Közhasznúsági jelentés 2004

Szöveges beszámoló

2004 legfontosabb eseménysorozatát a június 8-ai Vénusz-átvonuláshoz kapcsolódó rendezvények jelentették. A Sulinettel együttműködve több mint 70 helyszínen (részben közoktatási intézményekben) mutatták be a jelenséget tagjaink és helyi csoportjaink távcsövekkel, illetve kiselőadások keretében ismertették a ritka esemény hátterét. A távcsöves bemutatókon együttesen mintegy 30 ezer fő vett részt.

Az EU-csatlakozáshoz kapcsolódóan – az előző évhez hasonlóan – májusban előadás-sorozatot tartottunk „Európa és a csillagok” elnevezéssel. Az előadásokon az európai csillagászat modern intézményeit mutattuk be olyan kutatók segítségével, akik személyesen is szerezhettek tapasztalatot ezekben az intézményekben akár távcsöves vizsgálataik, akár nemzetközi együttműködések keretében, vendégként.

Az év legfontosabb feladata az óbudai Polaris Csillagvizsgáló színvonalas üzemeltetése volt. A csillagvizsgálóban egész év folyamán fogadtuk az érdeklődőket (hetente három estén, sötétedéstől). Ismét megszerveztük tavaszi és őszi előadás-sorozatunkat (összesen 28 előadás). Tovább bővítettük ifjúsági szakkörünk létszámát; az ifjúság számára további programokat indítottunk. Ősztől két szakkört indítottunk, kezdők, ill. haladók részére. A korábbinál több iskolai csoport látogatását szerveztük meg. A nyári szünet időszakában az ÓMK Szabadidő Park napközis táborának programját csillagászati bemutatókkal és előadásokkal színesítettük.

Meteor c. havilapunk példányszáma az elmúlt tíz évben megduplázódott, jelenleg 2000 példányban jelenik meg. Ebben nem kis szerepe van annak, hogy az évek során igyekeztünk minél szélesebb rétegeket megszólítani, tehát nemcsak az amatőr csillagászoknak, hanem minden, a csillagászat iránt érdeklődőnek hasznos olvasmányokat nyújtani.

A csillagászati évkönyv a hazai csillagászat legnagyobb múltra visszatekintő kiadványa (1924 óta folyamatosan jelenik meg, 1990 óta egyesületünk kiadásában). A 2005-re szóló kötetet novemberben jelentettük meg, 328 oldal terjedelemben, 4000-es példányszámban. Az évkönyv szerkezete a hagyományokat követte: első felében csillagászati naptárat találunk, melyben a 2005-ös évre vonatkozó előrejelzéseket, érdekesebb jelenségek adatait olvashatjuk. A kötet második felében a csillagászat legújabb eredményeit foglaltuk össze – a legjobb hazai szakemberek segítségével –, hosszabb szakcikkeket közöltünk, végül a csillagászati intézmények, szervezetek hagyományos beszámolói következnek.

Egyesületünk hagyományos tevékenységei közé tartoznak a nyári csillagásztáborok. 2004-ben két helyszínen rendezünk nyári csillagászati tábort: Ágasváron (Mátra) és Szentléleken (Bükk). A két  helyszínen együttesen kb. 400 főt fogadtunk. Az ifjúsági táborban 100, a szentléleki találkozón 300 fő vett részt. Az ifjúsági tábor tavalyi programjában az aktuális égi látnivalók mellett különös hangsúlyt kap a Mars bolygó nagy földközelsége és az idei érdekes jelenségek (Vénusz-átvonulás és a holdfogyatkozások). A Polaris Csillagvizsgálóban a nyár folyamán napközisek számára tartottunk rendszeres előadásokat és bemutatásokat Ismerd meg a Naprendszert! címmel.

Továbbfejlesztettük leglátogatottabb honlapjainkat: www.mcse.hu (egyesületünk főoldala), polaris.mcse.hu (a Polaris Csillagvizsgáló honlapja), hirek.csillagaszat.hu (csillagászati hírportál) és elkészült a Kulin György emlékoldal: kulin.mcse.hu

További programjaink:

  • Február 28. Üstökösészlelők találkozója
  • Március 20. Az MCSE Napóra Szakcsoport találkozója
  • Március 27. Bolygóészlelők találkozója
  • Április 24. MCSE-közgyűlés. A Magyar Csillagászati Egyesület évi rendes közgyűlése. A rendezvény helyszíne: Óbudai Művelődési Központ és a Polaris Csillagvizsgáló.
  • Május 4. Teljes holdfogyatkozás a kora esti égen
  • Május 22. Bemutató csillagvizsgálók és magán-csillagvizsgálók találkozója
  • Június 8. A Vénusz átvonulása a Nap előtt. (Bemutatások országszerte)
  • Szeptember 11. Webcam 2004 – konferencia a digitális képrögzítésről
  • Október 16. Messier-észlelők találkozója

Költségvetési támogatások

2004-ben nem kaptunk költségvetési támogatást, csak pályázati úton, céltámogatást NKA, minisztériumi és önkormányzati forrásból (később részletezve).

Az egyesületi vagyon felhasználása

Működésünkkel kapcsolatban a következő kiadások merültek fel. Energia és egyéb költs. 113 E Ft, Tisztítószer, irodaszer 164 E Ft, egyéb anyagkölts. 54 E Ft. Bérleti díjak: 484 E Ft, Nyomdai sokszorosítás 4285 E Ft, szakkönyv 463 E Ft, Kiadványkészítés 154 E Ft. Posta, telefon: 2511 E Ft, Könyvelési díj 400 E Ft, Bér és bérjellegű kifiz. 1255 E Ft. Bérjárulékok 357 E Ft. Banki költség 164 E Ft.

Cél szerinti juttatások

Taxi és egyéb szállítás 130 E Ft, táborozások költségei 2310 E Ft.

Vezető tisztségviselők juttatása

Egyesületünknek egy alkalmazottja van, a főtitkár, aki az egyesületi munkákat koordinálja. Díjazása a mindenkori minimálbérnek megfelelő, 2004-ben 634 E Ft bérköltséggel.

Támogatások

2004-ben az alábbi forrásokból kaptunk pályázati támogatásokat: NKA: a Meteor kiadására (600 E Ft), csillagászati táborokra (300 E Ft), a Magyarok a Naprendszerben c. kötetre (400 E Ft). Működési kiadásokra kaptunk támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától (500 E Ft), a Polaris Csillagvizsgáló tevékenységét a Fővárosi Önkormányzat (250 E Ft) és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány (50 E Ft) támogatta. Valamennyi pályázati támogatással a szerződésekben rögzített határidőre elszámoltunk. 2004-ben az SZJA 1%-ából 2848 E Ft támogatást kaptunk.

Jelen közhasznúsági jelentést a Magyar Csillagászati Egyesület 2005. április 23-án tartott közgyűlése egyhangúlag elfogadta.

Mizser Attila
főtitkár

Budapest, 2005. április 23.

Ajánljuk...