Megújult a Pleione Csillagatlasz

A Revue des Constellations Pleione Csillagatlasz címen megjelent kiadása Szentmártoni Bélának köszönhető, és a címválasztás is tőle származik. A hetvenes évek közepétől amatőrök generácói használták a távcső melletti munkához ezt az olcsó, „strapabíró” atlaszt, és ma is sokan használják a mélyég- és a változócsillag-észlelők közül keresőtérképként. Az eredeti térképlapok felett azonban eljárt az idő, ezért határoztuk el, hogy grafikailag megújítjuk az atlaszt, és számos kiegészítéssel tesszük praktikusabbá.

Az új Pleione csillagképenkénti feloszlású, így még a kezdő amatőrcsillagász is könnyebben tud tájékozódni az égen, mint a koordináták szerinti feloszlású atlaszok alapján. Formátuma révén távcsöves vagy binokuláros észlelés esetén is kényelmesen használható. 41 térképlapon szerepel az égbolt 88 csillagképe. Az újonnan beillesztett 42-es számú térképlap A Virgo–Coma-galaxishamaz tagjainak azonosítását segíti. Atlaszunk koordinátái továbbra is 1950-re vonatkoznak, de ez a nem túl kis lépték miatt nem zavaró. A mellékletben szereplő mélyég-objektumok koordináta-adatai viszont 2000-es epochára vonatkoznak, így ezek segítségével az osztottkörös műszerrel észlelők is könnyen beállíthatják a megfigyelni kívánt objektumot.


Az 1. sz. térképlap: a pólus és vidéke 

A Pleione Csillagatlasz térképlapjai 7,0 magnitúdóig tüntetik fel a csillagokat, amelyek mind láthatóak már egy kisméretű binokulárral, vagy keresőtávcsővel. A nagyobb léptékű részlet-térképek határfényessége 10,0 magnitúdó.

A térképlapokról sok változócsillag és kettőscsillag azonosítható. A kettősöket a csillagot jelképező korongocska alatt vagy mellett látható vonal emeli ki. Néhány kettőscsillag Struve-sorszámával is szerepel. A fényesebb csillagok azonosítását a Bayer-féle görög betűjel vagy a „Flamsteed-féle” szám segíti. Sok csillagnak saját (főleg arab, latin vagy görög eredetű) neve is megtalálhaó az atlaszban.

A 110 Messier-objektum mellett további 900 NGC vagy IC katalógusszámú mély-ég objektum szerepel az atlaszban, ami jócskán felülmúlja a korábbi kiadásokban feltüntetett objektumok számát. A melléklet táblázatai az atlaszban jelzett összes mélyég-objektum adatait tartalmazzák. Az atlasz lapjainak léptéke miatt több esetben szükség lehet részletesebb térképekre (pl. a Változócsillag Atlasz füzeteire) a keresett objektumok biztos azonosításához. A mélyég-objektumok típusjelzései némiképp eltérnek a nagyobb atlaszokétól, de a térképlapok alján megtalálható jelmagyarázat egyértelmű eligazítással szolgál. Az új kiadásban külön ikonnal szerepelnek a gömbhalmazok és a nyílthalmazok.

A térképlapokon a csillagképek hárombetűs nemzetközi rövidítésükkel szerepelnek, de a tartalomjegyzékben teljes latin nevük és magyar elnevezésük is megtalálható. A szomszédos csillagképek fényesebb csillagainak Bayer-betűje ill. Flamsteed-száma is szerepel, valamint a csillagképek hárombetűs rövidítése alatt megtalálható térképlapuk száma. Mindez jelentősen könnyíti az atlasz használatát, főleg a csillagképek határain segíti a tájékozódást.

A csillagok látszó fényességének magnitúdó értékei a Tycho-2/GSC katalógusból (RedShift 4.0) származnak.

Az új kiadás Illés Tibor és Csörgits Gábor munkája.

Kiadványunk ára változatlan, MCSE-tagoknak 500 Ft, nem tagok számára 600 Ft. A Pleione csillagatlasz megvásárolható személyesen a Polaris Csillagvizsgálóban, ill. megrendelhető az MCSE-től rózsaszín postautalványon (1461 Budapest, Pf. 219.). A postaköltséget az MCSE átvállalja. 

Ajánljuk...