Járdacsillagászati tanfolyam a Polarisban

„Az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson a távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott.” (Kulin György).
Februárban induló tanfolyamunk
elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt azoknak, akik a járdacsillagászatot tartanak, vagy csillagvizsgálók bemutatóit szervezik.


 

Nem is gondolnánk, de az emberek nagy része úgy nő fel, és éli le életének nagy részét, hogy soha nem pillant távcsőbe, nem látja a Hold krátereit, a Szaturnusz gyűrűjét vagy az Orion-ködöt. Egy-egy ilyen távcsöves megfigyelés óriási hatással lehet az emberek, és különösen a fiatalok világképére, érdeklődésére. Ezért is működik országszerte számos bemutató csillagvizsgáló, ezért jelennek meg amatőrcsillagászok számos rendezvény alkalmával, vagy éppen alkalomszerűen megfelelő helyeken saját távcsöveikkel: hogy alkalmat adjanak a csillagos égbolttal való megismerkedésre bárkivel. Ez a tevékenység meglepően hosszú múltra tekint vissza, hiszen hasonló „járdacsillagászok” már a múlt században is tevékenykedtek.


Krúdy Jenő távcsöves bemutatót tart az 1910-es években

Egy csillagászati bemutató természetesen megfelelő felkészülést kíván, hogy megfelelő minőségű és mélységű, másokkal megosztható ismerettel legyünk felvértezve. De hiába van saját távcsövünk, hiába vannak háttérismereteink, mégis nehéz egyedül belevágni a nyilvános távcsöves bemutatókba.. Biztosan tudok válaszolni minden felmerülő kérdésre? Biztos, hogy ismereteim összhangban vannak az új eredményekkel? Hogyan kelthetem fel és tarthatom fenn az emberek érdeklődését? Hogyan tudom szemléletesen elmagyarázni a számomra egyértelmű csillagászati fogalmakat? Hogyan hozhatom „emberközelbe” a hihetetlen távolságokat és időskálákat, ráadásul úgy, hogy azok érthetőek legyenek kisgyermekek számára, de ugyanakkor ne untassák a felnőtteket sem? Mit tehetek, ha áltudományos nézetekkel találkozom?

20130110-hajmasi--szfvarJárdacsillagászat az 1960-as években Székesfehérvárott: Hajmási József bemutatót tart

Ha megvan Önben (Benned) a vágy, hogy az égbolt csodáinak távcsöves bemutatókon való megosztására, de felmerültek a fenti kérdések, kiváló lehetőséget nyújt az MCSE által szervezett „Járdacsillagászati tanfolyam”, amely éppen ezen kérdésekben kíván segíteni a csillagászati ismeretekkel már rendelkező társainknak.


Sárneczky Krisztián bemutatót tart a Polarisban (2001)

Bár a képzés elsősorban nem a csillagászati ismeretek gyarapítására szolgál, sokkal inkább a távcsöves bemutatásokkal kapcsolatos praktikus tudnivalókra, valamint a bemutatások szó szerint vett gyakorlására koncentrál, a tanfolyam végén a jelentkezők vizsgát tesznek, amelynek része mind a csillagászati tudásanyag, mind pedig a távcsöves bemutatás gyakorlati részén való helytállás ellenőrzése.

A vizsgát követően az MCSE által átadott oklevél birtokában pedig immár magabiztosabban, felkészültebben vághatunk neki távcsöves bemutatók szervezésének.

A tanfolyam során havonta egy alkalommal találkoznak a résztvevők az oktatókkal, a havi alkalmak során pedig a következő témák kerülnek terítékre:

  • Mi az a járdacsillagászat? Miért hasznos? Hogyan, mikor, kiknek? Előadás, majd kötetlen eszmecsere, élménybeszámoló a hasonló bemutatókban résztvevők tapasztalataival, emlékezetes élményeivel fűszerezve
  • Tematikus, rövid előadások az egyes bemutatható jelenségekre, égitestekre vonatkozóan (Nap, Hold, bolygók, üstökösök, mélyég-objektumok, fogyatkozások, fedések, stb)
  • Planetárium-látogatás: szférikus csillagászat, évszakos csillagképek, precesszió stb. szemléltetése
  • A távcsöves bemutatások pszichológiai vonatkozásai. Hogyan kezeljük a kisebb-nagyobb csoportokat? Hogyan adjuk át lelkesedésünket? Hogyan alakítsunk ki kötetlen, interaktív légkört? Hogyan kezeljük az esetlegesen felmerülő ütköző nézeteket?
  • Konzultáció: a vizsgán felhasznált kérdéssorral kapcsolatos kérdések, bizonytalanságok tisztázása, témakörök megbeszélése.

Minden egyes alkalom után (illetve a Polaris Csillagvizsgáló minden nyitvatartási napján) szeretettel várjuk a résztvevőket a távcsöves bemutatókon való részvételre, ahol bizonyára elleshetnek egy-egy érdekes fogást a gyakorlottabb bemutatóktól, de alkalmuk nyílik magának a bemutatónak a megtartására is – természetesen megfelelő segítséggel.

A tanfolyam első foglalkozása február 23-án (szombaton) 14 órakor kezdődik a Polaris Csillagvizsgálóban. A részvétel feltétele az MCSE-tagság.

Február 23.: Bemutatni jó! A csillagászati ismeretterjesztés évtizedei. A távcsövek világa. Konzultáció.
Március 23.: Csillagászattörténet. Csillagképek, égi legendák. Égi jelenségek. Űrkutatás.
Április 3. Planetáriumi látogatás (szférikus csillagászat)
Április 20. Központi csillagunk, a Nap. Szomszédunk, a Hold. Bolygók világa. A Naprendszer parányai. Este: bemutató-gyakorlat a Csillagászat Napján.
Május 18. Mélyég, kettőscsillagok, változócsillagok. Tévhitek és vaklármák. A távcsöves bemutatások lélektana.
Június 8. Konzultáció
Június 29. Járdacsillagász-vizsga

Az érdeklődők jelentkezését az mcse@mcse.hu címen várjuk!

Ajánlott irodalom

Amatőrcsillagászok kézikönyve (Mizser Attila szerk.)

Csillagképek (Bartha Lajos)

Magyarok a Naprendszerben (Sárneczky Krisztián)

A Hold atlasza (Antonín Rükl)

Holdséta (Dancsó Béla)

A Meteor csillagászati évkönyv kötetei (2013)

Meteor

Internet-ajánlat:

hirek.csillagaszat.hu
(az MCSE hírportálja)

astro.elte.hu (a csillagászat elemei)

www.urvilag.hu (az űrkutatás hírei)

 

Ajánljuk...