Észlelőszakkör III

Az eddigi két év során tartott szakkörünkön összesen több, mint 60 érdeklődő vett részt, akik közül sokan végeztek eddig is értékes megfigyeléseket, illetve többen részt vesznek a különféle helyszíneken szervezett távcsöves bemutatásokon is, így osztva meg tudásukat és az égbolt szépségét másokkal is.

  

A sajnos többször borult időjárás sem szegte kedvét a szakkörösöknek. A fenti, webkamerával készített, kivetített videókról készült rajzokból összeállított montázson a Vénusz és a Jupiter bolygókat örökítettük meg – gyakorlásképpen. A szakkörösök munkája ASOD (Astronomy Sketch of the Day) képe is lett

A szakkör során nemcsak a gyakorlati észlelés alapjait sajátíthatták el a résztvevők, de tagjai lethettek egy vidám társaságnak, és sokan közülük azóta is aktívan észlelnek, illetve részt vesznek a Polaris Csillagvizsgáló munkájában. A jó hangulatban, kötetlen módon, sok-sok kérdéssel és saját tapasztalat megvitatásával fűszerezett szakköri alkalmak sokán egy-egy észlelési terület elméletéről, illetve a megfigyelések gyakorlatáról szóló előadás után a gyakorlati észlelésre koncentráltunk, műhelymunkával, gyakorlással, beszélgetésekkel. A szakkört szinte már csak a társaság miatt is érdemes látogatni, hiszen a legkülönbözőbb életkorú, életpályájú érdeklődők gyűltek össze, kezdve a középiskolás korosztálytól az aktív dolgozó éveiket taposókon át a hat unokájából saját szakkört szervező nagypapáig.

 

Vidám szakkörösök várják a következő előadást

Az elmúlt két év tapasztalataira alapozva idén is megszervezzük az Észlelőszakkört 2013. szeptemberétől kezdődően. Az előző évekhez képest a szakkör célkitűzése változatlan, azaz az új és régi érdeklődők a megismerkedhetnek:

• a távcsöves alapfogalmakkal
• az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
• az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival.
• A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok és a fotózás alapjai)
• Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat.
• Megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal.

Mindezekhez idén is rendelkezésünkre áll:

• a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
• a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
• a Csillagda terasza, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk hogyan kell jusztírozni, összeszerelni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat.

Az előadásos foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször kora délutáni kezdéssel, melyet a sötétedés beálltával követ a gyakorlati észlelőmunka.

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és a hannak.judit@gmail.com email címre kérjük elküldeni. Az igények felmérése után a pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit. Korábbi szakkörösöket is kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben! Javaslatokat, ötleteket szívesen fogadunk a hannak.judit@gmail.com email címen.

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe a helyszínen, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

A tervezett program:

(Figyelem! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

 

2013. szeptember 14. Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak: Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – észlelési alapok és a csillagászati rajzolás alapjai (technikák, eszközök).

2013. október 12.Üstökösök és kisbolygók nagy világa: Ismerkedés a kisbolygók világával, észlelésük gyakorlatával, különös tekintettel a közelgő C/2012 S1 (ISON) üstökösre

2013. október 26. – (HAJNALBAN!) Az ISON-üstökös közös észlelése

2013. november 9.Bolygótestvéreink: Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális észlelésük – Jupiter-megfigyelés

2013. december 7.Hihetetlen távolságok: A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás az őszi égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait)

2014. január 11.Változócsillagok: Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés

2014. február 8.A Kettőscsillagok világa: Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, katalógusok használata

2014. március 8.Hűséges égi kísérőnk, a Hold: Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai

2014. április 19. – Éltető Csillagunk: A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása.
Figyelem: a Nap megfigyelése miatt ezen alkalommal biztosan korábban kezdünk!

2014. május 10.A fotózás alapjai 1: Alapok, Nap-, bolygó- és hold fotózása, képfeldolgozás

2014. május 24.A fotózás alapjai 2: A mélyég-fotózás alapjai, fotometria és asztrometria, képfeldolgozás

 

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

• famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet
• igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
• legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
• ceruzahegyezőt és radírt
• tompított vörös fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
• a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
• igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket.
 

Ajánljuk...