Égi kalendárium: 2008. augusztus

A bolygók láthatósága

 A Merkúr a hónap második felétől kereshető az esti égbolton a Ny-i látóhatár felett, de megfigyelésre sajnos kedvezőtlen
helyzetben.

A Vénusz továbbra is alacsonyan
látható a nyugati látóhatár felett, közvetlenül napnyugtát követően. Alig több,
mint háromnegyed órával nyugszik a Nap után.

A Mars az esti órákban látható a Leo (Oroszlán)
majd az Aquarius (Vízöntő) csillagképben. A hónap elején még másfél, a végén már csak egy
órával nyugszik a Nap után. Látszó átmérője a hónap végére 4" alá csökken — így felszíni részleteinek megfigyelése nem lehetséges. Augusztus 27-én tehát idén sem lesz földközelben!

A Jupiter hátráló mozgást végez a Sagittarius (Nyilas)
csillagképben. Az éjszaka első felében látható a déli ég alján a Tejút háttere előtt,
hajnalban nyugszik. Fényessége –2,6m, átmérője 45".

A Szaturnusz szezonja is lassan véget ér. A hónap első felében  ugyan még
kereshető napnyugta után, de láthatósága gyorsan
romlik. A hónap végére egyre rosszabb körülmények között figyelhető meg.
Fényessége 0,8m, átmérője 16".

Az Uránusz az esti órákban kel. Az éjszaka nagy részében látható az Aquarius (Vízöntő) csillagképben. A Neptunusz csaknem egész éjszaka látható a Capricornus (Bak) csillagképben. 15-én van szembenállásban a Nappal, 16-án a fogyatkozó Hold közelében lesz látható.

Részleges napfogyatkozás

 Az augusztus 1-én bekövetkező teljes napfogyatkozás hazánkból csak rövid ideig tartó, kb. 20%-os nagyságú részleges fogyatkozásként lesz megfigyelhető a délelőtti órákban. A teljes napfogyatkozást keskeny sávja Észak-Kanadából indul a Föld
felét bejáró útjára, átvág Grönlandon és az Arktisz jégmezőin, hogy
közép-Oroszországon és Szibérián átvágva Mongólia nyugati határvidéke
mentén jusson Kína középső vidékeire, ott fejezve be földfelszíni
száguldását. Bővebb információk, előrejelzések Kaposvári Zoltán napfogyatkozás-oldalain találhatók.

Holdfogyatkozás a Neptunusz társaságában

Augusztus 16-án részleges holdfogyatkozást láthatunk majd. A Hold 17:41 UT-kor kel — ekkor még csak a félárnyékos fázisban jár a fogyatkozás, azaz halovány elszíneződést már mutathat a Hold. A teljes árnyék csak kb. 2 óra elteltével lesz látható. Ekkor a holdperemtől Ny-ra, mindössze 50′-re lesz látható a Neptunusz bolygó kb. 8m fényes korongja, közéjük ékelődve a 42, 44, 45 Capricorni fényes csillagaival…

Sajnos nem lesz teljes a fogyatkozás, Holdunk tőlünk nézve a földárnyéktól kissé északra halad majd el, 21 UT környékén érve el a legnagyobb fázisát. Ekkor a korong több mint 80%-a lesz árnyékban,  mindez 25°magasan DK-i irányban. A teljes árnyék 22:45UT-kor vonul le végleg a holdkorongról.

 

Együttállások

23-án este az utolsó negyed környékén járó Hold a Pleiadok (M45, Fiastyúk) csillagai előtt kel fel, majd ahogy egyre magasabbra emelkedik úgy halad keresztül a halmazon. Számos fényes csillag fedését is megfigyelhetjük majd — bővebben l. a Meteor Csillagászati Évkönyv 2008 és a Meteor vonatkozó számában.

 

Hullócsillagok

Ha augusztus, akkor hullócsillagok — ezt általában majdnem minden csillagászat irán érdeklődő tudja. A nevezetes Perseidák meteorraj megfigyelését idén sajnos erősen zavarja majd a holdfény. 16-án lesz telehold, de mivel a Perseidák tagjai az éjszaka második felében jelentkeznek inkább, ezért vannak rövidebb megfigyelési ablakok. Az alábbi táblázat a holdnyugtákat  tartalmazza (NYISZ szerint) a maximum körüli éjszakákra. A Nap 5:30 körül már kel, így csak pár órás, és napról-napra rövidülő időszakban lesznek megfigyelésre ideális körülmények.

 dátum holdnyugta
 aug. 10.  23:47
 aug. 11.  00:34
 aug. 12.  01:30
 aug. 13.  02:35

 

Ettől függetlenül a sok fényes rajtag, gyakori tűzgömbök miatt érdemes lehet kitelepedni a meleg nyári éjszakákba a holdfény ellenére is. A raj már július végétől aktív, a legtöbb meteort azonban augusztus 10-13. között láthatjuk. Ezután az aktivitás meredeken csökken

Ajánljuk...