Kepler Országos Csillagászati Vetélkedő

A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete a Magyar Csillagászati Egyesület és Tata Város Önkormányzata országos diákvetélkedőt hirdet. Jövőre lesz 400 éve, hogy Galileo Galilei először használt távcsövet csillagászati megfigyelésekhez. Felfedezéseivel a csillagászat fejlődése hatalmas lendületet vett. Az ENSZ ennek emlékére 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. Nem feledkezhetünk meg egy másik jeles csillagászról sem, ugyancsak 1609-ben jelent meg Johannes Kepler “Nova Astronomia seu physica coelestis tradita commentariis de motibus
stellae Martis című munkája, ebben közölte első két törvényét a bolygók mozgásáról. Erre az évfordulóra emlékeztet a vetélkedő címe. A hazai programsorozat egyik kiemelt fontosságú rendezvénye ez az országos diákverseny. Célja a tanulók csillagászati-űrkutatási ismereteinek gyarapítása, a probléma-megoldási készségük fejlesztése.

Résztvevők, nevezés:

1. A vetélkedőn részt vehetnek hazai és határon túli magyar ajkú, a 2008/2009. tanévben 5-8. osztályos diákok.
2. A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek. Egy iskolából, osztályból több csapat is nevezhet, de egy tanuló csak egy csapatban lehet. A csapatok több iskolából is összeállhatnak. Ha valaki betegség vagy egyéb okok miatt a vetélkedő folyamán kiesik a csapatból, másik diák léphet a helyére, de erről a verseny szervezőit értesíteni kell.
3. A nevezésben kért adatok: a csapattagok neve, születési időpontja, lakhelye (a régió megjelölésével), iskolája neve, osztálya, a csapat e-mail címe, ha van felkészítő tanár, annak neve – mindezek titkosak maradnak a döntőig. Éppen ezért meg kell adni egy választott csapatnevet is, ami lehetőleg kapcsolódjon a vetélkedő témájához (a név tartalmazzon minimum öt betűt és egy háromjegyű számot is, pl. Orion567, Marslakók312, maximum 15 karakter hosszúságban. Kepler ne legyen, és csak betűket valamint számjegyeket használjanak!).
4. A nevezési díj 3000 Ft/csapat (azaz 1000 Ft/fő), amit a nevezéssel egyidőben kell befizetni átutalással a 11732033-15542229-00000000 (számlatulajdonos: BKMÖ Csillagvizsgáló Intézet, számlavezető bank: OTP Bajai Fiók, külföldről utalásnál IBAN: HU8911117320331554222900000000) bankszámlára. Fontos, hogy az átutaláson a megjegyzés rovatban a csapat nevét és a befizető nevét is tüntessék fel! Ha a befizetésről nem csak nyugtát, hanem ÁFÁ-s számlát kérnek, akkor a számlán feltüntetendő cégnevet (pl. az iskoláét, ha átvállalja a díjat) szintén jelezzék!
5. A nevezés az első forduló megoldásai beküldésével egyidejűleg történik e-mailben, a verseny hivatalos honlapján szereplő kitöltött nevezési lap csatolásával.
6. Az első forduló beérkezési határideje utáni nevezéseket nem vehetünk figyelembe!

A verseny tartalmáról, a 3 forduló lebonyolításáról:

1. A verseny témája, ismeretanyaga: csillagászat, űrkutatás. A három forduló során a vetélkedő honlapján változatos feladatokat kapnak a résztvevő csapatok. A szokásos feleletválasztós teszteken és számolási feladatokon kívül néhány problémát, témakört rövid esszé formájában kell beküldeniük. Lesznek tudománytörténeti, az űrkutatás mérföldköveire vonatkozó és a fényszennyezéssel kapcsolatos kérdések valamint gyakorlati vonatkozású feladatok is.
2. A felkészüléshez az első három fordulóban bármi felhasználható, a döntőben semmi sem. Különös gondot fordítunk arra, hogy a megoldások ne legyenek egyszerűen megtalálhatók, „kiollózhatók” az internetről. Ha egy szöveges megoldás ill. esszé több csapatnál feltűnően megegyezik, akkor egyik csapat sem kap pontot rá.
3. A három forduló lebonyolítása és a beküldés is elektronikusan történik. A feladatok a verseny honlapján jelennek meg. Az elérhető maximális pontszám a feladatok kitűzésénél feltüntetésre kerül. A megoldásokat elektronikus levélben (e-mailben, ill. hozzá csatoltan) kell beküldeni.
4. A kiértékelést, a megoldások pontozását a TIT és az MCSE munkatársai végzik. A megoldásokat és a pontverseny állását, a csapatok sorrendjét (a csapatnévre hivatkozva) minden forduló után, de legkésőbb a következő forduló kiírása előtt, a vetélkedő honlapján közöljük.

A döntőről:

1. A szóbeli döntőbe minden régió* legjobb csapata, valamint a legtöbb pontot elért határon túli csapat jut be.
2. A döntőben a csapatok főleg szóbeli feladatokat kapnak. A döntőben nem lehet segédeszközöket (pl. könyvet, internetet, mobilt) használni.
3. A döntő eseményeit terveink szerint online közvetítjük majd az interneten.
4. Az utazást a csapatoknak maguknak kell megoldani, szükség esetén kollégiumi szállást a helyszínen biztosítunk.
5. Díjazás: minden döntőbe jutott diák és felkészítő tanár oklevelet kap, az első 5 csapat szakkönyveket, posztereket, távcsöveket, tábori részvételt nyer.
6. Az eredmények közzétételének módja: a verseny honlapján és hírportálunkon. A döntőről beszámoló lesz a Komárom-Esztergom megyei 24 Óra c. napilapban és a Meteor havi csillagászati folyóiratban.

A vetélkedő menetrendje:

1. forduló: kiírás: 2008. november 17., beküldési határidő: 2008. december 1.
2. forduló: kiírás: 2009. január 5., beküldési határidő: 2009. január 19.
3. forduló: kiírás: 2009. február 16., beküldési határidő: 2009. március 2.

Döntő: 2009. május 8., Tata

Linkajánló:

A verseny hivatalos honlapja
A Csillagászat Nemzetközi Éve hivatalos honlapja

Ajánljuk...