Égi kalendárium: 2018. május | MCSE

Égi kalendárium: 2018. május

Májusi ajánlatunk: a Jupiter egyre kedvezőbb láthatósága, a Nova Persei 2018 halványodása és sok-sok üstökös.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap folyamán nincs megfigyelésre kedvező helyzetben. A hónap elején bő háromnegyed órával kel a Nap előtt, a keleti látóhatár közelében kereshető. Láthatósága lassan romlik, ahogy közeledik a Naphoz, 20-a után belevész a pirkadati fénybe.

Vénusz: Fényesen ragyog napnyugta után az esti nyugati égen. Láthatósága nagyon jó, több mint két és fél órával nyugszik a Nap után. Fényessége −3,9m, átmérője 11,5”-ről 13,1”-re nő, fázisa 0,88-ról 0,81-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez a Nyilas, majd 15-től a Bak csillagképben. Éjfél után kel, az éjszaka második felében látható a délkeleti égen mint fényes vörös égitest. Fényessége −0,4m-ról −1,2m-ra, látszó átmérője 11”-ről 15,1”-re nő.

Jupiter: A Mérleg csillagkép közepén végzi hátráló mozgását, 9-én szembenállásban van a Nappal. Egész éjszaka megfigyelhető a déli égen mint ragyogó fényű égitest. Fényessége −2,5m, átmérője 45”.

Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Nyilas csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető alacsonyan a déli égen. Fényessége 0,3m, átmérője 18”.

Uránusz: A hónap második felétől újra kereshető, hajnalban kel. Napkelte előtt a délkeleti ég alján, közel a látóhatárhoz látszik. Előretartó mozgást végez a Kos csillagképben.

Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben kereshető a Vízöntő csillagképben, a délkeleti látóhatár közelében. Előretartó mozgása kezd lassulni.

Oppozícióban a Jupiter

A Mérleg csillagképben járó bolygóóriás szembenállására május 9-én kerül sor. A −2,5 magnitúdós fényességű és 45”-es bolygó jól megfigyelhető, késő esti delelésekor 26°- kal emelkedik a horizont fölé. A szembenállás estéjén 20:29 UT-kor a centrálmeridiánon (CM) az északi egyenlítői sáv (NEB) fölött vonul át az Io, az apró holdkoronghoz tapadva annak fekete árnyékíve. A bolygó keringése során ebben az évben láthatunk rá legjobban a déli pólusára. A szemlélő az egyenlítői sávokat most kivételesen nagyon finoman íveltnek láthatja, az egyéjszakás felvételsorozatból részleges déli pólusprojekciót készíthetünk. A kitartó észlelők ha egy-két hónapos időintervallumban ugyanazon CM hosszúságról készítenek képeket, azokon a széláramokban tovasodródó alakzatok mozgását is megörökíthetik. A Galilei-holdak észlelésére is jó lehetőségünk van: oppozíciókor a Ganymedes 1,65”, a Callisto 1,51”, az Io 1,14”, az Europa pedig 0,98” átmérőjű lesz. Nagyobb műszerekkel felszíni részleteket is láthatunk, illetve fotózhatunk a Ganymedesen és az Ión.

A Jupiter Szántó Szabolcs felvételén, 2017. május 29-én 19:51 UT-kor. A déli egyenlítői sávban (SEB) a Nagy Vörös Folt a centrálmeridián felé közelít. A NEB projekcióiból sötét füzérek futnak az egyenlítői zónába. A korong peremén az Io, a korongon kívül az Europa látható, mindkét hold árnyéka a bolygókorongra vetül. Észak lefelé van; 25,4 T.

A Jupiter Szántó Szabolcs felvételén, 2017. május 29-én 19:51 UT-kor. A déli egyenlítői sávban (SEB) a Nagy Vörös Folt a centrálmeridián felé közelít. A NEB projekcióiból sötét füzérek futnak az egyenlítői zónába. A korong peremén az Io, a korongon kívül az Europa látható, mindkét hold árnyéka a bolygókorongra vetül. Észak lefelé van; 25,4 T.

Nova Persei 2018 = V392 Persei

Nemrégiben jelentették be, hogy Yuji Nakamura japán amatőrcsillagász 6,2 magnitúdós csillagot fedezett fel a Perseus csillagkép területén április 29,4740 UT-kor készült CCD-felvételén. A felvétel 4,0/135-ös teleobjektívvel készült. Nakamura egyik korábbi, április 21-i felvételén még nyoma sincs a csillagnak. Ezen a pozíción ismeretes egy törpenóva, a V392 Persei, amely 17 magnitúdós nyugalmi állapotából 14 magnitúdós felfényesedéseket produkált – egészen mostanáig, amikor a gyors felfényesedés meg sem állt 6,2 magnitúdóig! A nóváról norvégiai észlelőnk, Uhrin András készített felvételt egy nappal Nakamura felfedezése előtt.

A V392 Perseit az alábbi AAVSO-térkép alapján észlelhetjük, illetve követhetjük fényességváltozását:

X22891AGA

Üstökösök

Május a nyugalom és a korán kelők hava lesz az üstökösök terén. Esténként nem kell rohanva előkészíteni a távcsövet, hogy a napnyugta után még egy éppen látszó vándort megfigyelhessünk. Elég szép komótosan felkészülni az esti észlelésre, lehűteni a távcsövet a környezet hőmérsékletére és a csillagászati sötétség beállta után megkezdeni a megfigyelést. Igaz ehhez szabad szemmel legalább közepes (20-25 cm átmérőjű), de inkább nagyobb távcső (30 cm átmérő feletti) szükséges, fotografikusan már 10-15 cm műszerekkel is lehet próbálkozni. A Kis Oroszlán csillagai között lassan mozogva kb. 0,5 magnitúdót fényesedik a C/2018 A3 (ATLAS) üstökös. Fényesedése köszönhető annak, hogy mind a Földhöz, mind a Naphoz közeledik a jelenleg 4 csillagászati egységnyire tartózkodó üstökös. Aktivitása nőhet.

Az Oroszlánban kereshető fel a 74P/Smirnova-Chernykh-üstökös. A hónap első napjaiban komoly kihívás lesz megtalálni a 16 magnitúdó körüli fényességgel rendelkező üstököst, mert éppen az M 66-ról (fényesség: 9 magnitúdó; átmérő: 9,1×4,2 perc), mintegy rajtkőről indul. Körülbelül 10 napig egy látómezőben lesz a fényes galaxissal, majd szépen lassan halványodva a hónap végére eléri és 4 percre megközelíti az NGC 3666 galaxist (fényesség: 11,8 magnitúdó; átmérő: 4,4×1,2 perc). Ráadásul az üstökös eléggé csillagszerű jelleget mutat, így azonosításához mindenképpen nagyon jó térkép kell és/vagy meg kell figyelni elmozdulását.

2018.01.20. 22:23:16-22:31:13 (UT) és 2018.04.21. 23:20:51-23:28:14 (UT); 2x9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

2018.01.20. 22:23:16-22:31:13 (UT) és 2018.04.21. 23:20:51-23:28:14 (UT); 2x9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

A 143P/Kowal-Mrkos üstökös a Szűz csillagképben fordul, miközben távolodik a Földtől. Ezért a hó elejei 16,5 magnitúdós fényessége kissé csökken. A hónap elő napjaiban az NGC 4663 (fényesség: 13,5 magnitúdó; átmérő: 1,1×0,9 perc) és NGC 4658 (fényesség: 12,1 magnitúdó; átmérő: 2,1×0,9 perc) galaxisok mellett halad el. A hónap utolsó napján az NGC 4674 (fényesség: 13,2 magnitúdó; átmérő: 1,7×0,6 perc) jelű galaxist közelíti meg 3 percre. Vigyázzunk, mert könnyen össze lehet keverni az üstököst a galaxisokkal!

A C/2018 C2 (Lemmon) üstökös sem könnyű célpont az Ökörhajcsárban. Bár miközben a D felé haladva a csillagképben közeledik a Naphoz és a Földhöz is, fényessége alig változik, tartja a 15,5 magnitúdót.

Hajnalban érdemes felkelni a C/2016 M1 (PANSTARRS) üstökös miatt. Annak ellenére könnyű azonosítani már talán kisebb (10-15 cm átmérőjű) távcsövekkel is, hogy a hónap elején a Sas csillag gazdag környezetéből a Nyilas tejutas és még csillaggazdagabb régiója felé halad. Köszönhető ez annak, hogy a többi üstököshöz képest fényes a maga 10,5 magnitúdójával. A hónap során fényessége még nőhet még 1 magnitúdóval, mivel mind a Naphoz, mind a Földhöz közeledik. Sajnos horizont feletti magassága csökken. Május 4-én az NGC 6814 galaxis (fényesség: 11,3 magnitúdó; átmérő: 3×2,8 perc)

C2016 M1 (PANSTARRS). 2018.04.22. 01:50:33-01:58:23 (UT); 9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

C2016 M1 (PANSTARRS). 2018.04.22. 01:50:33-01:58:23 (UT); 9x50s kép; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

Napkelte előtt érdemes próbálkozni a Bakból a Vízöntőbe tartó 37P/Forbes üstökössel. Naptávolsága alig változik, de a Földhöz közeledik, ezért fényessége kicsit nőhet. 24-25-én az NGC 7308 (fényesség: 13,7 magnitúdó; átmérő: 1×0,8 perc), majd 30-31-én az NGC 7371 (fényesség: 11,9 magnitúdó; átmérő: 2,1×2 perc) mellett halad el.

Szép kihívás napkelte előtt az alacsonyan járó 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös is. A Centaur csoportba tartozó nagyjából a Jupiter pályája környékén közel kör alakú pályán keringő üstökös már jó pár kitörésével okozott meglepetést. Érdemes rendszeresen felkeresni. 27-31 között a (951) Gaspra kisbolygóval szinte egy látómezőben figyelhető meg.

Szinte egész éjjel megfigyelhető a Camelopardalisban a Nagy Göncöl irányába mozgó 16 magnitúdó körüli C/2010 U3 (Boattini) üstökös. Fénye stagnál a hónap során mert közeledik a Naphoz, de ugyanakkor távolodik a Földtől.

Szintén felkereshető még egész éjjel a Szekeres csillagkép északi részén a C/2016 R2 (PANSTARRS). Megfigyelésére mégis az esti órák az alkalmasabbak utána már nagyon közel kerül a horizonthoz a szebb napokat látott jelenleg 13-13,5 magnitúdós üstökös. Kis szerencsével és hosszú expozíciós felvételen még kivehető lehet a csóvája is.

Rövid csóvájáról könnyen fel lehet ismerni a C/2016 N6 (PANSTARRS) vándort a Hiúzban. Fényessége kissé csökken, miközben a Földtől távolodik. 10-én este 1 prcre közelíti meg a NGC 2446 (fényesség: 13,1 magnitúdó; átmérő: 1,9×1 perc) jelű galaxist.

Ebben a hónapban a legszorgosabb „galaxis vadász” a rövid csóvával rendelkező C/2015 O1 (PANSTARRS) üstökös lesz. A Nagy Göncöl rúdjának végétől mozog a szekér felé. 6-án 10 percen belül halad el az NGC 5255 (fényesség: 14,5 magnitúdó; átmérő: 0,7×0,2 perc) galaxis mellett, 15-17-e között az NGC 4964 (fényesség: 13,1 magnitúdó; átmérő: 1,3×0,6 perc) galaxist közelíti meg ugyanígy. 24-26 időszakban az NGC 4644-4646 (fényesség: 13,8 ill. 13,4 magnitúdó; átmérő: 1,7×0,7 perc ill. 0,6×0,3 perc) galaxisok között halad el. Míg a hónap végére (28-29-e) az NGC 4566 (fényesség: 13,1 magnitúdó; átmérő: 1,2×0,8 perc) galaxissal kerül egy látómezőbe. A galaxisok kis mérete ellenére hálás téma lehet, mert az üstökös magja a csóvája előtt látszik.

 

C2015 O1 (PANSTARRS) 2018.04.22. 01:07:32-01:15:32 (UT); 9x50s kép az üstökösre összegezve; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

C2015 O1 (PANSTARRS) 2018.04.22. 01:07:32-01:15:32 (UT); 9x50s kép az üstökösre összegezve; 200/800 Newton; AZ-EQ6; ISO 1600; vezetés: MGEN

Nem könnyű üstökös az inkább hajnalban megfigyelhető C/2017 M4 (ATLAS) kométa. A Hattyú és a Lant csillag gazdag környezetében mozgó üstökös a hónap elejei 15,3 magnitúdóról várhatóan fél magnitúdót fényesedhet miközben mind a Naphoz, mind a Földhöz közeledik.

Természetesen a fentieken kívül jó pár üstököst érdemes lehet felkeresni, de mint azt már említettük ezekhez vizuálisan legalább 40 cm-es fotografikusan 20 cm átmérőjű távcső kell, és a siker így sem biztos.

(Nagy Mélykuti Ákos üstökösfelvételei)A www.mcse.hu oldal felületén sütiket (cookie) használunk. Ezeket a fájlokat az ön gépén tárolja a rendszer. Az oldal használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close