A Gemini csillagai között: Dán Andrásra emlékezünk

Április 21-én Dán Andrásra emlékezünk egy virtuális Zoom-konferenciával, Fűrész Gábor szervezésében. Az eseményre mindazokat várjuk (Magyarországról és szerte a világból), akik szerették, tisztelték Andrást, ma is használják azokat az eszközöket, amelyeket Ő készített, és természetesen mindenkit várunk, aki érdeklődik egy évvel ezelőtt elhunyt tagtársunk munkássága iránt.

(For English, please scroll down)

Egy éve, hogy Dán András oly váratlanul a csillagok világába költözött. Míg mi továbbra is felfelé tekintve s csak messziről szemléljük a fantasztikus Világegyetemet, addigneki már egy másik perspektíva adatott meg, maga is részévé vált az Univerzum megérinthetetlen és megérthetetlen csodáinak. Mégis sokan vagyunk, akik az esti égboltra felnézve azon kapjuk magunkat, hogy tekintetünk találkozik az Ő szelíd, mosolygó tekintetével. Egy távcső optikáján át, amit Ő készített… Amikor egy mechanika vezet minket a csillagok közötti úton, amit Ő tervezett és épített…Netán egy közös észlelés emléke bukkan fel hirtelen, mint egy vékony, mégis harsányan kiugró és elszakíthatatlanul erős szál az Univerzum egyre messzebb és messzebb nyúló szőttesében. Szeretnénk egy virtuális találkozón újra összefonni ezeket a szálakat, amelyek mind valahol, valamikor egy közös forrásból indultak: Andrástól. Szeretettel várunk mindenkit András életére emlékezve, ahol egy gondolat megosztásával, egy emlék felidézésével megmutatnánk milyen sűrűn is hálózza be világunkat egy odaadó, másokra figyelő, tevékeny ember életútja.

(részletek az eseményről lentebb)

It has been a year since András Dán,so suddenly, departed from our world to that of the stars. We still stare upwards when contemplating the wonders of the distant Universe, but sadly, he now has a different perspective as himself being part of that out-of-reach, enigmatic yet so beautiful Wastness. Yet, as many of us look up to the starry night sky we find our stare meeting the kind, calm gaze of his friendly eyes. Through the optics of a telescope He made… Guided amongst the stars by a mount He designed and built… Or a memory of a joint observation surfaces suddenly, as a thin yet so vividly apparent, unbreakable strand pops up in the ever-extending infinite fabric of the Universe. On this sorrowful yet beautiful anniversary we invite you to take part in a virtual gathering, where we would like to bring forward and weave these strands together that all share the same origin: András. Everyone is welcome who would like to share a thought, recall a memory, with the hope that this collective remembrance will celebrate András’ life by displayinghow thoroughly a giving, caring person imprints our world.

(details of the event further below)

Részletek – Magyarul: 

Időpont:           április 21 péntek, este 6 órától (közép európai, nyári időszámítás szerint)

Helyszín:           Zoom, virtuális konferencia (belépéshez: Alsohegy7)

https://mit.zoom.us/j/93433498792?pwd=d0wrcURPSmpRUTljdGRVSW5kRTlFQT09

Kapcsolat:        Fűrész Gábor (gfuresz@mit.edu)

 

Formátum, etikett:

Szeretnénk az eseményt méltóságteljes, személyes, bensőséges hangulatban megtartani, így minden résztvevőt a következőkre kérünk (s egyúttal arra, hogy figyelmesen olvassák végig):

 • Kérjük, küldjön egyetlen fotót, rajzot, képet, amit szeretne megosztani – előzetesen, e-mailben (l. fentebb, a „tárgy”/subject pontban kérjük jelezze: „Dán András emlékére”)
 • Csatoljon az e-mailben küldött képhez egy rövid, pár (2-5) mondatos leírástarról, mi van a képen és miért esett erre a választás
 • Készüljön fel egy rövid, fél- vagy max. 1 perces szóbeli megemlékezéssel, a kép történetének elmondásával. Várhatóan nagy számban lesznek jelentkezők, és mindenkinek meg szeretnénk adni a felszólalás jogát és a tiszteletet, így az időkorlátot szigorúan vesszük. Egy perc nem sok, talán gyakorlott előadóknak sem árt előre összeszedni a gondolatokat, elmondani párszor, alakítgatni, szépítgetni, lényegre törően megfogalmazni – ami folyamat egyrészt lehetőséget teremt saját magunknak „elbeszélgetni” Andrással kicsit a felkészülés során;ugyanakkor segít megadni a tiszteletet más résztvevőknek, emelni az esemény minőségét és megadni méltó módját.
 • TARTALOM: legyen személyes, és ne túlságosan szakmai hangvételű. Sokan a csillagászaton keresztül ismertük meg Andrást, s rengeteg emlékünk van. Ezek közül válasszunk valamit, ami talán teljesen egyedi, ami a szívünkhöz valamiért oly közel áll. Egy mechanika vagy optika minőségének méltatása ugyan elfér, de ehelyett inkább a mesteri kidolgozást emeljük ki, hogy abban a precizitásban miként jelent meg András részletek iránti figyelme. De sokkal jobb lenne olyan történeteket hallani, ami András emberi oldalát mutatja, emberségét szemlélteti. Ezt nagyon nehéz egy percben átadni! Tisztelettel, szépen kérjük: mindenki komolyan készüljön fel erre az eseményre!
 • Kérjük jelezze, ha valamilyen időkorlátba ütközne részvétele (pl. csak este 7 után tud csatlakozni stb.) – ezen információ alapján tudjuk majd a sorrendet/időrendet felállítani, amit az esemény előtt mindenkivel megosztunk majd. Mivel sokan a hétvégéken elfoglaltak, programjuk van, így egy hétvégi, pénteki munkanap estéjét választottuk.
 • Aki csak részt szeretne venni, de nem kíván felszólalni, azt is kérjük, hogy jelezze e-mailben szándékát, hogy a teljes résztvevői létszámmal tisztában lehessünk.
 • Annak ellenére, hogy nem gondoljuk erre szükség lehetne, de a szervezők fenntartják a jogot az oda nem illő megnyilvánulás azonnali eltávolítására (ez lehet videó vagy hang letiltása, esetleg a résztvevő kiutasítása és teljes letiltása az eseményről).
 • Az eseményről felvétel készül, amit később szeretnénk közzétenni (YouTube), ezzel is tovább őrizve András emlékét.
 • Mivel András hazánk határain túl is ismert, élt és munkálkodott, így az esemény első részében a külhoni résztvevők felszólalásait vesszük sorra, aminek nyelve angol lesz, míg a második rész magyar nyelven folytatódik. Igyekszünk majd valamilyen formában a csak magyarul beszélők számára is érthető, követhető összegzést adni előzetesen (pl. az előre beküldött anyag fordítása és megosztása) vagy élőben (a „beszélgetés”/chat funkció segítségével szinkron-fordítani az elhangzottakat)

Előre is tisztelettel köszönjük szépen, s szeretettel várunk a megemlékezésre!

(Az esemény hirdetésének háttérképeként a Lélek-köd (Soul nebula, IC1848) fotóját választottuk, ami egy GeminiTelelscope Design E-fric mechanikán készült. Mattia C. fotójának felhasználása engedélykérés alatt csak erre a célra – https://www.astrobin.com/users/Mattia_C/ )

 

Details – In English:

Date/Time:      April 21st, Friday, starting at 6pm (Central European Daylight Savings time)
Location:          Zoom, virtual conference (to enter: Alsohegy7)
https://mit.zoom.us/j/93433498792?pwd=d0wrcURPSmpRUTljdGRVSW5kRTlFQT09

Contact:            Fűrész Gábor (gfuresz@mit.edu)

 

Eventformat, etiquette:

We wish to conduct a dignified, personal event with an intimate tone, and therefore we ask all participants to consider and obey the guidelines below (and also please, read through this and do so carefully):

 • Please send a single image, drawing, or picture you would like to share – and do so in advance by e-mail (see contact info above, and please indicate in the subject line: „in memoriam Andras Dan”)
 • Please also include a short, few (2-5) sentence description of the memory you chose to share, tell us what’s on the picture and why you chose it
 • Please prepare and practice a short, half- to a max. 1 minute speech, in which you tell us the story behind the picture you are sharing. We expect a large number of participants, and we would like everyone to have equal opportunity to contribute, thus please respect your fellow participants by keeping to the strict time limit. One minute is a very short amount of time, and so even for seasoned presenters and public speakers it’s a good idea to gather your thoughts way ahead of time, write down and edit your speech to make it more to the point, to make it neater, cleaner, better – and practice presenting it. This whole process, while will be consuming some time it’s time during which you have the chance to (re)connect with Andras’ spirit. And it will also raise the quality of the event, give respect to your fellow participants.
 • CONTENT: make it intimate, illuminating personal rather than professional aspects. Many of us connected with Andras through astronomy, and have lots of memories to choose from. Pick one that might be very unique to you and your relationship with Andras, that comes from somewhere deep in your heart. While we can see talking about an excellent telescope mount or optic to be OK, in that case we rather encourage you to talk about how Andras’ great craftmanship resulted in that excellent piece of equipment, and how it is a reflection of his attention to details it also showed in how he approached people. Let’s talk about Andras the person, his personality rather than the engineer and his skills making beautiful and functional instruments. And, once again: please, prepare and practice! This is not easy.
 • Please, indicate if you have some time constraints (e.g. you only can join after 7pm, etc.) – we will try to accomodate such things in the schedule, which we will distribute ahead of the event. Since we are all busy and many of us like to have weekend plans already, therefore we opted for an end of the week, Friday evening, after workhours.
 • Those who only would like to participate but notcontribute are more than welcome to just listen, but we still ask them to notify us with their intent so we can plan accordingly.
 • While we do not anticipate it ever becomes necessary, but the organizers retain the right to remove any content/anyone from the conference if their behavior is not appropriate (could be turning off your microphone or video, or ejecting you and blocking from re-joining the call).
 • There will be a recording that we plan to post publicly (YouTube), so Andras’ memory lives longer with and amongst us.
 • While Andras was from, and his remains now rest, in Hungary he also lived, worked and made numerous connections abroad. Therefore for the first half of the event we schedule people from other places than Hungary, and the language of this first part will be English – while the second part will be in Hungarian. As there likely to be many who do not speak/understand Hungarian, we plan to arrange for some translation. This could be ahead of time by translating all those materials sent in ahead of time and then distributing the translation along with the schedule, so one can follow what’s being talked about – or by live transcribing the Hungarian speeches in the chat window.

We respectfully thank you very much in advance, and will be looking forward to have you be part of this commemoration!

(The background picture shows the Soul nebula (IC1848), takenu sing a GeminiTelelscope Design E-fric

Mount. Approval is being requested to use of Mattia C.’s picture for this sole purpose  –https://www.astrobin.com/users/Mattia_C/ )

 

Join Zoom Meeting
https://mit.zoom.us/j/93433498792?pwd=d0wrcURPSmpRUTljdGRVSW5kRTlFQT09
Pword: Alsohegy7

Onetapmobile:   +496971049922,,93433498792# Germany

Meeting ID: 934 3349 8792

US : +1 646 558 8656 or +1 669 900 6833

International Numbers: https://mit.zoom.us/u/apAKyUpKe

 

Join by SIP

93433498792@zoomcrc.com

Join by Skype for Business

https://mit.zoom.us/skype/93433498792

Ajánljuk...