Észlelőszakkör VIII. a Polaris Csillagvizsgálóban

A kezdő távcsőtulajdonosok számára fontos amatőrcsillagászati ismeretek elsajátítását, az égbolton és az észlelési területek közötti eligazodást segíti a Polaris Csillagvizsgáló nyolcadik éve induló észlelőszakköre, melynek első foglalkozása szeptember 22-én, szombaton lesz.

Eddigi foglalkozásainkon több, mint 250 érdeklődő vett részt, és sokan végeztek megfigyeléseket is. Sokan közülük azóta is rendszeres megfigyelői valamelyik, vagy akár több amatőrcsillagászati területnek, valamint néhányuk aktívan részt vesz Egyesületünk munkájában is.

A Polaris Csillagvizsgálóban az egyik szakkör alkalmával készült lyukkamerás felvétel

A szakköri alkalmak jó hangulatban telnek. Egy, az adott észlelői terület elméletéről, illetve gyakorlatáról szóló előadás után igyekszünk az észlelés gyakorlati részére koncentrálni rajzolással, műhelymunkával, beszélgetéssel. Több gyakorlati alkalom is rendelkezésre áll ennek elősegítésére az év során, hogy még több időnk jusson közös észlelői munka végzésére, valamint lehetőség van a rendes bemutatók alkalmával is megfigyeléseket végezni akár saját, akár az egyesület távcsöveivel.

Az elmúlt évek töretlen sikereire és tapasztalataira alapozva idén is megszervezzük az észlelőszakkört 2018. szeptembertől kezdődően, az előző évekhez hasonló tematikával.

Az új és régi érdeklődők a következő szakkörön is megismerkedhetnek:

 • a távcsöves alapfogalmakkal
 • az égi koordináta-rendszerekkel, az égbolton való tájékozódás alapjaival, csillagképekkel, a csillagtérképek és atlaszok használatával
 • az észlelések feljegyzésével és a rajzolás alapfogásaival
 • a foglalkozásokon sorra vesszük az egyes észlelési területeket (Nap, Hold, bolygók, mélyég-objektumok, változócsillagok, kettőscsillagok, kisbolygók és meteorok)
 • minden észlelési területről rövid, lényegre törő előadást tartunk, a területet rendkívül jól ismerő, tapasztalt amatőr-, vagy szakcsillagászok bevonásával, majd az adott területhez kapcsolódóan gyakorlati észlelőmunkát, műhelyfoglalkozásokat végzünk, figyelembe véve az adott területhez kapcsolódó észlelési specialitásokat, valamint rajztechnikai fogásokat
 • megismerkedünk a fotózás alapjaival és a különböző fotózási technikákkal, melyeket az adott területeknél tárgyalunk.
szakkor-rajzolas

Szakköröseink a bolygós műhelyfoglalkozáson – készülnek gyakorlásból készített Jupiter rajzok

Mindezekhez rendelkezésünkre áll idén is:

 • a Csillagvizsgáló előadóterme, ahol az elméleti foglalkozásokat és műhelymunkákat tartjuk
 • a Polaris és a szervezők távcsövei, melyekkel a kupolában, illetve a teraszon a gyakorlati észlelőmunkát végezhetjük.
 • az észlelőterasz, ahol lehetőség van a saját műszerek felállítására, így saját távcsöveinkkel gyakorolhatjuk az észlelőmunka fogásait, megtanulhatjuk, hogyan kell jusztírozni, összerakni, pólusra állítani a távcsövet, majd megkeresni és megfigyelni az égi objektumokat.

A foglalkozásokat havi rendszerességgel tartjuk meg, valamint külön észlelési foglalkozást is tartunk. A szakköri alkalmakat szombati napokon tartjuk, legtöbbször délelőtti kezdéssel.

A tervezett program:

2018. szeptember 22. – Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak – 1 rész: Csillagászati alapfogalmak, műszertechnikai alapok, térképek, atlaszok, a vizuális csillagászati észlelés alapjai.

2018. október 27. – Csillagászati és műszertechnikai alapfogalmak – 2. rész: Távcsövek, binokulárok, észlelési eszközök – lencsék, tükrök, okulárok, szűrők – A csillagászati fotózás alapjai (technikák, eszközök).

2018. november 24. – Hihetetlen távolságok: A mély-ég objektumok világa – csillaghalmazok, galaxisok, ködök között – észlelés és rajzolás az őszi égbolt látványosságairól (figyelembe véve a fényszennyezett városi égbolt korlátait).

2018. december 8. – Gyakorlati alkalom: Észlelési gyakorlat, műhelymunka (szolárgráf készítés, fotózás és rajzolás gyakorlása).

2019. január 19. – Hűséges égi kísérőnk, a Hold: Holdunk kialakulása, geológiája és alakzatai. Hold- és holdkráter- észlelés, holdkráterek rajzolásának alapjai, a Hold fotózása.

2019. február 16. – Bolygótestvéreink: Naprendszerünk kialakulása, planétái és vizuális, fotografikus észlelésük.

2019. március 23. – Változócsillagok: Bevezetés a változók világába. Változótérképek használata, észlelés és fényességbecslés

2019. április 27. – A Kettőscsillagok világa: Kettős- és többes csillagrendszerek titkai, észlelésük, katalógusok használata

2019. május 11. – Éltető Csillagunk: A csillagokról általában, Napunk különlegességei, megfigyelhető jelenségei és megfigyelési eszközei – Nap-észlelés, napfoltok és protuberanciák rajzolása.

2019. május 25. – Gyakorlati alkalom: szép idő esetén kitelepüléssel

 

szakkor-terasz

Szakkörösök a teraszon – beszélgetés a távcső összeállításáról, technikai alapokról

A szakkörre előzetes jelentkezéseket az mcse@mcse.hu és hannak.judit@gmail.com email címre kérjük elküldeni. Az igények felmérése után a pontos kezdési időpontról és a részletes programról a Polaris honlapján, illetve a jelentkezőknek küldött külön emailben értesítünk mindenkit.

A korábbi szakkörösöket is feltétlenül kérjük, hogy részvételi szándékukat külön jelezzék, örömmel látjuk őket is ismét köreinkben!

Javalatokat, ötleteket szívesen fogad Hannák Judit, a szakkör vezetője az alábbi kérdőív kitöltésével: http://eszlelesek.mcse.hu/kerdoiv

Az észlelőkörben való részvétel egyetlen feltétele az MCSE-tagság. Az Egyesületbe helyben, a Polaris Csillagvizsgálóban is be lehet lépni, illetve a tagságot megújítani.

Az érdeklődők számára javasoljuk, hogy az alábbi felszereléseket hozzák magukkal a szakköri alkalmakra:

 • famentes rajzlapot vagy ilyen lapokból álló vázlatfüzetet és / vagy előre nyomtatott észlelőlapokat (az észlelőlapok elérhetők a http://eszlelesek.mcse.hu oldalon)
 • igény szerint kemény alátétet (legegyszerűbb rajztábla ideális)
 • legalább kétféle keménységű (H-s és B-s, vagy 2B-s jelzésű) ceruzát
 • ceruzahegyezőt és radírt
 • tompított fényű észlelőlámpát (egyszerű zseblámpa vörös szigetelőszalaggal ellátva, vagy vörös biciklis lámpa is megteszi)
 • a téli szakköri alkalmakkor több rétegű, meleg ruházatot javaslunk!
 • igény szerint saját távcsövet, mechanikát, binokulárt, okulárokat, szűrőket.

Ajánljuk...