Kiállítás-ajánló

Ismét csillagászati ihletésű kiállítást tekinthetünk meg a Műcsarnokban, Alexander Gyenes Boltozat / Firmament című tárlatát. A Műcsarnok a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai számára szakmai jegyet (400 Ft) biztosít. A jegypénztárban kérjük jelezni az MCSE-tagság meglétét. 

Alexander GYENES – Boltozat / Firmament

  1. december 14. – 2020. február 9.

Műcsarnok 

Szervező: Szerdahelyi Júlia

Kiállítási koncepció: Alexander Gyenes, Szerdahelyi Júlia

Alexander Gyenes Amerikában élő magyar származású biokémikus, képzőművész. A műcsarnokbeli kiállítás elsősorban a csillagászati kutatás területeiről kiinduló szeriális projektjeit mutatja be.

A kiállított munkák formailag sokszínűek: monotípiák, videómunkák, digitális nyomatok, grafikai művek és kézzel faragott szobrok. Ezeket alapvetően a következő négy csillagászati esemény rendezi tematikus együttesekbe:

–          Fényi Gyula S.J. csillagásznak a 20. század elején rögzített napkitörés-megfigyelései,

–          a Giotto űrszonda 1986-ban készült felvételei a Halley-üstökösről,

–          a Vénusz bolygó 2012-es elhaladása a Nap előtt,

–          az 2017-es részleges napfogyatkozás, ahogy az Észak-Amerikából megfigyelhető volt.

A kiállítás egyik kulcsfigurája a kora 20. századbeli jezsuita szerzetes csillagász, Fényi Gyula.

Fényi Gyula (Julius Fényi SJ) aprólékos rajzok segítségével a napkitörések törvényszerűségeit próbálta feltérképezni; a 19. és 20. század fordulóján közel négy évtizeden keresztül rögzítette Nap-megfigyeléseit. 1878 és 1882 között csillagászati asszisztenseként, majd 1885-től haláláig az obszervatórium vezetőjeként a kalocsai Haynald Obszervatóriumban dolgozott; tudományos munkájával nemzetközi hírnevet is szerzett.

Ahogy Gyenes vall róla: „Fényi empirikus megfigyelései hasznosak voltak és tudományosan megalapozott eredményekhez vezettek, mégis volt bennük valami Don Quijote-i jelleg (főleg, ha a csillagokat kémlelő tevékenységét a megfigyelőállomása magányának és tudományos központoktól való távolságának kontextusába helyezzük). Személyisége igen megkapó: vallásos odaadás jellemzi, egyszerre telve a katolikus miszticizmussal és a felfedezésre nyitott természettudós izgatottságával.”

Ugyanilyen kettősség érhető tetten Alexander Gyenes alkotói attitűdjében és munkáiban: a tudományos megközelítés igényével, gondosságával és analitikus módszereivel igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia emberi ésszel alig felfogható törvényeit, és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire (vagy éppen lehetetlenségére).

Ajánljuk...