Bővítsük észlelési archívumunkat!

A Magyar Csillagászati Egyesület immár központi helyen, minden érdeklődő számára elérhetően gyűjti az amatőrcsillagászok megfigyeléseit. A digitális korszak előtti évtizedekben is kiváló rajzok, fotók, leírások születtek – ezek feldolgozásához kérjük most önkéntesek segítségét.

Sok évtizeden át a havi megfigyeléseket – leginkább szöveges leírásokat, valamit nagy gonddal elkészített rajzokat – összesítve, postán küldték be az amatőrök a mindenkori rovatvezetőnek. A rovatvezető ezeket az anyagokat ellenőrizte, rendszerezte, ezek alapján jelentek meg írásai, feldolgozásai a Meteorban. A gondosan őrzött észlelőlapok azonban előzetes egyeztetés nélkül csak a rovatvezető számára voltak közvetlenül elérhetőek. Pedig roppant érdekes lenne évtizedekkel ezelőtt készült anyagokat is felhasználva, akár sok tucat észlelő munkáját felhasználva megvizsgálni az objektumokon esetleg végbement változásokat, figyelemmel követve a technikai eszközök fejlődését, az észlelési szokások változásait.

20161129-thaly-19580926_mars

Thaly Koppány Mars-rajza 1958. szeptember 26-án az Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Heyde-refraktorával készült

Jelen pillanatban az észlelési archívumban több mint 31000 megfigyelés található, amelynek körülbelül fele immár archív észlelés. Ez természetesen még távolról sem a teljes múlt: elsősorban mélyég-, üstökös- valamint kisbolygó-észlelésekből több folyóméternyi anyag (körülbelül további 20 ezer észlelőlap) vár beszkennelésre, illetve, ami még ennél is nehezebb munka: a szkennelt képek alapján az adatok felvitelére.

20161129-iskum880721_180sonnar_ngc7000

Iskum József kézzel vezetett, még fotónegatívra készített felvétele az Észak Amerika-ködről (NGC 7000) 1988. július 21-éről, Ráktanyáról

Ez utóbbi munkafázishoz keresünk az amatőr múlt megőrzése iránt elkötelezett, lelkes, az őszintén szólva meglehetősen egyhangú munkában szívesen segédkező tagtársakat. A munka során a kiválasztott területről egy csomagnyi szkennelt észlelőlapot küldünk (területtől függően 50-100 lap), amelyekről a leolvasott adatokat egy mellékelt Excel-táblázatba kell begépelni, majd a kitöltött táblázat visszaküldése után az adatokat rövid időn belül importáljuk az adatbázisba.

20161129-iskum19750302-kraterhalmas

Iskum József 41 évvel ezelőtti rajza a Hold rendkívül látványos, kedvelt kráterhármasáról

A munkában segíteni szándékozók jelentkezését – munkájukat előre is megköszönve – az mcse@mcse.hu címen várjuk.

Észlelési archívumunk: http://eszlelesek.mcse.hu/ 

Ajánljuk...