. 

 A PANSTARRS-üstökös égi útja a napközelség után

Üstökösészlelők találkozója

Március 16-án Bakonybélben kerül megrendezésre az Üstökösészlelők találkozója, elsősorban a PANSTARRS-üstökös kedvező láthatósását, várható magas összfényességét figyelembe véve. Használjuk ki a hosszú hétvége második napját, utazzunk el a bakonyi faluba, hogy az érdekes programokban gazdag nap végén saját szemünkkel csodálhassuk meg ezt a lenyűgöző égi vándort!
 

Holdsarló, Mars, üstökös 

Március 12-én napnyugta után kb. 25 perccel, 17:16 UT-kor pontosan nyugaton, 4,7 fokos magasságban látható a 21 óra 25 perces holdsarló, valamint a csak igen tiszta horizont esetén megfigyelhető Mars, a sarlótól délre, alig 1,5 fokos magasságban. Az alkonyi ég látványossága még a C/2011 L4 (PANSTARRS) üstökös, amely ekkor 8 fokkal délkeletre lesz a Holdtól.
 

Üstökösök 

C/2011 R1 (McNaught). A Scorpius csillagképből indulva a Librában folytatja útját ez a 12–13 magnitúdós üstökös, amely már öt hónapja távolodik a Naptól, de csökkenő földtávolsága még kompenzálja az aktivitás lankadását. Az északnyugat felé mozgó vándor egyre kedvezőbb helyzetbe kerül a hajnali égen, így érdemes egy pillantást vetni rá, ugyanis az Oort-felhőből érkező vándor következő visszatérése nagyjából félmillió év múlva esedékes.
C/2012 L2 (LINEAR). Ebben a hónapban éri el maximális fényességét 10 magnitúdó környékén, miközben láthatósága folyamatosan romlik. Deklinációja és elongációja is csökken, ahogy délkelet felé haladva a Perseusból az Ariesen keresztül a Taurusba jut. A 14 ezer év keringési idejű, 71 fok pályahajlású égitest 2-án este fél fokkal délnyugatra kereshető a 4,6 magnitúdós 17 Perseitől, majd 26-án és 27-én fél fokkal délnyugatra láthatjuk a Plejádoktól, az égbolt egyik legszebb nyílthalmazától, ami remek témát kínál majd az asztrofotósoknak. Az üstököst február első hetében sikerült megfigyelni az MCSE téli táborában, akkor 11 magnitúdós volt. A külföldi felvételeken a csóvaképződés jelei is megmutatkoztak már. Felkeresését ajánljuk! 
C/2012 T5 (Bressi). Az alacsony abszolút fényességű vándor február első hetében, egy biztató kifényesedés után eléggé elhalványult, a kisméretű mag szétesése megkezdődött. E sorok írásakor (feb. 27.) fényessége 11 magnitúdó körül alakul, ha nem esik szét (egyben maradására kicsi az esély), akkor március 20-a körül, vagy azután lesz lehetőségünk felkeresésére, de csak nagyobb távcsövekkel eredjünk a nyomába. 
273P/Pons-Gambart. Az elszánt üstökösvadászok még követhetik a halványuló vándort a hajnali égen, miközben égi helyzete egyre kedvezőbbé válik. A Herkulesben észak felé törő nagy múltú vándor fényessége 11-12 magnitúdó körül alakul, de diffúzsága miatt nem lesz könnyű látvány. 
 

Szép együttállás március 17-én az esti égen 

Ezen a napon, ha derült égben lesz részünk, a Hold nagyon szép együttállását láthatjuk a Jupiterrel és az Aldebarannal. A három égitest egy szabályos háromszöget fog alkotni A Hold 32 %-os fázisa miatt a Hyadok csillagait is könnyen meg lehet majd örökíteni. A triót 10 fokkal nyugat felé a Plejádok (M45, Fiastyúk) egészíti ki. Ha a megfigyelést napnyugta után egy órával végezzük, akkor talán megpillanthatjuk az égen a PANSTARRS üstököst is. Nagy látószögű fotókra akár az üstökös is rákerülhet. 

 Látványos együttállás az esti égen: Hold, Jupiter, Aldebaran (Hyadok) – kissé távolabb a Plejádok is felfedezhető

Kisbolygók csillagfedései 

E hónaptól kezdve kalendáriumunkban közöljük a hazánkból látható, érdekesebb kisolygó-fedéseket. Az adatokat a Csillagfedések szakcsoportnak és az Üstökös szakcsoportnak is kérjük beküldeni!

Március 3. 00:25–00:32 UT. A (10672) Kostyukova (23 km, 16,5m) elfedi a HIP 50498-at (8,7m). A fedésre március 3-án hajnalban, 00:25 és 00:32 UT között kerül sor, a fedés időtartama alig 1,5 másodperc lesz. A kisbolygó csekély mérete miatt az árnyéksáv keskeny, Magyarországról a déli megyékből figyelhető meg. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pécs, Baja és Szeged térségéből várható fedés. A csillag az epsilon Sextantistól 38 ívperccel délkelet felé található, könnyen felkereshető, fényessége 8,7m, a kisbolygó alig 16,5m-s. A Hold 60 fokkal kelet felé lesz, így nem fog zavarni. 

A (10672) Kostyukova csillagfedésének nyomvonala (a térkép részletesebb változata elérhető itt

Március 18. 19:11–19:26 UT. A (4836) Medon (79 km, 16,2m) elfedi a TYC 2519-00897-1-et (9,9m). Ez a fedés nagyon kedvezőnek ígérkezik, hiszen a kisbolygó mérete miatt az árnyékkúp széles, Magyarország teljes középső részén (nyugat-keleti irányban) megfigyelhető, az elfedett csillag fényes, a kisbolygó viszont igen halvány, vagyis nem fog zavarni a fénye. Az elhalványodás maximális hossza 6 másodperc lehet. A fedés északi határvonala megközelítőleg a Szombathely-Budapest-Nyíregyháza vonalon, a déli határvonal Nagykanizsa- Kalocsa-Berettyóújfalu vonalon halad. Érdemes erre a ritka eseményre összehangolt megfigyelőakcióval készülni, és egy közelítőleg észak-déli irányú (egész pontosan a fedés sávjára merőleges) vonalon, 10-20 km-re egymástól felsorakozni. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a Duna vonalán élő amatőrcsillagászoknak kellene összefogniuk, és közös megfigyelőakciót tervezni, hisz akkor senkinek sem kell elhagynia otthonát. A teendő a jelenség nyomon követése, majd a fedés bekövetkeztekor annak hosszának tizedmásodperces pontosságú kimérése. Ajánlott még a fedés elejének vagy végének tizedmásodperces pontosságú mérése, de a legfontosabb a fedéshossz.

 Igen látványos lehet a (4836) Medon csillagfedése március 18-án (részletesebb térkép

A jelenségre ideális helyen kerül sor: a Kis Oroszlán és a Nagy Medve határán, a 46 LMi (3,8m) és a 46 UMa (5,0m) párostól 1,7 fokkal délnyugat felé. A lambda-mü UMa páros (a medve hátsó lába) épp erre a párosra mutat. A fedés mélyeges élményekkel is szolgál, mert az elfedendő csillagtól nem messze található az NGC 3424-3430 galaxispáros (12 és 13m), amelyek megtévesztésig hasonlítanak az M81-82 párosra. Egy 20 cm-es távcsővel sötét égboltról a két galaxis épp olyannak fog tűnni, mintha Messier két fényesebb galaxisát szemlélnénk egy 7-8 cm-es kisrefraktorral.

Összeállította: Sánta Gábor

 A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close