Égi kalendárium: 2015. szeptember | MCSE

Égi kalendárium: 2015. szeptember

A nyári hőség után megérkezett szeptember egyre hosszabbodó éjszakákkal és egy teljes holdfogyatkozással, amely a hónap legérdekesebb jelenségének ígérkezik.

A bolygók járása

Merkúr: 4-én van legnagyobb keleti kitérésben, 27,1°-ra a Naptól. Az ekliptika látóhatárral bezárt alacsony szöge miatt azonban megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben van, alig fél órával a Napot követően lenyugszik. 15-e után végleg elvész a Nap fényében. 30-án alsó együttállásban van a Nappal.

Vénusz: A hajnali keleti ég feltűnő égiteste. Láthatósága egyre javul, a hónap elején másfél, a végén közel négy órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,5m-ról -4,8m-ra nő, 19-én lesz a legfényesebb, majd -4,7m-ra csökken. Átmérője gyorsan csökken, 52,1″-ről 33,8″-re, fázisa ugyanilyen gyorsan 0,09-ról 0,34-ra nő.

Mars: Előretartó mozgást végez a Szűz csillagképben. Éjfél után kel, az éjszaka második felében látható a délkeleti égen. Fényessége 1,5 m-ról 1,3m-ra, látszó átmérője 4,8″-ről 5,5″-re nő.

Jupiter: Előretartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben. 10-e után már kereshető napkelte előtt a keleti ég alján. Láthatósága gyorsan javul, a hónap végén már több mint kettő órával kel a Nap előtt. Fényessége -1,7m, átmérője 31″.

Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Késő este nyugszik, még kereshető az esti délnyugati égen. Fényessége 0,6m, átmérője 16″.

Uránusz: A kora esti órákban kel, az éjszaka nagy részében látható a Halak csillagképben.

Neptunusz: Egész éjszaka megfigyelhető, 1-én van szembenállásban a Nappal. Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

A csillagfedések sora szeptember 4/5-én

A gamma Tauri a Hyadok legnyugatibb fényes csillaga, egyben egy szoros kettőscsillag. Ezen az éjjelen holdkelte után 7-10 fok magasan az északkeleti látóhatáron történik a csillag kilépése a sötét oldalon. A fogyó Hold 55%-os megvilágítottságú. Az alacsony helyzet miatt az ország területén csak néhány perc a kilépés előrejelzett idejének különbsége. A WDS szerint a gamma Tauri két tagja 0,4”-re van egymástól, a főcsillag 3,65m-s míg a társ változó, bizonytalan fényességértékkel, de 3,5-4,5 m körüli. Pozíciószögük 179 fok volt 1978-ban, ha ez ma is érvényes akkor a két csillag kilépése között akár 0,8 másodpercnyi különbség is lehet. A pontos méréshez webkamerás vagy videós rögzítés szükséges.

A gamma Tau kilépését Budapestről 21:47:22 UT-kor láthatjuk. Más településeken kisebb eltérések lehetségesek. Ezen az éjszakán egyébként okkultációk egész sorát láthatjuk, amint a Hold végigvonul a Hyadokon, majd 5-én reggel az Aldebarant is elfedi. 1:04 UT-kor az 5 m-s 75 Tauri (ZC667) kerül a Hold mögé, majd egy óra múltán, 2:11 UT-kor előbukkan a sötét oldalon. Csak két percet kell várnunk, mikor a 4,8 m-s ZC677-t fedi el a Hold 2:13 UT-kor. További halványabb csillagok be- és kilépését is láthatjuk (lásd a táblázat), majd napkelte után következik az Aldebaran-okkultáció.

Szeptember 5-én kora reggel, már világos égen az Aldebaran (alfa Tauri) fedése következik! Ekkor a Nap már 10-14 fok magasan tartózkodik a keleti látóhatáron, a Hold 93 fokos elongációban éppen túl van a delelésen, 57 fok magasan délnyugati irányban. Ha még növelni akarjuk a kontrasztot, használjunk egy polarizációs szűrőt becsavarva az okulárba és megfelelő irányba tekerve, esetleg narancs vagy vörös szűrő is segíthet. Sokkal sötétebb lesz az ég, még könnyebben látszik az 1m-s csillag. Vöröses színe jó kontrasztban van az ég kékjével, ezért könnyen látható a belépése a megvilágított oldalon.

Szombat lévén nem kell munkába indulni, így kivárhatjuk, amint 75 perccel később előbukkan az Aldebaran. A kilépésre a sötét oldalon kerül sor, így kráterpozíciók nem segítenek a hely azonosításában, de a terminátor déli pólustától nagyjából 75 fokra várható.

Az Aldebarant Budapestről 5:22:10 UT-kor fedi el a Hold, a kilépés 6:37:41 UT-kor lesz.

Részletes információk a Meteor csillagászati évkönyv 2015-ben találhatók.

Teljes holdfogyatkozás szeptember 28-án hajnalban (minden időpont UT-ben!)

Az év utolsó fogyatkozása ismét egy teljes holdfogyatkozás, amely Magyarországról is megfigyelhető az éjfél utáni órákban. A fogyatkozás látványát élvezhetik Európa-szerte, Afrika, Észak- és Dél-Amerika és a Közel-Kelet lakói. Akárcsak áprilisban, most is egy úgynevezett nem centrális holdfogyatkozást láthatunk, azaz a holdkorong nem érinti az árnyék középpontját, de most a teljes fázis jóval hosszabb lesz.

A félárnyék 0:11:47-kor érinti a Holdat, de jelenléte csak fél órával később válik láthatóvá. 1:07:11-kor kezd a Hold belépni az árnyékba, és 2:11:10-kor tűnik el teljesen benne. A fogyatkozás maximuma 2:47:07-kor lesz, a kilépés pedig 3:23:05-kor veszi kezdetét. Az árnyék bő egy óra alatt levonul égi kísérőnk felszínéről, 4:27:03-kor hagyva el azt teljesen. A félárnyék halvány szürkés jelenléte még fél órán át észrevehető a Hold korongján, teljesen azonban csak 5:22:27-kor hagyja el azt – amelyet természetesen már nem lehet megfigyelni.

A totalitás 1 óra 11 perc 55 másodperc időtartamú. Az umbra 3 óra 19 perc 52 másodpercig tartózkodik a holdfelszínen, a félárnyékos fogyatkozás hossza pedig 5 óra 10 perc 41 másodperc.

A holdfogyatkozás idején a Hold a Halak csillagkép déli részén tartózkodik. A fogyatkozás nagysága 1,2764 magnitúdó. Ekkor a holdkorong északi pereme csupán 3,5′-re van az árnyék közepétől, míg az északi perem és az umbra széle közötti távolság 9,25′. Vagyis az észlelők a Hold déli részeit világosabbnak láthatják, mint az északit, de a különbség messze nem lesz olyan markáns, mint a tavaszi holdfogyatkozás esetében. Nem sok hiányzik, hogy centrális holdfogyatkozásban legyen részünk!

A penumbrális magnitúdó 2,2296, a penumbra átmérője 2,6054°. Az umbra átmérője 1,5414°, azaz jóval nagyobb, mint tavasszal. Mivel a holdkorong is nagyobbnak látszik most, átmérője 33,48′, vagyis nem fér bele a félárnyék gyűrűjébe, ami 31,92′ vastag. A mostani holdfogyatkozásnak nincs tisztán félárnyékos fázisa, így amikor a Hold egyik pereme éppen érinti az árnyékot, a másik pereme még kilóg a félárnyékból!

Ez a holdfogyatkozás a 137-es Szárosz-sorozat 28. fogyatkozása a 81-ből. Ritka az ilyen hosszú, sok fogyatkozást adó sorozat!

20150928-hodlfogyatkozas

A teljes holdfogyatkozás kontaktusidőpontjai. Valamennyi időpont UT-ban (két órát hozzá kell adni!).

Kutatók éjszakája szeptember 25-én

Idén tizenegyedik alkalommal tartják meg a Kutatók Éjszakáját. A csillagászati vonatkozású programok (is) megtalálhatók a rendezvény hivatalos honlapján. Óbudán a Polaris Csillagvizsgáló 18-23 óra között várja az érdeklődőket ingyenes programokkal.