Égi kalendárium: 2018. szeptember | MCSE

Égi kalendárium: 2018. szeptember

Szeptemberben még mindig érdekes célpont a Mars, és egyre kedvezőbb helyzetbe kerül legkülső óriásbolygónk a Neptunusz. Üstökösök egész sorát észlelhetik a jól felszerelt amatőrcsillagászok. Ne feledjük: szeptember 28-án Kutatók Éjszakája!

A bolygók járása

Merkúr: A hónap első felében kereshető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében. 1-én még másfél órával kel a Nap előtt, de láthatósága gyorsan romlik, szeptember 15-e után a Naphoz közeledve elvész annak fényében, és a hónap második felében már nem figyelhető meg.

Vénusz: Napnyugta után látható a délnyugati égen. A hónap elején még egy órával nyugszik a Nap után. Noha szeptember 25-én éri el legnagyobb fényességét, láthatósága nagyon romlik, ekkor bő fél órával a Nap után nyugszik le. Viszont ekkortájt lehet a nappali égen is sikerrel megtalálni. Fényessége -4,6m-ról -4,8m-ra nő, majd -4,7m-ra változik. Átmérője 29,2″-ről 45,5″-re nő, fázisa 0,4-ről 0,18-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez, szeptember 1-jén a nap első felében a Nyilas, délutántól már ismét a Bak csillagképben. Az éjszaka nagy részében megfigyelhető, hajnalban nyugszik. Ahogy távolodik a Földtől, fényessége és látszó mérete gyorsan csökken, előbbi -2,1m-ról -1,3m-ra, utóbbi 20,9″-ről 15,9″-re változik.

Jupiter: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Fényesen ragyog az esti nyugati égen. A késő esti órákban nyugszik. Fényessége -1,9m, átmérője 34″.

Szaturnusz: Hátráló, majd 6-tól előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. Éjfél körül nyugszik, az éjszaka első felében kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége 0,4m, átmérője 17″.

Uránusz: A késő esti órákban kel, az éjszaka nagyobb részében látható. Folytatja hátráló mozgását a Kos csillagképben.

Neptunusz: Egész éjszaka megfigyelhető, 7-én van szembenállásban a Nappal. Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

 

Perihéliumban a Mars

A Mars szeptember 16-án kerül napközelbe. A 18,3″-es és -1,7 magnitúdós bolygó késő esti delelésekor még kiválóan megfigyelhető (Ls=251º). A déli pólussapka maradéka igen intenzív zsugorodásban van, a Novus Mons apró és fényes. Ez az időszak a nagy, globális porviharok keletkezésének legvalószínűbb időpontja. A lokális és regionális porviharok fejlődése világos vörös szűrővel figyelhető meg a legjobban, ezekben a porviharok fényesen világítanak. Globális porvihar esetén a marslégkör átlátszóságát 0-tól 5-ig terjedő skálán becsülhetjük, ahol a 0 a teljesen átlátszatlan, 5-ös pedig a teljesen tiszta légkör.

Oppozícióban a Neptunusz

A legkülső bolygó szembenállása szeptember 7-én következik be. A Vízöntő keleti részén járó bolygó ekkor 2,4″-es átmérőt és 7,8 magnitúdós fényességet ér el. Deleléskor a Neptunusz 36º-kal emelkedik a horizont fölé, kedvező körülmények közt észlelhetjük. Kisebb távcsővel a bolygó színe, nagyobb műszerekkel a peremsötétedés és a koronglapultság is megfigyelhető. A bolygó déli pólusa 24º-kal billen a Föld felé, pólusvidéke így íves sapkaként látszik, egyenlítővel párhuzamos felhősávjai pedig íveltek. A Neptunusz aktív bolygó, egyre több amatőr felvételen sikerül viharkitöréseket, feltűnő fehér felhőket megörökíteni. A déli pólust gallérként övező, a mérsékelt öv déli részére is lenyúló terület egy világos felhőképződésre hajlamos régió, itt nagy felbontású felvételeken gyakran tűnnek fel a Déli Poláris Alakzat kisebb világos foltjai. Az egyenlítő környékén szintén nem ritkák a világos vagy sötétebb sávok. Nagy műszerrel, narancs vagy vörös szűrővel esélyünk lehet a világos felhőalakzatok megörökítésére.

Kollár Ernő 2017 októberében készített felvételeket a Neptunuszról és legnagyobb holdjáról. "A kedvező időjárási feltételek mellett 3 éjszakán keresztül követtem a Neptunuszt és a Triton holdját. A körülbelül 2,5 ívmásodperc látszó átmérőjű bolygót 29-30 fok magasan közel a deleléshez csíptem el. 1 perces expozíciós idejű felvételeket készítettem, amelyeken ugyan a bolygó többszörösen túlexponálódott, de emellett láthatóvá tettem a körülötte keringő Tritont is. A csillagkövetés bizonytalansága és a légkör mozgása miatt a bolygó látszólagos átmérője közel tízszeresére nőtt. Ezért a fényképen a bolygó / hold átmérő arány valamint a keringési távolság / bolygó, hold átmérő arány erősen torzulva, bizarr formában mutatkozik meg. Ami különösen megfogott az észlelésben az maga a bolygó-hold mozgás tisztaságának érzékelése. Míg a Jupiternél a felhőkre vagy a holdjaira, a Szaturnusznál a gyűrűjére vagy a holdjaira terelődik a figyelmem, itt tényleg egyszerre látom a Neptunusz mozgását és a holdja keringését."

Kollár Ernő 2017 októberében készített felvételeket a Neptunuszról és legnagyobb holdjáról. “A kedvező időjárási feltételek mellett 3 éjszakán keresztül követtem a Neptunuszt és a Triton holdját.
A körülbelül 2,5 ívmásodperc látszó átmérőjű bolygót 29-30 fok magasan közel a deleléshez csíptem el. 1 perces expozíciós idejű felvételeket készítettem, amelyeken ugyan a bolygó többszörösen túlexponálódott, de emellett láthatóvá tettem a körülötte keringő Tritont is. A csillagkövetés bizonytalansága és a légkör mozgása miatt a bolygó látszólagos átmérője közel tízszeresére nőtt. Ezért a fényképen a bolygó / hold átmérő arány valamint a keringési távolság / bolygó, hold átmérő arány erősen torzulva, bizarr formában mutatkozik meg.
Ami különösen megfogott az észlelésben az maga a bolygó-hold mozgás tisztaságának érzékelése. Míg a Jupiternél a felhőkre vagy a holdjaira, a Szaturnusznál a gyűrűjére vagy a holdjaira terelődik a figyelmem, itt tényleg egyszerre látom a Neptunusz mozgását és a holdja keringését.”

Üstökösök

Itt van a szeptember és remélhetőleg szép tiszta egű indiánnyarunk lesz. Üstökösökben nincs és nem is lesz hiány. Egyeseket kisebb távcsövekkel is meg lehet figyelni, de a többség megfigyeléséhez 20-30 cm átmérőjű, vagy még ennél is nagyobb, fotografikusan pedig 10-15 cm-es távcső szükséges.

Napnyugta után egy órával legelső célpontunk lehet egy kellemes őszi estén a C/2018 L2 (ATLAS) nevű üstökös. Az egész hónapban 15 magnitúdó fényesség körüli égitest ekkor még 15 fok magasan jár a horizont felett a Mérleg csillagképben így megpillantása nem egyszerű, de kellő kihívást jelent. Pont olyan sebességgel mozog kelet felé, hogy egész hónapban hasonló időpontban tudjuk észlelni. 4-én 5-én az NGC 5729 galaxis (fényesség: 12,6 magnitúdó; átmérő: 2,6×0,7 perc) mellett halad el.

Tovább halad a Herkules közepétől déli irányba a 14 magnitúdós C/2017 M4 (ATLAS) üstökös. A hónap végére már a csillagkép legdélebbi részén lesz megkereshető, így láthatóságának időtartama csökken, miközben közeledik a Naphoz, de távolodik a Földtől. 19-20 között az NGC 6113 jelű galaxis (fényesség: 14,1 magnitúdó; átmérő: 0,9×0,4 perc) mellett halad el.

Majdnem egész éjszaka megfigyelhető a 13,5 magnitúdó fényességgel bíró 48P/Johnson. Egész hónapban a Déli Halak csillagképben tartózkodik, alig mozdulva, de sajnos hibája, hogy alig 15 fok magasan delel a legkedvezőbb helyzetben is. Ennek ellenére szép látvány a perihéliumán alig egy hónapja túljutott kicsi, kompakt megjelenésű rövid, de határozott csóvával rendelkező üstökös. A hónap első hetében az NGC 7306 galaxis (fényesség: 13,4 magnitúdó; átmérő: 1,5×1,0 perc) mellett mozog lassan.

14,5 magnitúdó fényességgel indul a hónap elején a 7,2 év keringésidejű 78P/Gehrels-üstökös, amit a hónap végére 14 magnitúdó körülire várhatunk. Fotografikusan viszonylag könnyen elérhető már 8-15 cm átmérőjű műszerekkel. Szabad szemmel azonban már jóval nagyobb távcső kell a Vízöntőben mozgó üstökös megfigyeléséhez. Érdekessége még, hogy 16-ától fél foknál közelebb kerül 16 magnitúdó fényességűnek előre jelzett 137P/Shoemaker-Levy-üstököshöz. A két égitest 21-én lesz egymáshoz a legközelebb, amikor látszó távolságuk 17 perc körül alakul. Közepes távcsövekkel fotografikusan szép téma lehet.

Egész éjszaka megfigyelhető a rendszertelen időközönként kitörést produkáló 29P/Schwassmann-Wachmann-üstökös. Bár fényességét 15 magnitúdó körülinek várják, de a kitörések alkalmával akár 3-4 magnitúdós fényességnövekedéseket is tud produkálni. Érdemes 1-2 naponta felkeresni az üstököst miközben az a Halak csillagképben lassan mozog Nyugat felé.

Ugyancsak a Halak csillagképben mozog nyugat felé az egész éjszaka megfigyelhető 37P/Forbes-üstökös. Gyorsan távolodik a Naptól és a Földtől, így fényessége a hónap elejei 14 magnitúdóról csökken 14 magnitúdóra. Szeptember 6-16 között elhalad az NGC 7591 (galaxis, fényesség: 13,0 magnitúdó; átmérő: 1,9×0,8 perc), NGC 7557 (galaxis, fényesség: 14,0 magnitúdó; átmérő: 0,6×0,6 perc); NGC 7562 (galaxis, fényesség: 11,8 magnitúdó; átmérő: 2,2×1,5 perc) és az NGC 7518 (galaxis, fényesség: 13,4 magnitúdó; átmérő: 1,4×1,0 perc).

A Giacobini-Zinner-üstökös Szendrői Gábor felvételén. 2018.08.16. 21:40 (UT); 10x180s kép; 100/635 GPU apokromatikus refraktor; ISO 1600)

A Giacobini-Zinner-üstökös Szendrői Gábor felvételén. 2018.08.16. 21:40 (UT); 10x180s kép; 100/635 GPU apokromatikus refraktor; ISO 1600)

Várhatóan majdnem 2 magnitúdót fényesedik szeptember folyamán a 64P/Swift-Gehrels és ezzel az egész éjszaka kis-közepes távcsövekkel is megfigyelhető égitestek közé sorolódik, amint a Halak csillagképből az Andromédába halad. Különös körültekintéssel kell eljárni megfigyelésekor a szeptember 6-a környéki éjszakákon, ugyanis ekkor halad át egy NGC galaxisokkal teli égterületen, amikkel könnyen összekeverhető. Az üstökös keringésideje 9,5 év és majd novemberben kerül legközelebb a Naphoz. Addig fényessége fokozatosan növekszik.

Az idei ősz-téle várható kedvence az 46P/Wirtanen-üstökös megfigyelésére inkább éjfél után nyílik lehetőség. A kométa a hónap elején a Cet „hasa aljától” indulva halad Dél-Kelet felé és útját a hónap végén a Kemencében fejezi be miközben gyorsan közelít a Naphoz és a Földhöz is. Várhatóan legalább 2 magnitúdót fényesedik a két tényező együttes hatására és így már 14 magnitúdónál is fényesebb lehet a hónap végére, akár a 12 magnitúdót is elérheti. Felkeresésekor 21-24 között kell óvatosan eljárni és megvárni az üstökös elmozdulását a háttércsillagokhoz képest, mert ebben az időszakban közel jár az NGC 686 galaxishoz (fényesség: 12,5 magnitúdó; átmérő: 1,8×1,4 perc).

A téli csillagképek kedvelőinek éjfél után kell kelniük, de ha már kimentek észlelni, akkor ne felejtsék el felkeresni az Orion csillagképben Kelet felé gyorsan mozgó 38P/Stephan-Oterma-üstököst. A hónap elején még közepes, vagy nagyobb távcsövekkel érdemes próbálkozni a 13 magnitúdó körüli üstökös biztos megpillantása érdekében, de a hónap végére már akár a kisebb távcsövekkel is elérhető lesz a 10,5 magnitúdósnak várt égitest fényessége. Az üstökös utoljára 1981-ben járt itt, így aki most nem tekinti meg, lehet örökre lemarad róla. Ha ugyanolyan kompakt lesz, mint sok évvel ezelőtt, akkor megpillantása nem fog nehézséget okozni.

A szeptemberi hónap „sztárja” még mindig a 21P/Giacobini-Zinner lehet. Felkereséséhez azonban már éjfél után kell kelni. A hónap elején még a Szekeres csillagképben tartózkodik, de gyorsan halad dél felé. A hónap végén már az Egyszarvú csillagképben található. Megpillantásához már kis távcső is elegendő és az elmozdulása alapján könnyen azonosítható is. Hálás fotótéma is lehet 11-én, amikor elrobog az M 37 nyílthalmaz (fényesség: 5,6 magnitúdó; átmérő: 23 perc) mellett. Pár nappal később, 15-án hasonló szép kettőst alkot az M 35 nyílthalmazzal (fényesség: 5,1 magnitúdó; átmérő: 28 perc), majd 25-én az NGC 2261 – Hubble-köddel (fényesség: 9,5 magnitúdó; átmérő: 2,0×1,0 perc).

Egész éjjel látható a C/2016 R2 (PANSTARRS)-üstökös a Göncölnél, azonban felkeresése inkább a hajnali órákban ajánlott, amikor már magasabban van a horizont felett. A szebb napokat megjárt üstökös távolodik a Naptól is és a Földtől is, így fényessége az előrejelzések szerint kb 1 magnitúdót csökken a jelenlegi 12-13 magnitúdóról. A hónap során több galaxiscsoport mellett is lehalad. A leglátványosabb a 28-30-a között kerül sor, amikor az M 106 galaxis (fényesség: 8,7 magnitúdó; átmérő: 18,6×7,2 perc)és társai közelében tartózkodik.

NmáA www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close