Égi kalendárium: 2014. szeptember | MCSE

Égi kalendárium: 2014. szeptember

Együttállásokkal, amatőr műszerekkel is elérhető üstökösökkel, és természetesen az őszi napéjegyenlőséggel köszönt be az ősz.

Bolygók

Merkúr: A hónap folyamán napnyugta után kereshető a nyugati látóhatár közelében. Az ekliptika látóhatárral bezárt alacsony szöge miatt megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben van. A Napnál alig több mint fél órával nyugszik később. 21-én kerül legnagyobb keleti kitérésbe, 26,4°-ra a Naptól.

Vénusz: A hónap folyamán napkelte előtt kereshető a keleti ég alján. Fényesen ragyog a látóhatár közelében, de láthatósága rohamosan romlik. A hónap elején még egy óra húsz perccel kel a Nap előtt, de a hónap végén már csak negyven perccel. Fényessége -3,9m, átmérője 10,1″-ről 9,8″-re csökken, fázisa 0,97-ról 0,99-ra nő.

Mars: Előretartó mozgást végez kezdetben a Mérleg, majd a Skorpió, végül a Kígyótartó csillagképben. Késő este nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati égen. Fényereje 0,6m-ról 0,8m-ra, látszó átmérője 6,8″-ről 6,1″-re csökken.

Jupiter: Előretartó mozgást végez az Rák csillagképben. Kora hajnalban kel, hajnalban feltűnően látszik a keleti-délkeleti égen. Fényessége -1,9m, átmérője 33″.

Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Késő este nyugszik, még kereshető az esti délnyugati égen. Fényessége 0,6m, átmérője 16″.

Uránusz: A kora esti órákban kel, az éjszaka nagy részében látható a Halak csillagképben.

Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben. Kora hajnalban nyugszik.

Szoros Hold-M67 randevú szeptember 20-án

A Hold, amikor havonta kétszer áthalad a Tejúton, rendszeresen megközelít (s néha el is fed) néhányat annak látványosabb objektumai közül. A mélyég-objektumok gyenge fénye sokszor elvész égi kísérőnk fényözönében, vagy éppen a Naphoz közel történnek ezek az érdekes események. Ritkán azonban a körülmények igen kedvezőek, és mind a Hold, mind a csillaghalmaz jól látható, magasan a látóhatár fölött. Így lesz ez szeptember 20-án, amikor a 15%-os csökkenő fázisú holdsarló az M67 mellett halad el, 22’-re. Ez a távolság kísérőnk és a halmaz középpontjára vonatkozik, így könnyen belátható, hogy Holdunk érinti a halmaz peremét. 1:47 UT-kor történik mindez, amikor a sarló megvilágított része esik a halmaz felé, így láthatósága nem lesz túl jó (hiszen az M67 csillagai 10-11 magnitúdósak, vagy halványabbak). Azonban 03:15 UT körül égi kísérőnk kellőképpen eltávolodik a csillaghalmaztól, ráadásul árnyékos oldala lesz abban az irányban. Így a halmaz is könnyedén látható akár 8-10 cm-es távcsövekkel, ha az égbolt átlátszósága ezt megengedi. Ha ezen a hajnalon derült ég lesz felettünk, látványos fotók készítésére is lehetőség nyílik.

201409_kal1_m67_holdA Hold az M67 nyílthalmaz (Rák csillagkép) közelében szeptember 20-án hajnalban

A Mars megközelíti az M80 gömbhalmazt szeptember 23-án

Szeptember végén a Tejút centruma már nagyon kedvezőtlen helyzetben van, az arrafelé található mélyég-objektumok már többnyire nem figyelhetőek meg. A Skorpió van a leginkább kedvezőtlen helyzetben, ennek ellenére – kellően átlátszó égbolt, nagyobb távcső és fényszennyezéstől távoli észlelőhely esetén – lehet esélyünk az M80 gömbhalmaz észrevételére. Megtalálását a tőle ekkor alig 10’-re lévő Mars fogja segíteni. Használjunk minél nagyobb távcsövet a kereséshez! Az M80 egyike Tejútrendszerünk legsűrűbb, legkompaktabb gömbhalmazainak, így 7,2 magnitúdós összfényessége nem túl nagy korongon terül szét, vagyis könnyebben megtalálhatjuk. Mivel nagyon gyorsan mennek lefelé, sietnünk kell, a legjobban talán 17:40 UT körül, kevéssel azután láthatjuk a horizont felett 10 fokkal tartózkodó szoros égitest-párost.

Holdsarló és napéjegyenlőség

Szeptember 23-án, az őszi napéjegyenlőség hajnalán 5:00 UT-kor, 40 perccel napkelte előtt a 26 órás holdsarló pontosan a keleti horizont felett lesz 3 fok magasan, tőle északra 5,5 fokra a Vénusz, 2 fokos magasságban.

A Mars és riválisa szeptember 28-29-én az esti égen

A hadistenről elnevezett vörös bolygó egyetlen nap alatt egy fokos utat is képes megtenni, így nem csoda, hogy egy hónappal a Mérleg-beli együttállás után már egy csillagképpel arrébb, a Skorpióban találjuk. A Szaturnusz délnyugaton látható a horizont közelében, míg a holdsarló a Skorpió ollóitól nyugatra, majd észak felé található. A Mars az Antarestől szűk 5 fokkal északra lesz, így a „Mars riválisa” (ez az Antares név jelentése) ezúttal valóban összemérheti színét a bolygóéval. Félő, hogy a csillag vörösségéből nem sok fog látszani, hiszen a szcintilláció miatt a szivárvány minden színében fog vibrálni ez az égitest. A legszebb látványban 29-én részesülhetünk, amikor a duót (és a Skorpió ollóit) mintegy „megkoronázza” a holdsarló.

201409_kal2_marsholdantaresA Mars és az Antares együtállása szeptember 29-én este, a nyugati látóhatár közelében

Észleljük az Uránuszt!

Az Uránusz egyre feljebb jut az ekliptikán, a Halak csillagkép halvány csillagokkal körülvett részén, évről évre egyre kedvezőbb láthatóságba kerülve. Az október 10-i oppozíció során az 5,7m-s és 3,7”-es bolygó 46° magasságban delel egünkön. A bolygó megfigyelését érdemes már nyáron elkezdeni. Július végén, augusztusban a hajnalra megfelelő magasságba emelkedő bolygó a hajnali nyugodt levegőben már kiválóan észlelhető. A szeptemberi, októberi derült éjszakákon hasonlóképpen jól látszik, de az év végéig könnyen megfigyelhetjük az esti égen.

201409_kal3_uranuszkeresoAz Uránusz helyzete a Halak csillagképben a hónap közepén

Nagyobb, 20 cm-es távcsövekkel a peremsötétedés és a korong lapultsága is látható 5-600x-os nagyításon. Gyakorlott észlelők az ekliptikára merőleges világos vagy sötét felhősávokat, világos felhőfoltokat is megpillanthatnak. Az Uránusz felhőinek kontrasztja általában nagyon alacsony, a Vénusz felhősávjaihoz hasonló. A bolygó nem mindig aktív, gyakori a teljesen üres korong is. Vizuálisan kék, zöld, narancssárga és bíbor szűrőket érdemes használni. Nagyobb távcsövekkel az Uránuszról gyönyörű webkamerás felvételeket is készíthetünk. Vörös szűrővel, hosszabb expozícióval a vörösben nagyon sötét korongon a világos felhőalakzatok szépen előbukkanhatnak. A képfeldolgozás során jelentkező esetleges részletek megerősítése fontos – az alakzat alacsony intenzitása könnyen a zaj erősségébe eshet. Készítsünk egymás után több felvételt, dolgozzuk ki a videókat egymástól függetlenül. Ha egy alakzat több képen is előjön, nagy valószínűséggel valós. Foltoknál próbálkozhatunk újabb felvételek készítésével 2-3 óra múltán – a felhőfoltoknak addigra arrébb kell fordulniuk a korongon. Az Uránusz felhőalakzatainak megfigyelése és követése komoly amatőr feladat – jó lenne, ha minél többen próbálkoznának a bolygó megfigyelésével, hiánypótló, értékes észleléseket végezve.

201409_kal4_uranusz_mayerMayer Márton rajza az Uránuszról a Polaris Csillagvizsgáló főműszerével készült 2013. novemberében. Az alacsony kontrasztú részletek észrevételéhez számos észlelés és gyakorlás szükséges

Üstökösök

C/2012 K1 (PANSTARRS). Két hónapnyi rejtőzködés után ismét megfigyelhető lesz az augusztus 27-ei napközelségét tovahagyó, retrográd irányba keringő üstökös. A hajnali égen látszó, várhatóan 7 magnitúdós kométa megfigyelésével a hónap 2–3. hetétől érdemes próbálkozni, amikor a Hydra fejétől délre fog látszani. Sajnos déli irányú mozgása miatt hiába nő elongációja, láthatósága nem javul. A Naptól 1,1–1,2 CSE-re járó üstökös földtávolsága 75 millió km-rel csökken egy hónap alatt, így noha távolodik csillagunktól, fényessége alig változik, 20-án hajnalban az 5,3 magnitúdós 14 Hydrae-től háromnegyed fokkal északnyugatra, 27-én hajnalban pedig az 5,7 magnitúdós 3 Hydrae-től 36 ívperccel keletre kereshetjük.

C/2014 E2 (Jacques). Az augusztusban sokak által felkeresett, látványos üstökös szeptemberben is könnyen megfigyelhető marad. Mivel földtávolsága nem csökken jelentősen, fényessége is 7-8 magnitúdó között állandósul. A nyár végi észlelések szerint a kométa vizuálisan viszonylag jellegtelen, kerek feje 10’ körüli kiterjedésű, és nem mutat csóvát sem. Ez utóbbi részlet csak fotografikusan tanulmányozható. Ezek ellenére érdemes felkeresnünk, különösen a fotósok számára lehet érdekes az üstökös. Szeptember elején a növekvő Hold fénye zavarja a megfigyelést, de a telihold elvonulta után, vagyis kb. 13-ától kényelmesen észlelhetjük, fényképezhetjük a Hattyúban tartózkodó égitestet.

201409_kal5_jacquesA C/2014 E2 (Jacques)-üstökös Dr. Paolo Candy aug. 28-ai fotóján. A por- és ioncsóva is jól kivehető, de ezek vizuálisan kemény kihívást jelentenek

14-én az Albireo mellett halad el majd ez az égi vándor, ekkor a látványos kettőst és az üstököst alig 54’ választja el. Másnap este a hatalmas, szétszórt és fényes Stock 1 nyílthalmaztól (Vul) 1,3 fokkal északnyugatra találjuk. 16-án 21:15 NYISZ (19:15 UT) körül a kométa szinte pontosan az alfa Vulpecuale optikai kettőscsillag két komponense között helyezkedik majd el! A kettős komponenseit 7’ választja el egymástól, az üstökös nagyon lapos tompaszögű, egyenlőszárú háromszöget fog alkotni velük. 18-án este 18’-re megközelíti a kisméretű és csillagokban szegény NGC 6793 nyílthalmazt. 19-20-án elhalad a látványos Collinder 399 (Vállfa) aszterizmus mellett, távolsága 1 fok körül lesz, a legnagyobb közelítés nappalra esik. Érdemes lesz fényképeket készíteni erről az együttállásról! A nagyobb távcsővel dolgozó fotósok számára lehet izgalmas a 21-én este bekövetkező randevú a Palomar 10 gömbhalmazzal a Sagittában, amikor a Jacques-üstökös alig 24’-re látszik a 13 magnitúdós laza halmaztól. Az éjszaka folyamán távolságuk csökkenni fog.

201409_kal6_jacqueskeresoA Jacques-üstökös keresőtérképe szeptember 14-től 21-ig (GUIDE 9.0)

 A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close