Égi kalendárium: 2017. május | MCSE

Égi kalendárium: 2017. május

A május beköszöntével végre (reméljük) itt az igazi tavasz, amely kellemesebb megfigyelési körülményeket biztosít. Az esti bemutatók és észlelések legfőbb célpontja a Jupiter érdekes holdjelenségeivel.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap nagyobb részében nem figyelhető meg. Május végén már lehet próbálkozni a felkeresésével napkelte előtt, a keleti ég alján. Ekkor mintegy ötven perccel kel a Nap előtt. Megfigyelésre azonban nincs kedvező helyzetben.

Vénusz: Fényesen ragyog napkelte előtt a hajnali keleti égen. Láthatósága a hónap végére tovább javul, a hónap elején másfél, a végén közel két órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,7m-ról -4,5m-ra, átmérője 37,9″-ről 24,8″-re csökken, fázisa 0,27-ról 0,48-ra nő.

Mars: Előretartó mozgást végez a Bika csillagképben. Napnyugta után kereshető az északnyugati látóhatár közelében. Május elején bő két órával nyugszik a Nap után, a hónap végére ez másfél órára csökken. Fényessége 1,6m-ról 1,7m-ra, látszó átmérője 3,9″-ről 3,7″-re csökken.

Jupiter: A Szűz csillagkép közepén végzi hátráló mozgását, amely mozgás a hónap végére jelentősen lelassul. Hajnalban nyugszik, az éjszaka nagy részében megfigyelhető a déli-délnyugati égen, mint ragyogó fényű égitest. Fényessége -2,4m, átmérője 42″.

Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Nyilas, majd 18-tól a Kígyótartó csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető alacsonyan a déli égen. Fényessége 0,3m-ról 0,1m-ra nő, átmérője 18″.

Uránusz: A hónap második felétől újra kereshető, hajnalban kel. Napkelte előtt a délkeleti ég alján, közel a látóhatárhoz látszik. Előretartó mozgást végez a Halak csillagképben.

Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben kereshető a Vízöntő csillagképben, a délkeleti látóhatár közelében. Előretartó mozgása kezd lassulni.

Májusi együttállások

Május 7/8-án az éjféli órákban szinte pontosan megismétlődik a Hold és a Jupiter áprilisi szoros randevúja. Ahogy egy hónappal ezelőtt, most is csak kevéssel több, mint 1 fok választja el a két égitestet.

Május 13-án éjfélkor kerül sor a fogyó Hold és a Szaturnusz együttállására, a két égitest távolsága 2,3 fok. A Szaturnusz mellett mindössze fél fokkal északnyugat felé találjuk a 4,9 magnitúdós 58 Ophiuchit. A legszorosabb együttállás idején 15 fok magasságban találjuk a gyűrűs bolygót, a Hold szinte pontosan északra lesz tőle.

A hónap utolsó estéjén (31-én, 19:00 UT körül) a Regulus közvetlen közelében láthatjuk a Hold 42%-ban megvilágított sarlóját. A legnagyobb közelítésre még a nappali égen kerül sor, ám 19:00 UT-kor a szürkületben is még 1 fok lesz a már távolodó égitestek távolsága (a holdperemtől mérve). A látványos égi páros ekkor 40 fok magasan tartózkodik, ahogy egyre sötétebb lesz, úgy kerülnek alacsonyabbra, és nő közöttük a távolság.

Május 28-29-én két Galilei-hold árnyéka egyszerre látszik a Jupiteren

Május 28-án éjjel az Io és a Ganymedes árnyéka néhány percig egyszerre mutatkozik a bolygó korongján. A Ganymedesé lassabban halad, már (világidőben) 27-én 22:21 UT-kor megjelenik a bolygó északkeleti peremén, miközben maga a hold a Jupitertől 16″-re lesz északnyugatra. Lassan halad az árnyék nyugat felé, végig a bolygó északi féltekéjén. Egy órával később az Io korongja kerül a bolygó elé, majd már 28-án, 0:15 UT-kor megjelenik az Io árnyéka is a keleti peremen. 0:15-től 0:40-ig látszik egyszerre a két árnyék, miközben az Io árnyéka elindul a Jupiter belseje felé, a Ganymedes nagyobb árnyékkúpja lassan vonul lefelé az északnyugati peremen. Az egész jelenség a nyugati égen zajlik, 0:40-kor a Jupiter már csak 5 fokkal lesz a horizont felett.

05-29-19-15

00:25 UT-kor az Io és a Ganymedes árnyéka is kényelmes távolságban látható a Jupiter peremén

29-én este napnyugta idején (18:30-18:45 UT között) már mindkét hold árnyéka a Jupiter korongján fog tartózkodni. Az Europa árnyéka halad elöl, miközben maga a hold már a bolygó északnyugati pereménél látszik, az Io árnyéka ekkor még a Jupiter keleti peremén lesz, miközben az Io is a korong előtt halad. 19:15-kor a Nap már 5 fokkal lesz a horizont alatt, az erős szürkületben a Jupiter, a holdárnyékok és a kis holdak is jól láthatóak lesznek. Az árnyékok vonulása még másfél órán keresztül követhető, amikor 20:37-kor az elöl haladó Europa, 20:55-kor pedig az Io árnyéka is elhagyja a Jupiter felhőzetét.

05-28-00-24

Az Io és Europa holdak árnyékai május 29-én 19:15 UT-ko

Üstökösök

C/2015 ER61 (PANSTARRS). Május 9-én éri el 1,042 CSE távolságú napközelpontját, sajnos nagyon kedvezőtlen láthatóság mellett. Ha csak a számított 7 magnitúdós fényességet éri el, megfigyelése szinte lehetetlen lesz a hajnali, keleti horizont felett.
Mivel már többször járt napközelben, elképzelhető, hogy a vártnál jelentősen fényesebb lesz, ekkor nyílhat mód megpillantására a pirkadat táján. Feje csak néhány fokkal emelkedik a horizont fölé, amikor már kezd világosodni, de a látóhatár fölé nyúló fényes csóvája talán már korábban láthatóvá válik. A Pisces csillagképben naponta 1°-ot elmozduló üstököst május 8-án hajnalban a 4,9 magnitúdós κ Pisciumtól fél fokkal északra kereshetjük.

C/2015 V2 (Johnson). A júniusi perihéliuma felé közelítő üstökös a hónap végére eléri maximális, 6,5–7,0 magnitúdó körüli fényességét, miközben 1,0 és 0,8 CSE között csökkenô földtávolsága miatt egyre gyorsabban mozog egünkön. Délnyugat, majd
egyre inkább dél felé haladva a Herculesből indulva átszeli a fél Bootes csillagképet, miközben oppozíciója közelében tartózkodva az éjszaka bármely szakában megfigyelhető. A hónap első napjaiban a χ, a 2 és a 4 Herculis által alkotott csillagháromszögtől 1°-kal északra, majd nyugatra kereshetjük, 9-én hajnalban elhalad a ϕ és a ν2 Bootis között, 14-én hajnalban pedig a μ1 és μ2 Bootis optikai kettősétől 24’-cel északnyugatra mutatkozik.

41P/Tuttle–Giacobini–Kresák. Az évszázados földközelségén túljutó üstökös a Naptól is távolodóban van, így a hónap során drámai ütemben, 7,5 és 10,5 magnitúdó között halványul. A Hercules csillagképben dél felé mozgó égitest az éjszaka bármely szakában megfigyelhető, kiterjedt, diffúz megjelenése miatt kisebb nagyítású távcsövekkel, binokulárokkal érdemes a nyomába eredni. Mivel az 1973-as két kitörése közül a második bő egy hónappal a napközelség után következett be, érdemes minden derült este egy pillantást vetni az üstökös környezetére.

Egy törpenóva-típus névadója a tavaszi égen: a Z Camelopardalis

A törpenóvák ismétlődő kitöréseket mutató változócsillagok, amplitúdójuk 2-6 magnitúdó. A kitörések időtartama néhány naptól 20 napig terjed, a kitörések 20-300 naponként ismétlődnek. A törpenóvák rövid keringési periódusú (80 perc és néhány óra közötti), szoros kettőscsillagok. A fehér törpe társa egy K-M törpe vagy szubóriás csillag. A hűvös komponens kitölti a Roche-térfogatát és a belső Lagrange-ponton anyagot ad át a fehér törpének. A főkomponens fehér törpe mágneses tere gyenge, az átáramló gáz egy akkréciós korongot alkot körülötte. A törpenóvák kitöréseit az okozza, hogy az akkréciós korong külső részeiben ciklikus, hirtelen sűrűségváltozások lépnek fel. Az anyag folyamatosan gyűlik a korongban, amikor azonban elér egy kritikus mennyiséget, akkor instabillá válik, és hirtelen ráhull a fehér törpe felszínére. Az összezuhanás közben felszabaduló potenciális energia fűti fel a korongot, és okozza a rendszer hirtelen felfényesedését. A nóvák és a törpenóvák kitörései között az a különbség, hogy az utóbbiaknál nem történnek fúziós robbanások és anyagledobódások.

05-z cam

A Z Camelopardalis egy törpenóvaszerű kataklizmikus változótípus altípusának névadó csillaga. Megközelítőleg 26 naponta U Geminorum-szerű törpenóva-kitöréseket mutat, amikor 13 magnitúdóról mintegy 10,5 magnitúdóra fényesedik. Szabálytalan időközönként azonban fényállandósulásba (standstill) kerül, amely során fényessége körülbelül a normális maximum alatt egy magnitúdóval, néhány naptól akár 10000 napig terjedő időszakon át stabilnak mutatkozik. Ezek a fényállandósulások akkor következnek be, amikor a Nap-szerű társcsillagról az akkréciós korongba átadott anyag szállítási üteme túl gyors a törpenóva-kitörés előidézéséhez. A csillagot minden derült éjszakán érdemes felkeresnünk, hiszen változásai gyors lefolyásúak és meglehetősen kiszámíthatatlanul jelentkeznek.

egyszazalek-szines-A5

 A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close