Égi kalendárium – 2018. augusztus | MCSE

Égi kalendárium – 2018. augusztus

Augusztus még mindig a Mars hónapja. A bolygó egyre korábban kel, ami kedvező a kora esti megfigyelésekhez. Az éjszakai égbolton narancsos fénnyel ragyogó bolygószomszédunk részletei csak komolyabb amatőrcsillagász távcsővel figyelhetők meg. Ismét érkeznek a Perseidák, ezúttal ideális holdfázis mellett.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap első felében a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 9-én jut alsó együttállásban. 15-én már kereshető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében, ekkor fél órával kel a Nap előtt. Láthatósága gyorsan javul, 26-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 18,3°-ra a Naptól. Ekkor bő másfél órával kel a Nap előtt, idei második legjobb hajnali láthatóságát adva.

Vénusz: Az esti délnyugati ég ragyogó égiteste. 17-én van legnagyobb keleti kitérésben, 45,6°-ra a Naptól. Ennek ellenére egyre korábban nyugszik, a hónap elején másfél, a végén egy órával a napnyugtát követően. A fényessége viszont egyre nő, ami a korai, napnyugta előtti észrevételét segíti. Fényessége -4,3m-ról -4,6m-ra, átmérője 20,4″-ről 28,8″-re nő, fázisa 0,57-ról 0,41-ra csökken.

Mars: A Bak csillagképben végez hátráló mozgást, mely 28-án előretartóvá válik. Közben 24-én visszatér a Nyilas csillagképbe néhány nap erejéig. Az éjszaka nagy részében megfigyelhető, hajnalban nyugszik. Fényessége gyors csökkenésnek indul, -2,8m-ról -2,1 m-ra változik. Látszó átmérője is ennek megfelelően indul zsugorodásnak, 24,3″-ről 21″-re csökken.

Jupiter: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Az esti délnyugati égbolt feltűnő égiteste, éjfél előtt nyugszik. Fényessége -2,0m, átmérője 36″.

Szaturnusz: A Nyilas csillagképben végzi fokozatosan lassuló hátráló mozgását. Éjfél után nyugszik, az éjszaka első felében látszik a délnyugati ég alján. Fényessége 0,3, átmérője 18″.

Uránusz: Késő éjszaka kel, az éjszaka második részében látható. Előretartó mozgása 7-én hátrálóvá változik, és fokozatosan gyorsul a Kos csillagképben.

Neptunusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. A Vízöntő csillagképben végzi hátráló mozgását.

Földvári István Zoltán július 30-i Mars-észlelése. "Bámulatosan nagy a korong 100x-os nagyításon is, a részletek azonban most se adják magukat könnyen sajnos, sőt most még nehezebben. Ami azonban kitűnik a vörös légköri refrakcióban a D-i hósapka fakó kis foltja! Nem mondom könnyűnek látványát, de ha mozgatom a távcsövet akkor is azonosíthatóan ott van, így nem képzelgés. A felszíni részletek most még sajna gyérek. A D-i pólussapka fölött a korong egy része sötétebb. Ebisawa-Antonialdi térképe alapján a Sinus Sabaeus, Mare Serpentis, Yaonis Fretum és Hellaspontus területének része."

Földvári István Zoltán július 30-i Mars-észlelése. “Bámulatosan nagy a korong 100x-os nagyításon is, a részletek azonban most se adják magukat könnyen sajnos, sőt most még nehezebben. Ami azonban kitűnik a vörös légköri refrakcióban a D-i hósapka fakó kis foltja! Nem mondom könnyűnek látványát, de ha mozgatom a távcsövet akkor is azonosíthatóan ott van, így nem képzelgés.
A felszíni részletek most még sajna gyérek. A D-i pólussapka fölött a korong egy része sötétebb. Ebisawa-Antonialdi térképe alapján a Sinus Sabaeus, Mare Serpentis, Yaonis Fretum és Hellaspontus területének része.”

 

A Merkúr legkedvezőbb hajnali láthatósága

A bolygó legkedvezőbb hajnali láthatóságára augusztus végén kerül sor, a láthatóság szeptember elejére is átnyúlik. A Merkúr augusztus végén bukkan fel hajnalban a keleti horizonton. Augusztus 20-án még nem könnyű megtalálni az 1,4 magnitúdós, 9,0″-es, 0,18 fázisú vékony sarlót, mely napkeltekor 12º-al emelkedik a horizont fölé (CM=45º). Mire augusztus 28-i dichotómiáját eléri, -0,3 magnitúdós fényesség, 7,1″-es átmérő és 0,49 fázis mellett bő másfél órával kel a Nap előtt. Napkeltére jelentős, 15º-os horizont feletti magasságba kerül (CM=89º). Napkeltéig, ill. azután is követve a bolygót, jó kontrasztviszonyok és egyre növekvő magasság mellett csodálhatjuk meg a félmerkúrt, a nagy nagyításon előbukkanó felszíni foltjaival. Szeptember 10-ig a bolygó jól megfigyelhető marad; ekkor a -1,3 magnitúdós, 5,3″-es átmérőjű és 0,92 fázisú majdnem telimerkúr még egy órával kel a Nap előtt, napkeltekor 9º-ra emelkedve a horizont fölé (CM=148º).

Dichotómiában a Vénusz

A Vénusz dichotómiája kedvezőtlen esti láthatóság mellett következik be, ami a dichotómia nappali égen való megfigyelésére ösztönöz. A Vénusz az augusztus 15-i dichotómia napján este 23,8″-es átmérő, -4,3 magnitúdós fényesség és 0,497 fázis mellett másfél órával nyugszik a Nap után, napnyugtakor 13º-kal tartózkodva a horizont felett. A dichotómiát, amely a Schröter-effektus miatt 1-2 héttel korábbra várható, érdemes tehát nappali égen észlelni.

Perseidák

Az év leghíresebb meteorraja, a Perseidák idei maximuma – az IMO előrejelzése szerint – augusztus 12. 20:00 UT és augusztus 13. 8:00 UT között várható. Újhold augusztus 11-én lesz égi kísérőnk egyáltalán nem fogja zavarni a megfigyelést. A meteorrajok első számú ellensége a fényszennyezés, ezért megfigyelésükre a kivilágított településektől távoli, jó körkilátású helyszíneket javasoljuk. Ilyenek például a csillagoségbolt-parkok, ahol valóban csekély mértékű fényszennyezés zavarja csak az észleléseket (Zselic, Hortobágy, Bükk).

A Perseidák 2013-as maximuma Pável Zoltán montázsán.

A Perseidák 2013-as maximuma Pável Zoltán montázsán.

Üstökösök

Eljött az augusztus a meteorok „ideje”. Az év más időszakában is vannak szép rajok melyek szülei üstökösök. Ezeket a majdani meteorok szülőit lehet még most megfigyelni több éjszakán keresztül is. Van pár, amit kisebb távcsövekkel is meg lehet figyelni, de sajnos a legtöbb megfigyeléséhez 20-30 cm átmérőjű, vagy még ennél is nagyobb, fotografikusan pedig 10-15 cm-es távcső szükséges.

Az e havi ajánlatban szereplő üstökösök többsége szinte egész éjjel megfigyelhető. Ezek közül is az első a Herkulesben Dél felé haladó C/2017 M4 (ATLAS). Kicsi kompakt üstökös. Bár közeledik a Naphoz így aktivitása nőhet, de ugyanakkor távolodik a Földtől, ezért fényessége 14 magnitúdó körül alakul egész hónapban.

Ugyan este 10-kor kel a 48P/Johnson, de cserébe egész éjszaka megfigyelhető a déli horizonthoz közel. A rövid majdnem 7 éves keringésidejű üstökös a Naptól lassan távolodik, miközben közeledik a Földhöz, így fényessége 0,5 magnitúdóval növekszik. A hónap elején a Vízöntő csillagképből indulva halad DNy felé a Déli Halakban. Jó hír, hogy az eddigi visszatérései alapján azt lehet mondani, hogy az üstökös lassan kiszámíthatóan halványodik, miközben a Naptól távolodik. Augusztus 10-14 között az NGC 7359 (fényesség: 12,5 magnitúdó; átmérő: 2,3×0,6 perc) galaxis mellett halad el, 12-én fél foknál jobban megközelítve azt. 23-28 között az NGC 7313-14 (fényesség: 14,4 illetve 11,0 magnitúdó; átmérő: 0,7×0,5 illetve 4,6×2,1 perc) galaxisokhoz kerül közel, de 31-én már az NGC 7306 (fényesség: 12,9 magnitúdó; átmérő: 1,7×0,7 perc) galaxis mellett lesz fél fokon belül.

Ellentétben a 48P/Johnsonnal a következő üstökös, a 29P/Schwassmann-Wachmann már nem ilyen kiszámítható fényességmenetet produkál. Rendszertelen időközönként hirtelen kitöréseket produkál az üstökös. A legutolsó ilyenre a hírek szerint pont július végén volt példa. Ekkor a „szokásos” 15 magnitúdós fényességértékről akár 3-4 magnitúdós fényesség növekedést is tud produkálni, így megfigyelése rendszeresen ajánlott. Egész augusztusban a Halak csillagképben mozog olyan lassan, hogy 20-31 között az NGC 7488 (fényesség: 13,9 magnitúdó; átmérő: 0,6×0,5 perc) közelében tartózkodik 26-án 15 másodpercre megközelítve azt.

Napnyugtakor kel a 37P/Forbes jelű üstökös ami a 29P/Schwassmann-Wachmann kométához hasonlóan a Halak csillagképben kereshető fel. Ellentétben az előző égitesttel a 6,3 év keringés idejű 37P/Forbes Délről Észak-Nyugat felé mozog a csillagképben, miközben lassan távolodik a Naptól. Földhöz viszonyított helyzete alig változik, így fényességcsökkenése a hónap során csak 0,5 magnitúdó a jelenlegi 13,5 magnitúdóról.

A Rosetta ürszonda korábbi elsődleges célját a 46P/Wirtanen üstököst vizuálisan igazán nagy, fotografikusan már közepes (legalább 20 cm átmérőjű) távcsővel érdemes megpróbálni felkeresni. Az üstökös az idei év (november-december) egyik legfényesebb, talán szabadszemmel is látható objektuma lesz. A jelenleg a Cet közepén Kelet felé mozgó és a Naptól kb 2 CSE távolságra levő üstökös fényessége a hónap elején még 18 magnitúdós, de a hónap végére már csak 1,6 CSE távolságra lesz központi csillagunktól, amikor az intenzív gázképződési folyamatok elindulnak az magban. Ezzel fényessége a hónap végére várhatóan 16,5 magnitúdóig emelkedik. Aki 22-énpróbálja felkeresni figyeljen oda, mert közvetlen az NGC 487 (fényesség: 13,4 magnitúdó; átmérő: 1,1×0,7 perc) galaxis mellett halad el! Nehogy összekeverjük a kettőt!

Az augusztusi égbolt egész éjszaka, akár kis távcsővel is megfigyelhető objektuma 21P/Giacobini-Zinner üstökös. A végig cirkumpoláris üstökös a Cassiopeia északi részén a „W” felett robog végig, majd átszeli a Camelopardalsi déli részét és a hónap utolsó napján már a Szekeres csillagképben lehet megtalálni. Mind a Naphoz, mind a Földhöz közeledik, így fényessége a jelenlegi 9 magnitúdóról 7,5 magnitúdóig nőhet. Csóvája már most is látszik, aminek remények szerint hosszabbodni fog. Ködös alakjával és gyors mozgásával gyorsan kitűnik az ég többi objektuma közül.

A Giacobini-Zinner-üstökös július 31-én, Nagy Mélykúti Ákos felvételén. 2018.07.31. 20:07:42-20:16:12 (UT); 9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN.

A Giacobini-Zinner-üstökös július 31-én, Nagy Mélykúti Ákos felvételén. 2018.07.31. 20:07:42-20:16:12 (UT); 9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN.

 

 A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close