Asztrofizika

Cikkek

Almár Iván–Kun Mária: Az IRAS eredményei – az infravörös égbolt – 1986/152
Tóth L. Viktor: Molekuláris rádiócsillagászat – 1995/169
Szabados László: Búcsú az IUE-től – 1998/155
Tóth L. Viktor–Ábrahám Péter: A „hideg tekintetű” ISOPHOT – 2001/260
Vinkó József–Szatmáry Károly–Kaszás Gábor– Kiss László:
A csillagok színképe – 1998/204
Kolláth Zoltán–Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány
változócsillagászati eredménye – 1998/167
Kun Mária: A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés – 1992/133
Apai Dániel–Domsa István–Moór Attila:Barnard 335: A csillagkeletkezés
Szent Grálja – 2001/249
Apai Dániel–Vavrek Roland: A nagy tömegű csillagok keletkezése – 2003/235
Jurcsik Johanna: Tetten ért csillagfejlődés – 1994/148
Ábrahám Péter–Kóspál Ágnes: Korongok fiatal csillagok körül – 2005/219
Kelemen János: Flercsillagok – 1987/250
Paparó Margit: A delta Scuti csillagok – 1986/193
Vinkó J.–Kiss L.–Sárneczky K.–Fűrész G.–Csák B.–Szatmáry K.:
Szupernóvák – 2001/218
Szatmáry Károly: Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározása – 1987/149
Kiss László: Vörös óriás változócsillagok – 2006/228
Szabados László: A mikrováltozó-csillagászat és a mega-változócsillagászat felé
– 2001/237
Oláh Katalin:Csillagfoltok – foltos csilllagok – 1993/132
Kővári Zsolt:Látjuk-e a csillagok felszínét? – 2004/198
Szabados László:Új eredmények – régi változócsillag-megfigyelésekből – 1993/139
Kolláth Zoltán:Káosz a csillagászatban – 1991/112
Szatmáry Károly:Barna törpecsillagok mint gravitációs lencsék – 1995/154
Paragi Zsolt:Mikrokvazárok – 2004/234
Bagoly Zsolt:Gammakitörések – 2005/233

Hírek

Általános asztrofizikai témák

Új opacitások (Patkós László) – 1994/133
Hidrodinamikai csillaglégkör-modellek (Barcza Szabolcs) – 1996/133
Újabb érvek az igen nagy tömegű csillagok ellen (Barcza Szabolcs) – 1990/119
A leghalványabb ismert csillag (Patkós László) – 1993/120
A legforróbb (ismert) csillag (Patkós László) – 1994/141
A legnagyobb látszó átmérőjű csillag (Patkós László) – 1998/144
A csillagok tömegének határai (Szatmáry Károly) – 2006/175
A legkisebb és legnagyobb tömegű csillagok (Barcza Szabolcs) – 2006/177
Fénysebességnél gyorsabb források a Tejútrendszerben? (Patkós László) – 1996/138
Hol találhatók a MACHO-k? (Barcza Szabolcs) – 1996/141
Ólom csillagok légkörében (Barcza Szabolcs) – 2004/175
Egy csillag alakjának meghatározása (Szabados László) – 2007/174

Csillagfejlődés

A csillagfejlődés észlelése a PG 1159–035 forró törpén (Barcza Szabolcs) – 1987/131
A csillagkeletkezés színterei (Barcza Szabolcs) – 1987/136
Hol észlelhető a csillaggá zuhanás? (Kun Mária) – 2001/183
A csillagkeletkezés kémiája (Kun Mária) – 2000/167
A kétmódusú csillagkeletkezés (Kun Mária) – 2003/177
Naprendszer méretű halók fiatal csillagok körül (Barcza Szabolcs) – 1987/138
Miért nem látunk csillaggá zuhanást? (Kun Mária) – 1998/141
A csillagkeletkezés gyors folyamat (Kun Mária) – 2001/184
Új csillagkeletkezési mechanizmus (Barcza Szabolcs) – 2006/175
Mik azok a proplidok? (Kun Mária) – 1998/143
Óriás Herbig–Haro-objektumok (Kun Mária) – 2004/176
Fiatal csillagok infravörös kísérői (Kun Mária) – 2004/178
A Chandra Orion mélyvizsgálat (Kun Mária) – 2007/171
33 éves csillagközi buborék!? (Kun Mária) – 2003/179
A legfiatalabb nagy tömegű csillag (Kun Mária) – 2003/180
Korona a Naphoz hasonló csillagok körül (Barcza Szabolcs) – 1998/146
Hol van a csillagok első generációja? (Barcza Szabolcs) – 1998/147
A csillagelőtti felhők finomszerkezete (Kun Mária) – 1999/171
Kis tömegű csillagok fejlődése (Patkós László) – 1999/174
Kis tömegű csillagok egy „csillagontó” régióban (Domsa István) – 2001/186
Röntgensugárzás „hideg” protocsillagokból (Kun Mária) – 2001/185
P Cygni – megfigyelhető a csillagfejlődés! (Patkós László) – 1993/123
Zakatoló csillagfejlődés: Sakurai objektuma (Kiss László) – 2001/192
Porkorongok fiatal és idősebb csillagok körül (Apai Dániel) – 2001/182
Hogyan szed szét egy csillagot egy fekete lyuk? (Barcza Szabolcs) – 2000/170
A V1647 Orionis és a McNeil-köd (Kun Mária) – 2006/172

Különleges objektumok

A Naprendszer közelében elhaladó csillagok (Szatmáry Károly) – 2002/178
A Naprendszer új szomszédja (Kiss László) – 2002/180
A Barnard-csillag radiális sebessége (Barcza Szabolcs) – 2005/175
Szétszakadás határán forgó csillagok (Barcza Szabolcs) – 2007/175
Mégsem csillag a HDE 269599 (Szécsényi-Nagy Gábor) – 1986/146
Ultra fémszegény vörös óriás: a CD –38° 245 és a III. populáció
(Barcza Szabolcs) – 1987/127
A báriumcsillagok kettőssége és kísérőik (Barcza Szabolcs) – 1987/128
Urán és tórium egy csillag légkörében (Barcza Szabolcs) – 2002/187
A Procyon koronája röntgentartományban (Barcza Szabolcs) – 1987/132
Aszimmetrikus a piskóta a béta Pic körül (Barcza Szabolcs) – 1990/123
320 milló gauss erősségű mágneses mező a Grw +70° 8247 felszínén?
(Barcza Szabolcs) – 1990/115
Az A 0620-00 objektum (Patkós László) – 1992/108
A G 25.5 +0.2 jelű rádióforrás (Patkós László) – 1991/102
S Andromedae (Patkós László) – 1991/109
Érdekes csillagok az Andromeda-ködben (Szabados László) – 2007/180
A Geminga (Patkós László) – 1993/121
Új hírek a Gemingáról (Patkós László) – 1994/134
SS 433 (Patkós László) – 1993/124
Az 511 keV-os gamma-forrás (Patkós László) – 1994/136
A Proxima Centauri (Patkós László) – 1995/129
Az alfa Centauri A sebessége (Kiss László) – 2005/173
Mi történik a Sarkcsillaggal? (Szabados László) – 1996/134
Új eredmények a Vegáról (Patkós László) – 1996/134
A Gliese 623 kísérője (Patkós László) – 1996/151
Az eta Carinae 2003-as periasztronja (Kiss László) – 2005/177
A Betelgeuse és az R Cassiopeiae alakja (Barcza Szabolcs) – 1998/144
Kettőscsillagok megfigyelése a Hubble Űrtávcsővel (Patkós László) – 1993/128
Szupergyors kozmikus anyagnyaláb „falnak” ütközik (Paragi Zsolt) – 2000/178
Természetes gyorsító fekete lyukak körül? (Barcza Szabolcs) – 2001/205
Mi van a spirál végén? (Apai Dániel) – 2001/189
Nincs harmadik komponense a Siriusnak (Barcza Szabolcs) – 2002/184
Kettőscsillag az éta Carinae (Barcza Szabolcs) – 2002/186
Távolságmérés fedési kettősökkel (Patkós László) – 2003/181
Távolságmérési módszerek összehasonlítása (Szabados László\hbox to59mm{\hfill}) – 2007/188
Egy bizarr kitörés és utóélete (Kiss László) – 2004/181
A Sco X–1 röntgenforrás eredete (Kiss László) – 2004/188

Változócsillagok

Kataklizmikus változócsillagok (SDSS) (Kiss László) – 2003/186
A Cepheidák felfedezése az M101-ben (Barcza Szabolcs) – 1988/111
Kétmódusú cefeidák a Nagy Magellán Felhőben (Szabados László) – 1996/142
Cefeidák fedési kettősökben (Kiss László) – 2003/182
RR Lyrae csillagok az Androméda-ködben (Barcza Szabolcs) – 1989/110
Az RR Lyrae csillagok légkörének sebességprofilja (Barcza Szabolcs) – 2000/168
Nap típusú rezgések más csillagokban (Kiss László) – 2004/174
Röntgensugárzó égitest és egy flerező csillag a Siriustól 6 ívpercnyire
(Barcza Szabolcs) – 1987/131
Az epszilon Eri globális oszcillációi (Barcza Szabolcs) – 1987/133
Újdonságok a flercsillagokról (Barcza Szabolcs) – 1990/117
Flerkitörés a VB 10B felszínén (Patkós László) – 1997/139
A Polaris az instabilitási sáv határán (Patkós László) – 1991/105
Az R Scuti (Patkós László) – 1996/135
Az AC Andromedae (Patkós László) – 1996/135
A CM Draconis (Patkós László) – 1999/164
TW Hydrae (Patkós László) – 1999/165
CC Bootis – egy BL Lacertae objektum (Patkós László) – 1999/166
Az Altair is változócsillag (Szabados László) – 2006/178
Porfelhők egy R CrB típusú változó körül (Szabados László) – 2006/182
Új változócsillagok a MACHO program eredményeként (Barcza Szabolcs) – 1997/141
Ismét működik az egyik „lágy ismétlő” (Patkós László) – 1994/144
A legrövidebb kitörés (Patkós László) – 1994/144
Visszatérő nóvák (T Pyxidis) (Patkós László) – 1993/129
Nóva Cygni 1992 (Patkós László) – 1995/129
1999 fényes nóvái (Kiss László) – 2001/195
Törpe nóvák közelről (Kiss László) – 2002/189
Különleges röntgennóva (Kiss László) – 2003/183

Szupernóvák

Amatőr csillagász a Cen A-ban fedezett fel szupernóvát (Barcza Szabolcs) – 1988/111
Az 1983N kulcs az egyes típusú szupernóva megértéséhez?
(Barcza Szabolcs) – 1988/118
Szupernóva a Nagy Magellán-felhőben (Barcza Szabolcs) – 1989/97
Az 1987A utóélete (Barcza Szabolcs) – 1990/124
Az SN 1987A (Patkós László) – 1996/151
Fényes szupernóva az M81-ben (Patkós László) – 1994/138
A legtávolabbi Ia típusú szupernóva (Patkós László) – 1994/140
Az SN 1993J (Patkós László) – 1997/138
Az 1993J szupernóva elődje (Barcza Szabolcs) – 1997/137
Új alsó korlát a szupernóvák tömegére (Patkós László) – 1999/176
Szupernóvák nyomában (Apai Dániel) – 2002/190
Szupernóva lesz az U Scorpii? (Barcza Szabolcs) – 2003/185
Infravörös szupernóvák (Barcza Szabolcs) – 2004/182
Az SN 2002ic szupernóva különös színképe (Barcza Szabolcs) – 2005/178

Fehér és barna törpék

Két közeli vörös törpe felfedezése (Barcza Szabolcs) – 2005/174
Barna törpék (Barcza Szabolcs) – 1988/115
A barna törpékről ismét (Barcza Szabolcs) – 1989/115
Barna törpék keresése (Patkós László) – 1991/104
Barna törpék (Patkós László) – 1996/140
Felhők barna törpéken? (Apai Dániel) – 2002/191
Vörös és barna törpék osztályozása (SDSS) (Kiss László) – 2003/188
A barna törpék (Petrovay Kristóf) – 2003/189
A legközelebbi barna törpe (Kiss László) – 2004/183
A barna törpék is pulzálhatnak (Szabados László) – 2006/179
Gravitációs mikrolencsék (Szatmáry Károly) – 2001/187
Azonosított MACHO lencsecsillag (Patkós László) – 2003/186
Újdonságok a fehér törpékről (Barcza Szabolcs) – 1987/129
A G 24–9 fehér törpe fényességváltozásai (Barcza Szabolcs) – 1990/129
A fehér törpék tömege (Patkós László) – 1997/139
A fehér törpék száma a Hyadokban (Barcza Szabolcs) – 1997/141
A fehér törpék tömege és forgási sebessége (Barcza Szabolcs) – 1999/172
Új törpecsillag-típusok (Szatmáry Károly) – 2001/187
Egy gömbhalmaz fehér törpéi (Kiss László) – 2004/187
Fehér törpék az omega Centauri gömbhalmazban (Barcza Szabolcs) – 2007/176
Germánium három fehér törpe légkörében (Barcza Szabolcs) – 2007/177

Pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak

Újdonságok a PSR 1937 +21 pulzárról (Barcza Szabolcs) – 1987/140
Kettős pulzárok optikai azonosítása (Barcza Szabolcs) – 1988/112
Milliszekundumos pulzár az M28-ban (Barcza Szabolcs) – 1989/113
Összetartozik-e a Vela pulzár és a Vela szupernóva-maradvány?
(Barcza Szabolcs) – 1990/122
Milliszekundumos pulzárok (Barcza Szabolcs) – 1990/126
Milliszekundumos pulzárok (Patkós László) – 1991/108
Milliszekundumos pulzár főági kísérővel (Patkós László) – 2004/184
A 47 Tucanae gömbhalmaz pulzárjai (Patkós László) – 1992/120
A harmadik optikailag azonosított pulzár (Patkós László) – 1995/139
A J1012+5307 pulzár kísérője (Barcza Szabolcs) – 1998/148
Új kettős pulzár felfedezése (Barcza Szabolcs) – 2006/181
A PSR B1620–26 hármas rendszer (Barcza Szabolcs) – 2002/191
A neutroncsillagok felszíne (Barcza Szabolcs) – 1990/116
Magányos neutroncsillagok a közelben (Kiss László) – 2003/194
Újfajta neutroncsillagok (Frey Sándor) – 2007/179
A legújabb feketelyuk-jelölt (Patkós László) – 1993/119
Bizonyíték a fekete lyukak forgására (Patkós László) – 2002/192
Közepes tömegű fekete lyukak (Frey Sándor) – 2004/185

Csillagközi anyag

A galaktikus sötét felhők digitális atlasza (Kun Mária) – 2006/183
Infravörös sötét felhők (Kun Mária) – 2007/173/
26Al nemcsak szupernóvarobbanásban keletkezhet (Illés Erzsébet) – 1996/130
Csillagközi ecetsav (Kun Mária) – 1998/140
Új reflexiós köd az Orionban (Barcza Szabolcs) – 1988/114
A planetáris ködök He3 gyakorisága (Barcza Szabolcs) – 1999/174
Molekulahéjak félszabályos vörös változócsillagok körül (Kiss László) – 2001/191
Gyűrűk a Macskaszem-köd körül (Kiss László) – 2002/188
Kettős gyűrű az eta Carinae magjában (Kiss László) – 2003/195
Deutérium az Orion-ködben (Kiss László) – 2001/194
Csillagközi aromás szénhidrogének infravörös színképe (Kun Mária) – 2000/169
Két fok látszó átmérőjű planetáris köd (Kiss László) – 2005/182
Két fok átmérőjű, közeli planetáris köd (Barcza Szabolcs) – 2006/185

Csillaghalmazok

Az NGC 2214 kora (Patkós László) – 1994/137
Szuper csillaghalmaz, csillagok tömeges keletkezése (Barcza Szabolcs) – 1988/116
Csillagkomplexumok és asszociációk (Kun Mária) – 1997/142
A legközelebbi csillagtársulások (Kun Mária) – 2001/197
A Plejádok távolsága (Szabados László) – 2006/186
Porfelhők a gömbhalmazokban (Barcza Szabolcs) – 1990/120
A gömbhalmazok párolgása (Barcza Szabolcs) – 1990/120
A gömbhalmazok kora (Patkós László) – 1991/111
A gömbhalmazok kora (Barcza Szabolcs) – 1999/177
„Új” gömbhalmazok a Tejútrendszerben (Kiss László) – 2002/195
A Palomar 5 gömbhalmaz (Patkós László) – 2004/186
Adatok az M15-ről (Barcza Szabolcs) – 2006/187