“Használd jóra mind” – 100 éve született Ponori Thewrewk Aurél

Száz évvel ezelőtt született Ponori Thewrewk Aurél csillagász, kronológus, csillagászattörténész, a magyarországi csillagászati ismeretterjesztés, az amatőrcsillagász mozgalom kiemelkedő alakja, az MCSE örökös tiszteletbeli elnöke.

Ponori Thewrewk Aurél 1921. május 2-án született Budapesten. Tanúja és tevékeny részese a magyarországi csillagászat fellendülésének és a hazai amatőrcsillagász-mozgalom fejlődésének. Tudományos pályafutása szinte párhuzamos a modern csillagászat lendületes fejlődésével. Pályakezdő éveiben még szinte napi aktualitás volt a táguló Univerzum felismerése, átélte az elméleti asztrofizika új eredményeinek születését, és maga is nagy lelkesedéssel kísérte figyelemmel az emberiség első lépéseit a kozmoszban.

Ponori Thewrewk Aurélt – számos tudománytörténeti munka szerzőjeként – az ókori csillagászat története, és főleg a csillagászati kronológia kutatójaként is számon tartják. Erre a nagyon összetett, klasszikus csillagászati, történelmi, sőt, irodalmi és nyelvi ismereteket kívánó tárgykörre még egyetemi évei alatt figyelt fel. Első tanulmányait a Csillagászati Lapok közölte (Az Ó-egyiptomiak csillagászatáról, A Kheopsz-piramisról). A második világháború, majd az ötvenes évek szellemi terrorjának évei félbeszakították eredményeinek nyilvános közlését. Utóbb hivatali feladatai – műszertervező tevékenysége, majd könyvszerkesztői munkája, 1963-tól az Uránia Csillagvizsgáló igazgatóhelyettesi, majd igazgatói (1975–81) megbízatása és a Budapesti Planetárium szervezése – elvonta a számára oly kedves tárgytól.

Ponori Thewrewk Aurél 2013. június 20-án, az általa tervezett paloznaki napóra avatásán. A napóra jelmondata: Használd jóra mind.

De ezekben az években is szorgosan gyűjtötte az adatokat, végezte számításait a régi korok nap- és holdfogyatkozásairól, keresve a kapcsolatot az égi jelenségek időpontjai és a történelmi események között. Első terjedelmesebb könyvében, a Bibliai csodákban (1963) az égi jelenségek alapján több ókori esemény évszámát is meghatározta, ill. helyesbítette.

Voltaképpen csak az utóbbi évtizedekben tűnt ki, hogy mennyi következtetést, új ismeretet halmozott fel. Dante tudományos ismereteiről, a Mária-tisztelet csillagászati vonatkozásairól, a Napra, a Holdra és a Vénuszra vonatkozó hiedelmekről, elgondolásokról írt munkái a csillagászat és az általános emberi kultúra kapcsolatának értékes ismertetései.

Ponori Thewrewk Aurél a csillagászati közgondolkodásban a csillagászattörténet és a csillagászati kronológia kutatójaként él, holott a modern kor tudományát is figyelemmel kísérte. A budapesti Urániában az általa vezetett első csillagászati szakkörben (1963-tól) gyakran megcsodálhattuk naprakész ismereteit a csillagászat és fizika terén.

 

Évtizedeken át művelte a gyakorlati csillagászatot. Az 1960-as évektől szinte nem volt olyan érdekesebb kollektív észlelési program (nap- és holdfogyatkozás, Merkúr-átvonulás, csillagfedés), amelyben a tőle megszokott precizitással ne vett volna részt. Az észlelő csillagászat terén alighanem a csúcspontot az 1988-as egyiptomi csillagászati expedíció jelentette, amely Eratosztenész ókori földmérésének megismétlését és rekonstruálását tűzte ki célul. Alkotótevékenységét bizonyítja számos napóra, amely a tervei alapján készült.

Ismereteit mindenkor szívesen, nagy érdeklődés mellett osztotta meg. Előadásait egyéni stílusa tette lebilincselővé. A hallgatók mindig úgy érezhették, hogy az új gondolatok szinte ott, az előadás során születnek meg.

Rendszeres vendége volt a Polaris Csillagvizsgáló keddi előadássorozatainak (maga is vállalt időnként előadást), az előadóteremben törzshelye, “törzsszéke” volt – a mai napig tisztelettel és szeretettel emlegetjük: igen, ez volt Aurél helye. Aurélé, akire tisztelettel és szeretettel emlékezünk honlapunkon is.

Ponori Thewrewk Aurél (wikipédia)

Ponori Thewrewk Aurél bibliográfiája (csillagaszat.hu)

Ponori Thewrewk Aurél halálára (Természet Világa)

Ajánljuk...