Észlelőszakkör a Polaris Csillagvizsgálóban

Az MCSE 2015/16. évi észlelőszakkörét kezdő távcsőtulajdonosok számára szervezzük az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban.
Az elmúlt években a havi egy (esetenként két) alkalommal tartott foglalkozásokon nem csak az új tagjainkkal találkozhattunk, de kitartó lelkesedéssel látogatták a korábbi években csatlakozott „régi szakköröseink” is újra és újra. Ennek köszönhetően a szakkörön az utóbbi egy-két évben már nem csak a szervezők, de a régi, tapasztaltabb szakkörösök is segítették a szakköri munkát, észlelési gyakorlatokat, a kezdők legnagyobb örömére, hiszen így hozzájuk hasonló, de már tapasztalattal rendelkező amatőrcsillagászokkal is megoszthatták kérdéseiket, tapasztalatot cserélhettek.

 

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival.

 

A foglalkozások során sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, meteorok és a fotózás alapjai). Minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, rajztechnikai fogásokat, fotózási technikákat.

 

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük
 • a Csillagda terasza, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat
 • a szakkör „vándortávcsöve”, melyet minden évben felajánlunk egy, vagy néhány új tagtársunknak, hogy egy évig otthon is használhassa.

Az előadásos foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször késő délelőtti, vagy kora délutáni kezdéssel, melyet a sötétedés beálltával követ a gyakorlati észlelőmunka.

 

A TERVEZETT PROGRAM:

2015.
szeptember 19.
Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – észlelési alapok és a csillagászati rajzolás alapjai (technikák, eszközök). Ismerkedés az égi koordináta rendszerrel, a térképekkel és bevezetés a fotózás alapjaiba.
2015.
október 17.
Hűséges égi kísérőnk, a Hold Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai, a Hold fotózása.
2015.
november 28.
Hihetetlen távolságok A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás az őszi égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait), a mélyég fotózás alapjai.
2015.
december 19.
A kettőscsillagok világa Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, a kettőscsillag-katalógusok használata, fotografikus mérések.
2016.
január 23.
Változócsillagok Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés, fotografikus fényességmérés.
2016.
február 27.
Bolygótestvéreink Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális észlelésük, a bolygók fotózásának technikája.
2016.
április 16.
Gyakorlati foglalkozás Észlelési gyakorlat, műszerbeállítás, szükség esetén az alapok ismétlése.
2016.
április 30.
Éltető Csillagunk A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása, a Nap fotózása.
2016.
május 14.
Gyakorlati foglalkozás Észlelési gyakorlat, rajzolás.
2016.
május 28.
Gyakorlati foglalkozás Észlelési gyakorlat, fotózás.

 

Felnőtt szakkörünk tagjai nap-észlelés közben a teraszon (2014)

Felnőtt szakkörünk tagjai nap-észlelés közben a teraszon (2014)

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és a hannak.judit@gmail.com email címre kérjük elküldeni. Az igények felmérése után a pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.

A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!
Javaslatokat, ötleteket szívesen fogadunk a hannak.judit@gmail.com email címen.

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

 

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat
  (az észlelőlapok itt érhetők el),
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális),
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát,
 • ceruzahegyezőt és radírt,
 • tompított vörös fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi),
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk,
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket.

 

Ajánljuk...