Kozmofizika 2011

Kozmofizika 2011

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS KOZMOLÓGIA

az Univerzum geometriája és a geometriák Univerzumai

Polaris Csillagvizsgáló, Budapest III. Laborc u. 2/c.
Előadó: Dávid Gyula fizikus
Az előadások szerdánként 19 órakor kezdődnek.

1. március 23.

A fizika geometrizálása
(egyáltalán, mi az a geometria?)

– geometriák, matematikai és fizikai "terek" és "téridők"
– téridő-modellek, axiómák
– affin tér
– csak két lehetséges "görbületlen" geometria létezik
– mi köze a fénynek a relativitáselmélethez? (elárulom: SEMMI)

 2. április 6.

Ikrek és paradoxonok
(tér, idő, téridő  a speciális relativitáselméletben)

– a bakter és a kalauz világképe
– koordináták átszámítása, Lorentz-transzformáció
– az egyidejűség relativitása
– a téridő kauzális szerkezete 

3. április 13.

Ikrek és paradoxonok
(a Minkowsi-téridő furcsaságai)

– Lorentz-kontrakció avagy a méterrudak galád viselkedése
– ikerparadoxon és anti-háromszög-egyenlőtlenség
– Einstein a bombán, a gonosz bakter és a kövér rab paradoxona
– mikor és mitől fiatalodik az űrutazó ikertestvér?axiómák és paradoxonok

4. április 20.

Hullámok és részecskék
(relativisztikus dinamika)

— négyesvektorok

– hullámok, relativisztikus Doppler-effektus és aberráció
– létezhet-e relativisztikus pontmechanika?
– energia és impulzus, nyugalmi tömeg
– ütközési és bomlási jelenségek
– tömegdefektus és ikerparadoxon
– igaz-e, hogy E=mc^2 ?

5. április 27

Hízókúra a relativisztikus űrhajóban
(relativisztikus mechanika és elektrodinamika)

– nyugalmi és más tömegfajták (ilyenek nincsenek)
– igaz-e, hogy E=mc^2 ?
– energia, impulzus, tömeg, tömegdefektus
– változik-e a nyugalmi tömeg?
– a Novobátzky-effektus és a Higgs-mechanizmus
– relativisztikus elektrodinamika
– töltés és áram, elektromos és mágneses mező
– érjük utol a fényt: az abszolút állóhullám

6. május 4.

 Görbült téridő


(az általános relativitáselmélet)

– miért nem fél el a gravitáció a specrel keretei között?
– tehetetlenségi erők és kiküszöbölésük
– ki az ablakon: le a gravitációval!
– mit jelent a tér "görbültsége"?
– globális és lokális inerciarendszerek
– milyen messze van a legtávolabbi galaxis?
– van-e értelme ennek a kérdésnek?

7. május 11.

Le a szavannai fizikával!
(mechanika és elektrodinamika görbült térben)

– érvényes-e a specrel az áltrelben? ha igen, miért nem?
– mi görbíti a teret?
– erősebb-e egy mozgó test gravitációs hatása, mint egy állóé?
– van-e antigravitáció? ha igen, miért nem?
– érvényes-e az energiamegmaradás az áltrelben? (elárulom: nem)

8. május 18.

Ahol az Úristen nullával osztott
(a fekete lyukak)

– hogy jön ki a gravitáció a fekete lyukból? (elárulom: sehogy)
– volt-e idő a fekete lyukak kialakulására?
– mit lát, aki átbújt az eseményhorizonton?
– hogy jön ki a Hawking-sugárzás a fekete lyukból?

9. május 25.

Utazás a fekete lyukon túlra
(univerzumot szervező szingularitások)
– mi van a fekete lyukon túl?
– lehet-e utazni féreglyukakon keresztül?
– fekete lyuk mint időgép
– mi marad a fekete lyukból, ha elpárolog?
– lyukak hálózata és a bébiuniverzumok
– igazmondó és mindentudó fekete lyukak

10. június 1.

Az Univerzum geometriája
(relativitáselmélet és kozmológia)
– miért alkalmas az áltrel az Univerzum leírására?
– milyen idős az Univerzum? van-e értelme ennek a kérdésnek?
– mit jelent igazából a kozmológiai elv?
– mekkora sebességgel távolodnak a galaxisok (elárulom: nulla)
– mit jelent a "tér tágulása"?
– lehet-e gyorsabb az Univerzum tágulása a fénysebességnél?
– van-e értelme ennek a kérdésnek?

11. június 8.

Innen és túl a Nagy Bummon
(precíziós kozmológia kontra vad elképzelések)
– honnan tudjuk, hogy gyorsul vagy lassul a tér tágulása?
– mi az a sötét energia?
– volt-e/lesz-e előző/következő Világegyetem?
– hol fér el a Multiverzum az Univerzumban (vagy fordítva)?

 

 

Az előadások az MCSE tagjai számára ingyenesek, akárcsak azoknak, akik az előadás után a helyszínen lépnek be az Egyesületbe. Tagok számára a Polaris Csillagvizsgáló látogatása ingyenes, emellett számos egyéb kedvezményt, illetménykiadványt is kapnak. Nem tagok esetén a belépő felnőttek részére 500 Ft, diákok és nyugdíjasok részére 350 Ft előadásonként

 

Váltson "bérletet" előadás-sorozatainkra!

Tagjaink
ingyenesen vehetnek részt a Polaris előadás-sorozatain, ezért minden
érdeklődőnek javasoljuk az MCSE-tagságot, mellyel az ingyenes részvétel
mellett további kedvezmények járnak, legfőképp pedig illetményként
kapják tagjaink a Meteort és a Meteor csillagászati évkönyvet. A
2011-es tagdíj összege 6600 Ft. A belépés a Polarisban intézhető személyesen, vagy
online: http://www.mcse.hu/mcse_belepes_info

Ajánljuk...