A Tejútrendszer kutatása

Cikkek

Barcza Szabolcs: A gömbhalmazok és a Tejútrendszer szerkezetének
megismerése – 1986/209

Hírek

A Tejútrendszer szerkezete (Patkós László) – 2002/193
A Galaxis tömege (Szécsényi-Nagy Gábor) – 1986/146
Fehér törpék a Hubble-mélyvizsgálat felvételein (Barcza Szabolcs) – 2002/196
A Nap távolsága a Tejútrendszer fősíkjától (Patkós László) – 1997/136
Fekete lyuk a Tejútrendszer közepében? (Barcza Szabolcs) – 1987/145
Mi van a Tejútrendszer középpontjában? (Patkós László) – 1991/106
A Tejútrendszer központja (Patkós László) – 1992/118
A Tejútrendszer középpontja (Patkós László) – 1993/118
A Tejútrendszer középpontja (Patkós László) – 1998/148
Pillantás a Tejútrendszer magjába (Kiss László) – 2004/189
Csillagok és pályák a Sgr A* körül (Barcza Szabolcs) – 2007/178
Háromtengelyű a Tejútrendszer központi „dudora”(Patkós László) – 1993/127
Fiatal csillagok a haloban (Patkós László) – 1994/135
A gömbhalmazok eredete (Patkós László) – 1994/137
Törpegalaxisok, gömbhalmazok (Barcza Szabolcs) – 2002/194
A Tejútrendszer egyes részeinek kora az RR Lyrae csillagok alapján
( Patkós László) – 1995/130
Távoli gömbhalmaz a Pyxis csillagképben (Barcza Szabolcs) – 1997/144
Szuperhalmazok a Tejútrendszer centrumában? (Apai Dániel) – 2001/198