A Magyar Csillagászati Egyesület kiadványainak bibliográfiája

Könyvek, önálló kiadványok

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916). Összeáll.: Bartha Lajos. Szerk.: Tepliczky István. Budapest, 1991. Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Csoport, KÖZTI Rota. 23 p. /CSACS közlemények. CSACS Reports. No. 3. 1991./ Készült az 1991. máj. 18-án Esztergomban rendezett emlékülésre Konkoly Thege Miklós halálának 75. évfordulóján.
Változócsillag katalógus. Szerk.: Mizser Attila. Budapest, 1991. Magyar Csillagászati Egyesület Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat, Közti Rota. 48 p. Összeállította: Fidrich Róbert, Hegedüs Tibor, Jäger Zoltán, Kolláth Zoltán, Kovács István, Mizser Attila, Nagy Zoltán, Tepliczky István, Zalezsák Tamás. A katalógus 719 változócsillagot tartalmaz.

Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842-1916). Összeáll.: Bartha Lajos. Szerk.: Tepliczky István. [2. kiad.] Budapest, 1992. Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Adatgyűjtő Csoport, GATE VTI nyomda. 31 p. /CSACS közlemények. CSACS Reports. No. 3. 1991./

Változócsillag Atlasz XIV. rész. Összeáll.: Fidrich Róbert, Nagy Zoltán, Tepliczky István, [Budapest,] 1992. A Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportja. 22 p.

Változócsillag atlasz XV. rész. Összeáll: Nagy Zoltán Antal. [Budapest,] 1993. Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportja. 24 p.

[Fényszennyezési elleni  tájékoztató anyag.] Budapest, 1994. Magyar Csillagászati Egyesület. 12 p. Bakos Gáspár – Mizser Attila: Csillagfigyelés akció a fényszennyezés ellen. Megfigyelőlap a fényszennyezés vizsgálatára. A binokulár és használata. Mizser Attila: Észleljük a Holdat binokulárral! Az Andromeda 1. 1993. júl-aug. 7-8. sz. cikk hasonmása. Andromeda csillagászati-űrkutatási folyóirat ismertetése.

Változócsillagok fénygörbéi 1988-1992. – Light Curves of Variable Stars for 1988-1992. Összeállította: Kiss László. [Budapest,] 1994. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdája. 72 p. A 140 fénygörbéhez 222 észlelő 106288 megfigyelését használták fel.

NAGY Zoltán Antal: A Hold és észlelése. [Budapest,] 1994. Magyar Csillagászati Egyesület. 12 p. A Hold amatőrcsillagászati észlelésének gyakorlati ismertetése. Készült az 1994-es ágasvári ifjúsági amatőrcsillagászati tábor alkalmából.

Változócsillag Atlasz XVI. Összeáll.: Nagy Zoltán Antal. [Budapest,] 1994. Magyar Csillagászati Egyesület Változócsillag Szakcsoportja. 24 p.

BARTHA Lajos: Fényi Gyula emlékezete (1845-1927). Budapest, 1995. Magyar Csillagászati Egyesület. 40 p. /Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Szakcsoportja Közleményei. 4./ Szakmailag ellenőrizte: Ponori Thewrewk Aurél. Szerkesztés: Mizser Attila és Csaba György Gábor.

Hordozható napórák. Válogatás magyarországi gyűjteményekből. Szerk.: Bartha Lajos. Budapest, 1995. Iparművészeti Múzeum, Magyar Csillagászati Egyesület, Országos Műszaki Múzeum, Fittpress Kft. nyomda. 68 p. Az IDŐ-MÉRŐ (Iparművészeti Múzeum, 1995. aug. 4. – szept. 24.) és a Mértékem az égbolt (BTM Kiscelli Múzeum, 1995. szept. 12. – nov. 12.) c. kiállítások katalógusa. A kiadvány elkészítésében közreműködött: Buka Adrienne, Csaba György Gábor, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal, Puskás Katalin, Taracsák Gábor, Zirklbach Vilmos. Hazai gyűjteményekben őrzött 106 hordozható napóra leírása.

Változócsillag katalógus. Összeállította: Mizser Attila, Kiss László, Fidrich Róbert. 2. bőv., jav. kiad. Budapest, 1995. Magyar Csillagászati Egyesület, Fittpress Kft nyomdája. 48 p. A katalógus 942 változócsillagot tartalmaz.

Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeállította: Bartha Lajos. Közrem.: Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print BT. 92 p. Szerkesztette: Mizser Attila és Csaba György Gábor. Megjelent a Magyar Amatőrcsillagászok XVII. Országos Találkozója alkalmával (Kiskunhalas, 1996. június 20-23.).

A csillagász Hell Miksa írásaiból. Összeállította: Csaba György Gábor. Budapest, 1997. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT Kft. nyomdája. 62 p., 1 t. /Magyar csillagászattörténet./

Pleione csillagatlasz. [Budapest, 1997.] Magyar Csillagászati Egyesület. 41 t.

CSABA György Gábor: Szentiványi Márton csillagászati nézetei a “Miscellanea”-ban. Budapest, 1998. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT Kft. 76 p. /Magyar csillagászattörténet./

KESZTHELYI Sándor: Magyarország napórái. A rögzített napórák katalógusa. Budapest, 1998. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. Nyomdája. 128 p. Szakmailag ellenőrizte: Ponori Thewrewk Aurél. Szerkesztette: Mizser Attila. 405 napóra adatai, 14 színes és 73 fekete-fehér képpel.

Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk: Mizser Attila. Budapest, 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. 490 p., 8 t. Szakmailag ellenőrizte: Szatmáry Károly és Kiss László.

Változócsillagok fénygörbéi 1993 -1997. Összeállította: Bebesi Zsófia, Csák Balázs, Kiss László. [Budapest,] 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. 56 p. 193 csillag fénygörbéje 205 amatőrcsillagász 117038 észlelése alapján. A szöveg angol nyelven is.

Napfogyatkozás és honfoglalás. Budapest, 2000. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print Bt. nyomdája. 76 p. /Magyar csillagászattörténet./ Keszthelyi Sándor: Lakits Ferenc csillagász élete. Sragner Márta: Lakits Ferenc bibliográfia. A bibliográfia 625 tételt tartalmaz. Lektorálta: Gazda István.

A “Perseida 1999” Országos Napfogyatkozás Tábor rendezvényei és megfigyelési eredményei. Szerk.: Gyenizse Péter. Pécs, 2000. ASTRA Pécsi Csillagászati Egyesület, Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi Csoportja, Pécs-Baranyai TIT Csillagászati Szakosztálya. 47 p. Szerzők: Keszthelyi Sándor, Balogh János, Bartha Lajos, Gyenizse Péter, Ignátkó Imre, Keszthelyiné Sragner Márta.

Változócsillag Atlasz X. rész. Összeáll.: Kovács István. Kiad.: TIT Uránia Csillagvizsgáló. 1987. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p.

Változócsillag Atlasz XI. rész. Összeáll.: Kovács István. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p.

Változócsillag Atlasz I. rész. Válogatás az Albireo Amatőrcsillagász Klub “Változócsillag Térképek” című sorozatából. Összeáll.: Hevesi Zoltán, Mizser Attila. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p.

Változócsillag Atlasz II. rész. Válogatás az Albireo Amatőrcsillagász Klub “Változócsillag Térképek” című sorozatából. Összeáll.: Hevesi Zoltán, Mizser Attila. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p.

Változócsillag Atlasz III. rész. Válogatás az Albireo Amatőrcsillagász Klub “Változócsillag Térképek” című sorozatából. Összeáll.: Hevesi Zoltán, Mizser Attila. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p.

Változócsillag Atlasz IV. rész. Válogatás az Albireo Amatőrcsillagász Klub és a Pleione Változócsillag-észlelő Hálózat térképanyagából. Összeáll.: Hevesi Zoltán, Mizser Attila. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p. Az 1983-as kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz V. rész. Összeáll.: Mezősi Csaba, Mizser Attila, Szőke Balázs, Zalezsák Tamás. Kiad.: TIT Uránia Csillagvizsgáló. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p. Az 1984-es kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz VI. rész. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs. Kiad.: TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmánya. [Budapest,] 2000. 20 p. Az 1984-es kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz VII. rész. 2. jav. kiad. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs. Változatlan utánnyomás. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p.

Változócsillag Atlasz VIII. rész. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs. Kiad.: TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmánya. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p. Az 1985-ös kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz IX. rész. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs (1986). 2. jav. kiad. Átdolg.: Nagy Zoltán Antal. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p. Az 1986-os kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz XIV. Összeáll.: Fidrich Róbert, Nagy Zoltán, Tepliczky István, Kovács Gábor. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p.

Változócsillag Atlasz XVI. Összeáll.: Nagy Zoltán Antal. [Budapest,] 2000. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p.

PONORI THEWREWK Aurél: Divina Astronomia. Csillagászat Dante műveiben. Budapest, 2001. Magyar Csillagászati Egyesület. 96 p.

Változócsillag Atlasz VI. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs. [Budapest,] 2001. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 20 p. Az 1984-es és 2000-es kiadás változatlan utánnyomása.

Változócsillag Atlasz IX. Összeáll.: Mizser Attila, Szőke Balázs, Nagy Zoltán Antal, Kovács Gábor. [Budapest,] 2001. MCSE Változócsillag Szakcsoport. 24 p. Az 1986-os és 2000-es kiadás nyomán.

Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 2002. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomdája. 536 p., 8 t.

KERESZTURI Ákos – SÁRNECZKY Krisztián: Célpont a Föld? Kisbolygók a láthatáron. Budapest, 2003. Magyar Csillagászati Egyesület. 208 p. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Messier-objektumok keresőtérképei. A Magyar Messier Album térképmelléklete. Összeáll.: Józsa Sándor, Nagy Zoltán Antal. Budapest, 2003. Magyar Csillagászati Egyesület, Nyomdaipari Szolgáltató KKT., Debrecen. 33 p. Ellenőrizte: Hollósy Tibor, Szabó M. Gyula, Wieszt Krisztián. Szabó M. Gyula előhangjával. p. 3.

PONORI THEWREWK Aurél: Hajnali szép csillag. Csillagászat a Mária-mítoszokban. Budapest 2003. Magyar Csillagászati Egyesület. 92 p.

Változócsillagok katalógusa és fénygörbéi. Szerk.: Kiss László, Kovács István, Derekas Aliz, Mizser Attila. Budapest, 2004. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print Bt. Nyomda. 87 p. Benne: Változócsillagok fénygörbéi 1998-2002. 192 csillag fénygörbéje 184 észlelő 109243 egyedi észlelési alapján.

Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló, Győr, [2005.] Magyar Csillagászati Egyesület Győri Helyi Csoportja. [6] p. 2 oldalas, 6 részre hajtogatott tájékoztató fekete-fehér prospektus. Benne: 1955-1990. 1990-2002. 2002- (a csillagvizsgáló története. Elérhetőségünk.

REZSABEK Nándor: Fejezetek a Magyar Csillagászati Egyesület történetéből (1946-1949). Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. 172 p. Lektorálta: Bartha Lajos és Ponori Thewrewk Aurél. A Kulin György által alapított első, 1946 és 1949 között működött Magyar Csillagászati Egyesület, a mai MCSE jogelődjének története.

KESZTHELYINÉ SRAGNER Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. 184 p.

SÁRNECZKY Krisztián: Magyarok a Naprendszerben – és azon túl. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület. 248 p. Magyar vonatkozású vagy felfedezésű kisbolygók, üstökösök, nóvák, szupernóvák. Magyar nevek más égitesteken. A kötetet szakmailag ellenőrizte: Szabados László. A szerkesztésben közreműködött: Kuli Zoltán, Mizser Attila, Nyerges Gyula, Pethő Noémi, Hingyi Gábor, Taracsák Gábor.

Amatőrcsillagászok kézikönyve. 3. jav. és bőv. kiad. Szerk.: Mizser Attila. Budapest, 2006. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 536 p., 9 színes t. Közreműködött: Kiss László, Sárneczky Krisztián, Székely Péter, Gyarmati László, Tordai Tamás, Szabó M. Gyula, Balaton László. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

[ILLÉS Tibor – CSÖRGITS Gábor]: Pleione csillagatlasz. [Új kiadás. Budapest, 2007.] Magyar Csillagászati Egyesület. [48 p.] 41 térképlap.

Magyar Csillagászati Egyesület. Polaris Csillagvizsgáló. [Budapest, 2007. Magyar Csillagászati Egyesület.] [6] p. 2 oldalra nyomott, 6 részre hajtogatott tájékoztató színes prospektus. Benne: Magyar Csillagászati Egyesület. Rendezvényeink. Kiadványaink. Polaris Csillagvizsgáló.

PONORI THEWREWK Aurél: A Nap fiai. A Nap tisztelete, napisten-mítoszok uralkodóikat a Nap Fiának tartó népeknél. Budapest, 2007. Magyar Csillagászati Egyesület. 128 p. Szakmailag ellenőrizte: Guman István.

ÉLTETŐ Zsófia – MIZSER Attila: Magyar Csillagászati Egyesület. [Budapest,] 2009. Magyar Csillagászati Egyesület kiadása. [10] p. 2 oldalra nyomott, 10 részre hajtogatott színes prospektus. Benne: Magyar Csillagászati Egyesület. Helyi csoportjaink. Rendezvényeink, programjaink. Az MCSE az interneten: www. mcse. hu és társai. Kiadványaink. Központunk, a Polaris Csillagvizsgáló. Címünk. A Csillagászat Nemzetközi Éve. A Galilei-élmény. A csillagos égbolt védelme. Az Univerzum weblapja. Asztrofotós kiállítások. Csillagászati évfordulók 2009-ben. A kiadvány asztrofotóit Berkó Ernő, Stefan Buda, Éder Iván, Ladányi Tamás, Szitkay Gábor készítette.

Mélyég csodák magyar szemmel. Szentmártoni Béla emlékére. Szerk.: Sragner Márta. Budapest, 2009. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 196 p. Az emlékkötet anyagát összegyűjtötte és a bibliográfiát készítette: Sragner Márta. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László. Tördelés, borítóterv és fotó: Hingyi Gábor. Megjelent a Csillagászat Nemzetközi Évében.

PONORI THEWREWK Aurél: Az Ég királynője. A Hold kultúrtörténete. Budapest, 2009. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print Bt. 172 p. Szakmailag ellenőrizte: Guman István. Kultúrtörténeti és szöveglektor: Keszthelyi Tiborné. A szerkesztésben közreműködött: Sárneczky Krisztián. Megjelent a Csillagászat Nemzetközi Évében.

KERESZTURI Ákos: Asztrobiológia. Budapest, 2011

PONORI THEWREWK Aurél: Bolygóistennő. Budapest, 2011

KERESZTURI ÁKOS: A Mars – fehér könyv a vörös bolygóról. Budapest, 2012

PONORI THEWREWK Aurél: A bolygókirály. A Jupiter és mitológiája. Budapest, 2013

Meteor csillagászati évkönyv

Meteor évkönyv 1990 (Csillagászati adatok 1990-re). Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor, Tepliczky István. Kiad. a Magyar Csillagászati Egyesület, [Budapest,] [1989.] TIT-Nyomda. 104 p. Szakmailag ellenőrizte: Frontó András és Kolláth Zoltán.
Meteor csillagászati évkönyv 1991. Szerk: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor, Tepliczky István. Kiad. a Magyar Csillagászati Egyesület. Budapest, 1990. KÖZTI Nyomda. 158 p. Szakmailag ellenőrizte: Marik Miklós és Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1992. Szerk: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Kiad. a Magyar Csillagászati Egyesület. Budapest, 1991. GATE VTI Nyomda. 164+[4] p. Szakmailag ellenőrizte: Frontó András, Kolláth Zoltán, Ponori Thewrewk Aurél, Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1993. Szerk.: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1992. Magyar Csillagászati Egyesület, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdája. 180 p. Szakmailag ellenőrizte: Frontó András és Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1994. Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1993. Magyar Csillagászati Egyesület, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdája. 214 p. Szakmailag ellenőrizte: Benkő József és Szabados László. Az összeállításban közreműködtek: EAON, Guman István, Holl András, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Tepliczky István, Tóth Éva, Zajácz György, Zalezsák Tamás.

Meteor csillagászati évkönyv 1995. Szerk.: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1994. Magyar Csillagászati Egyesület, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdája. 204 p. Szakmailag ellenőrizte: Benkő László, Szabados László. Az összeállításban közreműködtek: EAON, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Tepliczky István, Zalezsák Tamás.

Meteor csillagászati évkönyv 1996. Szerk.: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1995. Magyar Csillagászati Egyesület, Fittpress Kft. nyomdája. 205+[7] p. Közreműködők: EAON, Faragó Ottó, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Szabó Sándor, Tepliczky István. Szakmailag ellenőrizte: Benkő József, Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1997. Szerk.: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1996. Magyar Csillagászati Egyesület, Fittpress Kft. nyomdája. 223 [14] p. Közreműködtek: EAON, IOTA/ES, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Szabó Sándor. Szakmailag ellenőrizte: Benkő József, Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1998. Szerk.: Benkő József, Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1997. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 276 [8] p., 4 t. Közreműködtek: Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Csaba György Gábor, Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 1999. Szerk.: Benkő József, Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1998. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 298 p., 4 t. Közreműködött: Jean Meeus, Eberhard Riedel, Sárneczky Krisztián, Szabados László, Szabó Sándor, Tuboly Vince. Szakmailag ellenőrizte: Csaba György Gábor, Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2000. Szerk.: Benkő József, Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1999. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 296 p., 4 t. Közreműködött: Csaba György, Eberhard Riedel, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2001. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2000. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 326 p., 4 t. Közreműködött: Eberhard Riedel, Jean Meeus, Kocsis Antal, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Benkő József, Holl András.

Meteor csillagászati évkönyv 2002. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2001. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 336 p., 4 t. Közreműködött: Jean Meeus, Sárnectky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Benkő József, Holl András, Kun Mária.

Meteor csillagászati évkönyv 2003. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2002. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. nyomda. 326 p., 4 t. Közreműködött: Jean Meeus, Sárneczky Krisztán. Szakmailag ellenőrizte: Kun Mária, Szabadi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2004. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2003. Magyar Csillagászati Egyesület. 336 p., 4 t. Közreműködött: Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Kun Mária, Szabadi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2005. Szerk.: Mizser Attila, Szabados László, Taracsák Gábor. Budapest, 2004. Magyar Csillagászati Egyesület, G-Print Bt. nyomda. 330 p., 4 t. Közreműködött: Jean Meeus, Kereszturi Ákos, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Kun Mária, Szabadi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2006. Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 2005. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. 300 p., 5 színes tábla. Közreműködött: Horvai Ferenc, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László, Szabadi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2007. Szerk.: Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 2006. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT. 324 p., 10 színes mell. Közreműködött: Jean Meeus, Sárneczky Krisztián. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László, Szabadi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2008. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2007. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT nyomda. 340 p., 8 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Gyarmati László, Hegedüs Tibor, Horvai Ferenc, Kiss László, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Szabó Sándor, Székely Péter, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László. Tördelés: Hingyi Gábor. Borítóterv és színes képmellékletek: Vizi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2009. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2008. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT nyomda. 396 p., 8 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Gyarmati László, Hegedüs Tibor, Horvai Ferenc, Kaposvári Zoltán, Kovács József, Kiss László, Jean Meeus, Sárneczky Krisztián, Sánta Gábor, Szabó Sándor, Székely Péter, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László. Műszaki szerk. és illusztrációk: Hingyi Gábor. Borítóterv és színes képmellékletek: Vizi Péter.

Meteor csillagászati évkönyv 2010. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2009. Magyar Csillagászati Egyesület, Kármán Stúdió, OOK-Press Kft. nyomda. 336 p., 8 színes t. Közreműködtek: Bartha Lajos, Butuza Tamás, Görgei Zoltán, Hegedüs Tibor, Kaposvári Zoltán, Kárpáti Ádám, Kovács József, Landy-Gyebnár Mónika, Jean Meeus, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztán, Szabó Sándor, Szőllősi Attila, Tóth Imre. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2011. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2010. Magyar Csillagászati Egyesület, Kármán Stúdió, OOK-Press Kft. nyomda. 320 p., 16 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Görgei Zoltán, Hegedüs Tibor, Kaposvári Zoltán, Kovács József, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztán, Szabó Sándor, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2012. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2011. Magyar Csillagászati Egyesület, Kármán Stúdió, OOK-Press Kft. nyomda. 320 p., 16 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Görgei Zoltán, Hegedüs Tibor, Kaposvári Zoltán, Kovács József, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztán, Szabó Sándor, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2013. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2012. Magyar Csillagászati Egyesület, Kármán Stúdió, OOK-Press Kft. nyomda. 320 p., 16 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Görgei Zoltán, Hegedüs Tibor, Kaposvári Zoltán, Kovács József, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztán, Szabó Sándor, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

Meteor csillagászati évkönyv 2014. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2013. Magyar Csillagászati Egyesület, Kármán Stúdió, OOK-Press Kft. nyomda. 320 p., 16 színes t. Közreműködtek: Butuza Tamás, Görgei Zoltán, Hegedüs Tibor, Kaposvári Zoltán, Kovács József, Sánta Gábor, Sárneczky Krisztán, Szabó Sándor, Szőllősi Attila. Szakmailag ellenőrizte: Szabados László.

A Magyar Csillagászati Egyesület kiadásában megjelenő Meteor csillagászati évkönyv 1990–2011 közötti évfolyamainak online bibliográfiája az MCSE http://evkonyv.mcse.hu/ weboldalán érhető el.

Meteor

A Magyar Csillagászati Egyesület kiadásában havonta megjelenő Meteor folyóirat 1971–2007 közötti évfolyamainak online kereshető, illetve letölthető bibliográfiája Sragner Márta és Keszthelyi Sándor összeállításában az MCSE http://meteor.mcse.hu/bibliografia/ weboldalán érhető el.

CD-ROM-ok

[Meteor] VirusBuster CD extra mellékletekkel. A Magyar Csillagászati Egyesület exluzív válogatásával. Zene. Művészet. Utazás. Hasznos programok. [Budapest, 1998.] Multimédia CD-ROM. Hungarian VirusBuster Team.
Napfogyatkozás 1999. Kiad. a Guards Rt. Budapest, 2000. Guards Távközlési Szolgáltató Rt. Magyar Csillagászati Egyesület. Multimédia CD-ROM. 15 eredeti videó felvétel, hanganyagok. Több mint 700 fotó a jelenségről. Kövi Szabolcs zenéjével. A technikai alkotók: Vitéz Norbert, Posta Miklós, Szigeti Gábor, Protzner György. Csillagászati szakértők: Nagy Zoltán Antal, Kereszturi Ákos, Tepliczky István, Keszthelyi Sándor.

Meteor. 2003. május, a csillagászat hónapja. Szoftverek. Adatbázisok. Segédeszközök. Olvasmány. Galéria. Honlapok. Szerk.: Heitler Gábor, Tepliczky István. Multimédia CD-ROM. [Budapest, 2003.] A Magyar Csillagászati Egyesület kiadványa. VirusBuster Kft. Közreműködtek: Agócs Péter, Androkity István, Bacsárdi László, Balaton László, Balog László, Bartha Lajos, Berkó Ernő, Csaba György Gábor, Éder Iván, Fűrész Gábor, Gyarmati László, Gyenizse Péter, Hollósy Tibor, Iskum József, Kereszturi Ákos, Keszthelyi Sándor, Kiss László, Kiss Szabolcs, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Kovács István, Ladányi Tamás, Maróti Tamás, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal, Nagy Zsuzsanna, Nyerges Gyula, Rezsabek Nándor, Rózsa Ferenc, Rózsahegyi Márton, Sárneczky Krisztián, Sragner Márta, Schuminszky Nándor, Szabados László, Szabó M. Gyula, Szabó Sándor, Taracsák Gábor, Vincze Iván, Vaskúti György, Várhegyi Péter, Zajácz György.