Égi kalendárium: 2007. november

A rendkívüli üstökös-kitörés szerencsére kedvező égi helyzetben
látható: az égi vándor novemberben végig a Perseus csillagkép egy
kisebb területén tartózkodik, ráadásul végig cirkumpoláris, azaz egész
éjszaka megfigyelhető.

A Holmes-üstökös
november folyamán az alfa Persei vidékén figyelhető meg. További
információk és képek sokasága egyesületünk hírportálján: hirek.csillagaszat.hu

 

 Szendrői Gábor felvétele október 31-én készült a kitörésben levő üstökösről

A bolygók láthatósága

Merkúr. Az év folyamán a hónap elsõ fele a
legkedvezõbb idõszak a bolygó hajnali megfigyelésére. 8-án van
legnagyobb nyugati kitérésben, 19 fokra a Naptól.
Vénusz. Hajnalban a keleti égbolt feltûnõ égitestje.
Négy órával kel a Nap elõtt. Fényessége –4,3-ról –4,1 magnitúdóra,
átmérõje 24”-rõl 18”-re csökken, fázisa 0,50-ról 0,64-ra nõ.
Mars. Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében
megfigyelhetõ a Gemini csillagképben. Fényessége –0,5 magnitúdóról –1,2
magnitúdóra, átmérõje 12”-rõl 15”-re nõ. Bár idei oppozíciója nem túl
kedvezõ, a bolygó magas deklinációja miatt rendszeres észlelése
rendkívül hálás feladat.
Jupiter. Napnyugta után még látható a nyugati
látóhatár közelében, az Ophiuchus csillagképben, de láthatósága gyorsan
romlik. A hó elején két órával, a végén már csak egy órával nyugszik a
Nap után. Fényessége –1,8 magnitúdó, látszó átmérõje 32”. A SEB zavara
miatt rendszeres megfigyelése rendkívül fontos!
Szaturnusz. Éjfél körül kel. Az éjszaka második felében látható a Leo csillagképben. Fényessége 0,8 magnitúdó, átmérõje 18”.
Uránusz. Az éjszaka elsõ felében megfi-gyelhetõ az Aquarius csillagképben. Éjfél után nyugszik.
Neptunusz. Az esti órákban figyelhetõ meg a Capricornus csillagképben. Éjfél elõtt nyugszik.

Meteorrajok

Tauridák (NTA, STA): A Taurida raj mindkét ága
(északi és déli) szeptember 25. és november 25. között aktív. A
rajtagok hasonló sebességûek (27, ill. 29 km/s) és a várható ZHR is 5
körül alakul mindkét ág esetén. A Déli Tauridák maximuma november 5-én
van, az Északié november 12-én. Újhold november 9-én lesz, így a
kellõen sötét ég biztosítva van a maximumok környékére. Mindkét raj a
2P/Encke-üstököshöz kapcsolható. A két radiáns nagyon közel van a
rendkívül diffúz Antihelion radiánshoz. Az ehhez a radiánshoz tartozó
meteorok is hasonló sebességûek (30 km/s), mint a Tauridák. A maximum
hosszan elnyúló, több napig tart szinte egyforma intenzitással. Gyakran
tûnnek fel tûzgömbök is. 2005-ben sok fényes rajtag jelentkezett és
maximális ZHR is 10–15 körül alakult. Ehhez hasonló aktivitás majd csak
2008-ban várható.
Leonidák (LEO): A legendás raj tagjai november 10–23.
között jelentkeznek. A gyakorisági maximum november 18-án lesz 02:50
UT-kor. 2002-ben befejezõdött a raj erõs aktivitása. Az elõrejelzések
szerint 2009-ig nem várható jelentõsebb hullás, mint amit az elmúlt
években megszokhattunk, bár egyes szerzõk szerint nem árt résen lenni.
A Hold elsõ negyedben lesz, így mire a radiáns a horizont fölé
emelkedik, már sötét lesz az égbolt.
Alfa Monocerotidák (AMO): Aktivitása november 15–25.
közé esik, maximuma november 22-én 03:10 UT-kor várható. A ZHR változó,
általában 5, de kitöréskor 400 fölé emelkedik. Az utolsó kitörés
1995-ben volt, ekkor 420 felett volt a ZHR, igaz, csak öt percig. A
teljes kitörés 30 percig tartott. Bizonytalan, hogy mikor lesz a
következõ kitörés, így nem árt résen lenni ennél a rajnál. A Hold két
nappal lesz telehold elõtt. A radiáns helyi idõ szerint 23 óra után
kel, így a holdnyugta és a pirkadat között csak rövid ideig lesz sötét
az ég.

A hónap holdkrátere: a Plinius

E havi ajánlatunk a hatalmas Plinius-kráter és szûkebb
környezete. Ez a szép, központi csúcsos kráter már a legkisebb
távcsövekkel is felejthetetlen látványt nyújt, a nagyobb mûszerekben
pedig egyszerûen lélegzetelállító. Nagyon könnyen megtalálhatjuk, mert
éppen a Mare Tranquillitatis és a Mare Serenitatis határán fekszik.
Kráterünktõl északra húzódik a Plinius-rianás. Ennek a három sorban
rendezõdõ rianásrendszernek az észlelése már keményebb dió. November
15-én és 16-án a növekvõ, 28-án és 29-én pedig a csökkenõ fázisnál
érdemes próbálkoznunk. Szerencsésebb a hónap végi észlelés, mert ekkor
a Hold deklinációja +20° körül lesz. Digitális és vizuális észlelõk,
munkára fel!

A Plinius-kráter és vidéke

November 21-én holdészlelő éjszakát tartunk a Polaris Csillagvizsgálóban amatőrcsillagászok számára. Jelentkezés a hold@mcse.hu címen.

Égi kalendárium: 2007. november

A rendkívüli üstökös-kitörés szerencsére kedvező égi helyzetben látható: az égi vándor novemberben végig a Perseus csillagkép egy kisebb területén tartózkodik, ráadásul végig cirkumpoláris, azaz egész éjszaka megfigyelhető.

A Holmes-üstökös november folyamán az alfa Persei vidékén figyelhető meg. További információk és képek sokasága egyesületünk hírportálján: hirek.csillagaszat.hu

 

 Szendrői Gábor felvétele október 31-én készült a kitörésben levő üstökösről

A bolygók láthatósága

Merkúr. Az év folyamán a hónap elsõ fele a legkedvezõbb idõszak a bolygó hajnali megfigyelésére. 8-án van legnagyobb nyugati kitérésben, 19 fokra a Naptól.
Vénusz. Hajnalban a keleti égbolt feltûnõ égitestje. Négy órával kel a Nap elõtt. Fényessége –4,3-ról –4,1 magnitúdóra, átmérõje 24”-rõl 18”-re csökken, fázisa 0,50-ról 0,64-ra nõ.
Mars. Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhetõ a Gemini csillagképben. Fényessége –0,5 magnitúdóról –1,2 magnitúdóra, átmérõje 12”-rõl 15”-re nõ. Bár idei oppozíciója nem túl kedvezõ, a bolygó magas deklinációja miatt rendszeres észlelése rendkívül hálás feladat.
Jupiter. Napnyugta után még látható a nyugati látóhatár közelében, az Ophiuchus csillagképben, de láthatósága gyorsan romlik. A hó elején két órával, a végén már csak egy órával nyugszik a Nap után. Fényessége –1,8 magnitúdó, látszó átmérõje 32”. A SEB zavara miatt rendszeres megfigyelése rendkívül fontos!
Szaturnusz. Éjfél körül kel. Az éjszaka második felében látható a Leo csillagképben. Fényessége 0,8 magnitúdó, átmérõje 18”.
Uránusz. Az éjszaka elsõ felében megfi-gyelhetõ az Aquarius csillagképben. Éjfél után nyugszik.
Neptunusz. Az esti órákban figyelhetõ meg a Capricornus csillagképben. Éjfél elõtt nyugszik.

Meteorrajok

Tauridák (NTA, STA): A Taurida raj mindkét ága (északi és déli) szeptember 25. és november 25. között aktív. A rajtagok hasonló sebességûek (27, ill. 29 km/s) és a várható ZHR is 5 körül alakul mindkét ág esetén. A Déli Tauridák maximuma november 5-én van, az Északié november 12-én. Újhold november 9-én lesz, így a kellõen sötét ég biztosítva van a maximumok környékére. Mindkét raj a 2P/Encke-üstököshöz kapcsolható. A két radiáns nagyon közel van a rendkívül diffúz Antihelion radiánshoz. Az ehhez a radiánshoz tartozó meteorok is hasonló sebességûek (30 km/s), mint a Tauridák. A maximum hosszan elnyúló, több napig tart szinte egyforma intenzitással. Gyakran tûnnek fel tûzgömbök is. 2005-ben sok fényes rajtag jelentkezett és maximális ZHR is 10–15 körül alakult. Ehhez hasonló aktivitás majd csak 2008-ban várható.
Leonidák (LEO): A legendás raj tagjai november 10–23. között jelentkeznek. A gyakorisági maximum november 18-án lesz 02:50 UT-kor. 2002-ben befejezõdött a raj erõs aktivitása. Az elõrejelzések szerint 2009-ig nem várható jelentõsebb hullás, mint amit az elmúlt években megszokhattunk, bár egyes szerzõk szerint nem árt résen lenni. A Hold elsõ negyedben lesz, így mire a radiáns a horizont fölé emelkedik, már sötét lesz az égbolt.
Alfa Monocerotidák (AMO): Aktivitása november 15–25. közé esik, maximuma november 22-én 03:10 UT-kor várható. A ZHR változó, általában 5, de kitöréskor 400 fölé emelkedik. Az utolsó kitörés 1995-ben volt, ekkor 420 felett volt a ZHR, igaz, csak öt percig. A teljes kitörés 30 percig tartott. Bizonytalan, hogy mikor lesz a következõ kitörés, így nem árt résen lenni ennél a rajnál. A Hold két nappal lesz telehold elõtt. A radiáns helyi idõ szerint 23 óra után kel, így a holdnyugta és a pirkadat között csak rövid ideig lesz sötét az ég.

A hónap holdkrátere: a Plinius

E havi ajánlatunk a hatalmas Plinius-kráter és szûkebb környezete. Ez a szép, központi csúcsos kráter már a legkisebb távcsövekkel is felejthetetlen látványt nyújt, a nagyobb mûszerekben pedig egyszerûen lélegzetelállító. Nagyon könnyen megtalálhatjuk, mert éppen a Mare Tranquillitatis és a Mare Serenitatis határán fekszik. Kráterünktõl északra húzódik a Plinius-rianás. Ennek a három sorban rendezõdõ rianásrendszernek az észlelése már keményebb dió. November 15-én és 16-án a növekvõ, 28-án és 29-én pedig a csökkenõ fázisnál érdemes próbálkoznunk. Szerencsésebb a hónap végi észlelés, mert ekkor a Hold deklinációja +20° körül lesz. Digitális és vizuális észlelõk, munkára fel!

A Plinius-kráter és vidéke

November 21-én holdészlelő éjszakát tartunk a Polaris Csillagvizsgálóban amatőrcsillagászok számára. Jelentkezés a hold@mcse.hu címen. 

 

 

 

Ajánljuk...