Mire tanít a csillagos ég?

A csillagászatot nem véletlenül tartják a legõsibb tudománynak. Már az õsember is érdeklõdve figyelte a különösen fénylõ pontokat az égen. Az égitestek “járása” alapján tájékozódott, készített naptárat, hozzájuk igazította a létfenntartáshoz szükséges tevékenységeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az égbolt  tudománya nélkül aligha alakult volna ki a mai értelemben vett civilizáció a Földön.

Az évezredek folyamán – közvetlenül vagy közvetve – számtalan felfedezés és találmány a “csillagoknak” köszönhette létrejöttét. A Magyar Csillagászati  Egyesület különdíjára pályázókat arra kérjük, hogy az  emberiség és a tudomány történetének ezen csomópontjai közül egyet bemutatva ismertesse, hogy  akkor miért és mi volt fontos a csillagászatban az  emberiség továbbfejlõdéséhez, mire tanította az  érdeklõdõ embert a “csillagos ég”, illetve a csillagászat tudománya? Melyek azok a csomópontok,  amelyek más területekhez kapcsolódva elõrevitték a tudományt?

A legismertebbek közül a földrajzi felfedezéseket, a naptárat, az idõmérést, a távcsövek elkészítését, a számítástechnika bizonyos ágainak fejlõdését említhetjük, de a pályázatban bármilyen más téma is feldolgozható. A kérdés más oldalról is megközelíthetõ: mire jutottunk volna, milyen lenne a világunk “égi mûveltség” nélkül? A felvetés ma azért  érdekes és aktuális, mert – más természettudományos tárgyakhoz hasonlóan – a csillagászat is egyre inkább kiszorul a tankönyvekbõl, tantervekbõl.

A dolgozatban térj ki eddigi csillagászati  tanulmányaidra, tagja vagy-e valamilyen szakkörnek vagy klubnak? Fontos része a pályázatnak a megfelelõ forrásjegyzék és a felkészítõ tanár nevének feltüntetése. A pályamunkákat – ha van rá mód – digitális formában is kérjük mellékelni, de ennek hiánya nem kizáró ok.

A pályázaton azok a diákok indulhatnak, akik a 2006-as naptári évben még középfokú intézménybe jártak. A további feltételek megegyeznek az általános  pályázati kiírással, ami a Természet Világában, illetve a folyóirat honlapján olvasható a www.termeszetvilaga.hu címen. Beküldési határidõ 2006. október 31. Cím: Természet Világa szerkesztősége, 1444 Budapest 8., Pf. 256. A borítékra írjátok rá: Diákpályázat.

Összdíjazás: csillagászati könyvek 30 000 Ft értékben, ezenfelül a legjobb pályamunka készítője ingyenesen részt vehet az MCSE 2007-es csillagásztáborán.

Tanácsokért megkereshetitek a Magyar Csillagászati Egyesületet is. Postacím: 1461 Budapest, Pf. 219. E-mail: mcse@mcse.hu, internet: www.mcse.hu.

Ajánljuk...