Az AAVSO igazgatójával találkoztunk Pécsett

A legnagyobb változós szervezet, az Amerikai Változócsillag-észlelők Társasága, vagyis az AAVSO igazgatója pontosan harminc évvel ezelőtt járt elsőként hazánkban. 1975. szeptember 1-5-ig tartott Budapesten a Nemzetközi Csillagászati Unió egy változócsillagászati-kollokviumot, amelyen részt vett Janet A. Mattei az AAVSO igazgatónője is. A hazai változózást akkoriban koordináló Szentmártoni Béla Kaposvárról felutazott hozzá és átbeszélhette vele a teendőket.


A hivatalos csoportkép

2005. szeptember 5-10-ig a Pécsi Tudományegyetem adott otthont (Hegedüs Tibor szervezésében) egy "A változócsillagok asztrofizikája" című nemzetközi PhD-konferenciának, amelyen az egyetemet frissen végzett, de még doktorálás előtt álló fiatal csillagászok számoltak be változócsillagokkal kapcsolatos munkájukról. A rendezvény előadói között fedeztük fel az AAVSO új igazgatójának, Arne Hendennek a nevét is, aki kihasználva egész hetes magyarországi ittlétét: jelezte, hogy szívesen találkozna Pécsett a változózást kedvelő magyar amatőrcsillagászokkal. Ha lehetne, akkor szeptember 9-én délután.


Baráti kézfogás a szerző és Arne Handen között

Pár nap maradt a szervezésre, ami nagyrészt a levelezőlistákra küldött lelkes hangú felhívásokból állt. A pécsi Szinbád Hotel díszes különterme adott helyet a személyes találkozónak. Egy nagy asztalhoz ültek a konferencián amúgy is résztvevők, a csak erre az eseményre Pécsre utazók, és a pécsi amatőrcsillagászok. A megérkező Arne Henden igazgató urat örömmel és egyenként bemutatkozva fogadták.

A kölcsönös üdvözlések és fényképezkedések után Mizser Attila a Magyar Csillagászati Egyesület nevében köszöntötte a vendéget. Vetített képeivel idézte fel 1986-os látogatását az Egyesült Államokban, amikor az AAVSO székházának avatásán, majd egy ottani (3000 fős) Távcsöves Találkozón vehetett részt. Bemutatta napjaink amatőrcsillagászati rendezvényeit, a hazai észlelési- és adatfeldolgozási-rendszert és a kiemelkedő változós munkát végzőket. Majd Keszthelyi Sándor a pécsi amatőrök nevében emelkedett szólásra, és a Gyenizse Péter által összeállított képanyag segítségével mutatta be a helyi körülményeket. A kiselőadások angol nyelvre fordítását Bíró Barna Imre végezte.


Az MCSE főtitkárának és az AAVSO igazgatójának kézfogása

Pohárköszöntők és újabb fényképezések tarkították a változósok jó másfél órás beszélgetését. Megemlékeztünk a szabad szemes Nova Cygni 1975-ről, amely az első nóva volt, amelyet Arne észlelt. Amatőrtársaink nevében is adtuk át ajándékainkat: egy angol nyelvű könyvet a MTA Csillagászati Kutatóintézet történetéről, egy magyar Égabroszt és egy üveg tokaji bort.

A nyugodt, csendes amerikai vendéget láthatóan meglepte és meghatotta a fogadtatás. Remélhető, hogy sokáig fog emlékezni a furcsa nyelvű, de őszintén lelkes magyar változósok vendégszeretetére!

Ajánljuk...