Közhasznúsági jelentés 2007

Szöveges beszámoló

Üstököstől üstökösig: észlelési szempontból így lehetne tömören összefoglalni a 2007-es évet. Januárban a fantasztikus McNaught-üstökös hozott izgalmakat, októberben pedig a Holmes-üstökös, mely még az év végén is szabadszemes volt. A két üstökös elsősorban az üstökösészlelőket és asztrofotósokat mozgatta meg, de az észlelési élményeket természetesen az érdeklődőkkel is megosztották. Mit hoztak nekünk ezek a csóvás égi vándorok?

2007-ben megújítottuk egyesületi kiadványainkat, a Meteort és a Csillagászati évkönyvet. Nem csak külalakjuk változott, hanem tartalmuk is. A Meteor hagyományos rovat-szerkezetét „felpuhítottuk”, a jelenlegi szerkezet lényegesen rugalmasabb, mint a korábbi volt. Lényegesen több szövegközi képet, illusztrációt tudunk közölni, ami színesebbé, olvasmányosabbá teszi a tartalmat. Az elmúlt évben több mint száz szerzőtársunk járult hozzá a Meteorhoz hosszabb-rövidebb írásokkal!

Az évkönyv szerkezetében igen jelentős változások következtek be. A hagyományos táblázatokból jószerével csak a naptár rész maradt meg. A végtelen számsorokat színes ajánlók, ismertetők váltották fel, a csillagászat legújabb eredményei c. részt pedig közepes terjedelmű áttekintések. A színes képmellékletet duplájára emeltük. Bízunk benne, hogy ezek a változások kedvező visszhangra lelnek.

Két legfontosabb kiadványunk mellett megjelentettük Ponori Thewrewk Aurél A Nap fiai c. művét, melyben a Nappal kapcsolatos csillagászati vonatkozású mítoszokat ismerteti. Az 50 éves űrkorszak és a Nemzetközi Heliofizikai Év kapcsán szórólapot állítottunk össze, melyet nagyobb rendezvényeinken és a Polaris Csillagvizsgálóban is felhasználtunk.

Az elmúlt évben új erőre kapott internetes szakcsoportunk, amit az MCSE számtalan honlapja, internetes szolgáltatása is indokolt. Leglátogatottabb honlapunk továbbra is a hirek.csillagaszat.hu, mely fokozatosan komoly tényezővé kezd válni az internetes csillagászati ismeretterjesztésben, de más tudományterületek számára is példamutató lehet. A portálon immár igen jelentős információtömeg található, ami egyre inkább segíti a tájékozódást a csillagászat új eredményei között. Fontos újdonság, hogy külön menüpontot kaptak a magyarországi kutatási eredmények. Utóbbi téren elmondhatjuk, hogy a magyar exobolygó-kereső program vezetője, az MCSE-ből indult Bakos Gáspár valóságos médiasztár lett, hála az újabb és újabb felfedezéseiknek.

Kicsit még mindig rejtély, épp mit kap fel a média, ezért meglepő volt, hogy februárban a Van Gogh-festmények csillagászati vonatkozásaival kapcsolatban kerestek meg többször. Örömteli, hogy a fényszennyezéssel kapcsolatban mennyire megnövekedett az érdeklődés, így például a márciusi Globe at Night akció apropóján. Augusztusban a Budapestre tervezett Fényfolyóval kapcsolatos tiltakozásunk is jelentős hullámokat vetett. Örömteli, hogy az augusztus 27-i Mars-közelség kacsája már kevésbé szárnyal.

Rendezvények

2007-es közgyűlésünket és helyi csoportjaink találkozóját Baján tartottuk, március 23-25. között. A jó hangulatú találkozó technikai nehézségei ellenére igen hasznos és tanulságos volt, azonban közgyűlésünkön a megszokottnál jóval kevesebben vettek részt a távoli helyszín miatt.

Folytattuk ifjúsági táboraink sorát, ismét Ágasváron tartottuk meg az utánpótlás-nevelő rendezvényt. Ezen a táboron vehettek részt pályázataink nyertesei, így pl. az Észlelési élményem, a Kedvenc naprendszerem és a Mire tanít a csillagos ég? c. pályázatok tehetséges fiataljai.
Nagy nyári távcsöves találkozónkat a 2006-ban már jól vizsgázott új helyszínen, a tarjáni Német Nemzetiségi Táborban tartottuk. A rendkívül rossz időjárás ellenére igen jó hangulatban zajlott a rendezvény, és ismét sikerült létszámrekordot döntenünk.

Polaris Csillagvizsgáló

A 2007-es időszakban „tematikus hónapokkal” próbáltuk az érdeklődőket becsalogatni a Polarisba. Az év első három hónapjában még tartott Dávid Gyula népszerű kozmológiai sorozata (A nagy Bummtól az értelemig és tovább). Február A földön kívüli élet hónapja,
Március A heliofizika hónapja, április pedig Az űrkutatás hónapja volt. Októberben
az 50 éves az űrkorszakra emlékeztünk, november-decemberben pedig Jöjjön ki Óbudára! címmel folytattuk sorozatunkat. December a Mars hónapja volt.

Sikeresek voltak a ritka eseményekhez kapcsolódó nagybemutatóink. Március 3-án a teljes holdfogyatkozás, április 12-én az űrhajózás napja, május 22-én pedig a Szaturnusz-fedés vonzott sok érdeklődőt mind a helyszínen, mind az interneten, ugyanis programjaink nagy részét az interneten is közvetítik lelkes munkatársaink (Polaris TV). A március 3-i holdfogyatkozást számos más helyszínnel együtt mutattuk be, a beérkezett beszámolókból és képekből többek között hírportálunkon található gazdag összeállítás. Meglepően sikeres volt az űrhajózás napi rendezvény, melyet Simonyi Károly űrutazása apropóján tartottuk, azon szerencsés egybeesés apropóján, hogy épp az űrhajózás napján észlelhető a Simonyi-utazás legkedvezőbb ISS-átvonulása. Sok laikus tanulhatta meg azon az estén, hogy a mesterséges égitestek némelyike szabad szemmel is jól látható, és az asztrofotósok közül sokan célbavették az átvonuló űrállomást az árpilisi időszakban.
Inkább csak észlelési érdekesség volt a június 18-i nappali Vénusz-fedés.

A csillagvizsgálóban heti rendszerességgel szakkör működik, új kezdeményezésként otthont adtuk (20 év szünet után) az első hazai szakköri találkozónak.

További rendezvényeink:
Ápr. 21. Szakköri találkozó
Aug. 27. Nem volt földközelben a Mars
Szept. 22. Változós találkozó
Szept. 22. Napórás találkozó (Harta)
Okt. 6. Asztrofotós találkozó (ÓMK)

Jún. 23-án részt vettünk a Múzeumok éjszakáján (Aquincum + 4 helyszín), ez olyan program, amibe mindenkinek ajánljuk a bekapcsolódást.
Szept. 28-án a Kutatók éjszakája (Millenáris) központi helyszínén az MCSE volt a vendég, igen jól sikerült, több ezer érdeklődővel ismertettük meg a csillagok világát. Győrött és Baján is kapcsolódtak az esti programhoz.

Kaposvári csoportunk a Zselici Tájvédelmi Körzettel együttműködve rendezett csillagfényes sétákat, éjszakai túrákat.
Győri csoportunk igen sikeres előadás-sorozatot tartott az Árkád Üzletközpontban, a Kalandos Világűr programhoz kapcsolódóan.
Pécsi csoportunk közreműködött a pécsi csillagászati hét szervezésében és lebonyolításában.
Dunaújvárosi csoportunk tervbe vette, hogy a Dunai Vasmű igazgatósági épületének tetején található régi 30 cm-es Newton új helyre költözteti, és ismét az ismeretterjesztés szolgálatába állítja. (Hobbym)
Sopronban rendszeres észlelőhétvégéket és távcsöves bemutatókat tartanak tagjaink, emellett szakköri foglalkozásokat tartanak, és 2005 óta minden évben megszervezik a Fényi Gyula Csillagászati Szabadegyetemet.
Kiskun csoportunk ismét igen sikeres tábort bonyolított le Kalimajorban, a zalaegerszegiek pedig (a VCSE-vel karöltve) szerveztek eredményesen tábort, és nem maradhatott el a Körösparti Csillagparty sem Kunszentmártonban.

Az elmúlt évben megvizsgálta működésünket a Fővárosi Főügyészség, ennek következtében számos ponton kellett alapszabályt módosítani, amit a 2008. január 5-i rendkívüli közgyűlés végzett el.

Költségvetési támogatások

2007-ben nem kaptunk költségvetési támogatást, csak pályázati úton, céltámogatást az NKA-tól a Meteor és a hirek.csillagaszat.hu portálunk üzemeltetésére.

Az egyesületi vagyon felhasználása

Működésünkkel kapcsolatban a következő kiadások merültek fel. Bérleti díjak 513 E Ft, bankköltség 649 E Ft, nyomdaköltség 5.544 E Ft, könyvvitel 548 E Ft, kommunikációs költségek 2.576 E Ft, anyagköltség 303 E Ft, amortizáció 866 E Ft.

Cél szerinti juttatások

Táborozások költségei 2.043 E Ft.

Vezető tisztségviselők juttatása

Egyesületünknek egy alkalmazottja van, a főtitkár, aki az egyesületi munkákat koordinálja. Díjazása 2007 évben 132 E Ft/hónap volt.

Támogatások
2007-ben az NKA-tól kaptunk pályázati támogatást a Meteor (500 E Ft) és a hirek.csillagaszat.hu (200 E Ft) fenntartására. Az SZJA 1%-ából 4220 E Ft támogatást kaptunk.

Jelen közhasznúsági jelentést az MCSE 2008. április 19-i közgyűlése egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2008. április 19. 

Ajánljuk...