Új kötet Izsák Imréről

1956-ban három tehetséges fiatal csillagász is elhagyta az akadémiai csillagvizsgáló intézet kötelékét: Herczeg Tibor, Ozsváth István és Izsák Imre (1929–1965). Nyugaton kerestek boldogulást, oly sok magyar értelmiségivel együtt.

Az intézet három tehetséges pályakezdő kutatóját veszítette el, ami sok gondot okozott az akkori igazgatónak, Detre Lászlónak. A három csillagász mindegyike szép szakmai pályát futott be, közülük Izsák Imréé volt a legrövidebb, de egyben a legígéretesebb is. Emlékét őrzi – egyebek mellett – egy kráter a Hold túlsó oldalán, az (1546) Izsák kisbolygó és az ELTE Csillagászati Tanszék Izsák Imre Asztrofizikai Obszervatóriuma Lágymányoson.
Érdi Bálint így jellemzi a csillagászt: „Izsák Imre századunk kiemelkedő égi mechanikusa volt. Munkásságával alapvetően hozzájárult a mesterséges égitestek mozgáselméletéhez. Ragyogó tehetségű matematikus, aki sikerrel vívott meg a legnehezebb égi mechanikai problémákkal. Megoldásait szellemesség, elegancia, mély matematikai tudás jellemzi. Eredményei döntően hozzájárultak a Föld pontosabb megismeréséhez.” Izsák Imrét elsősorban égi mechanikusként tartja számon az utókor, őrá emlékeztetnek például a Kozai–Izsák-műholdpályaelemek.

A zalaegerszegi születésű Izsák Imre emlékét természetesen szülővárosa is ápolja. A város posztumusz díszpolgárává választotta, korábbi lakóházára emléktábla került, nevét egy általános iskola is felvette. Természetes, hogy a zalai amatőrcsillagászok is ápolják emlékezetét.

izsakimre

A Vega Csillagászati Egyesület idei közgyűlésén, április 29-én (a Csillagászat Napján) mutatták be a tagságnak és az érdeklődőknek azt a vaskos kötetet, amelynek Csizmadia Ákos a szerzője. Az 580 oldalas könyv valóságos időutazásra invitálja az olvasót, végigvezetve Izsák Imre gyermekéveitől, fiatal korán át szakmai útkereséséig, majd beérkezéséig. Sokkal több ez, mint Izsák Imre életrajza. Rengeteget tudunk meg a korszak tudományos és kulturális életéről, az oktatás viszonyairól. Különösen érdekes adalékokkal szolgál a szerző a korszak csillagászatoktatásával, kutatási viszonyaival és az ismeretterjesztés helyzetével kapcsolatosan. Az 1956-os emigráció után Izsák lehetőségei érezhetően kitágulnak. Következnek a svájci, majd az amerikai évek, ezzel párhuzamosan a szakmai kiteljesedés, a családalapítás. Elindul a sikerek útján egy tehetséges magyar élete, mely hirtelen ér véget. 1965. április 21-én elragadja a „magyar népbetegség” – a szívinfarktus. Ha eddig nem kedveltük volna meg, még közelebb hozzák az olvasóhoz Izsák Imrét azok a levelek és képeslapok, amelyeket családtagjainak írt, és amelyeket itt olvashatunk először nyomtatásban.

Nehéz letenni ezt a kötetet, ugyanis Csizmadia Ákos nagyon jól ír: plasztikusan, választékosan, jó ízléssel vezeti be az olvasót Izsák Imre világába.

A kötet megvásárolható az Óbudai Polaris Csillagvizsgálóban, ára 2500 Ft.

Ajánljuk...