Égi kalendárium – 2013. március

Bolygók

Merkúr: 4-én alsó együttállásban van a Nappal. Rá egy héttel már kereshető napkelte előtt a délkeleti ég alján. Láthatósága azonban nem sokat javul a hónap folyamán. 31-én kerül legnagyobb nyugati kitérésbe, 27,8°-ra a Naptól, de ekkor is csak háromnegyed órával kel előtte.
Vénusz: Ebben a hónapban a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 28-án van felső együttállásban a Nappal. Fényessége –3,9 magnitúdó, átmérője 9,8"-ről 9,7"-re csökken, fázisa 0,99-ról 0,999-re nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Vízöntő, majd a Halak csillagképben. 21-én és 22-én érinti a Cet csillagkép sarkát is. A hónap elején még próbálkozhatunk felkeresésével, ekkor egy órával nyugszik a Nap után. Ezután eltűnik az alkonyat fényeiben. Fényessége 1,2 magnitúdó, átmérője 4,0"-ről 3,9"-re változik.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Bika csillagképben. Az éjszaka első felében látható, magasan a nyugati égen, éjfél körül nyugszik. Fényessége –2,2 magnitúdó, átmérője 37".
Szaturnusz: Folytatja hátráló mozgását a Mérleg csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagy részében látható a déli égen. Fényessége 0,4 magnitúdó, átmérője 18".
Uránusz: A Nap közelsége miatt nem megfigyelhető. 29-én együttállásban van a Nappal. 4-ig a Halak, utána a Cet, majd 29-étől ismét a Halak csillagképben tartózkodik.Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.
 

Jelenségnaptár (UT)

Itt a PANSTARRS-üstökös!

Igen, végre tényleg megérkezett az üstökös, amire több mint másfél éve várunk! Felfedezéséről, fizikai paramétereiről az Évkönyvben már olvashattunk. Az előző ajánlatban írtunk arról, hogy az üstökös fényesedése lelassult. Ez alapján +3 magnitúdós fényességet jeleztek előre, de a február 25-e körüli (déli égről készült) fotókon már egy 3m-ra kifényesedett, fél fokos csóvát mutató égitest látszott. Ezek alapján valamennyire magához térhetett a kométa, így van esély a remélt +1-2 magnitúdós fényesség elérésére.

A PANSTARRS-üstökös útja az alkonyati égen 

Nincs helye több szónak, most már itt az igazság pillanata – bő egy hét múlva kiderül, mit is láthatunk belőle! Hazánkból nagyjából a perihélium-átmenet napjától, március 10-étől figyelhetjük meg, de ekkor még nagyon alacsonyan fog állni az esti, nyugati égen. (Talán már 2 nappal korábban is kereshetjük fél órával napnyugta után, ha valami csoda folytán nagyon kifényesedne.) Láthatósága a következő napokban nem sokat javul, végig az alkonyati horizont közelében kell keresnünk. A horizont felett 5-10 fokkal (öklünk látszó mérete kinyújtott kéz esetében) fog tartózkodni kb. fél-háromnegyed órával a napnyugtát követően, ezért igen tiszta égre, zavartalan nyugati kilátásra és tökéletes horizontra lesz szükség a megtalálásához. Keressünk minél magasabb, körpanorámás észlelőhelyet, amilyen egy hegytető. A Polaris Csillagvizsgáló nem lesz alkalmas a megfigyelésre – hegyek takarják az ottani horizontnak azt a szakaszát, ahol az üstökös láthatóvá válik. Inkább a Hármashatár-hegy csúcsa lesz erre alkalmas, ahol a városi fények sem zavarnak majd annyira. Kereséséhez egy binokulárt, pl. 8×42-es vagy 10×50-es modellt használjunk, állítsuk élesre a műszert a horizonton, majd mozgassuk a jelzett hely környékén. Bele fogunk akadni az üstökös fejébe. Ha várunk egy keveset, akkor utána talán szabad szemmel is megpillantható lesz. 

  Az üstökös útja a csillagok között

Kedvezőnek mondható láthatóságról március utolsó harmadától beszélhetünk, amikor a Pisces, majd az Andromeda csillagképben fog látszani, de ekkorra fényessége +3–4 magnitúdóra apad. A Hold március 13-án jelenik meg az esti égen (március 12-én még csak egy igen vékony holdsarló látható), de kb. 17-éig nem nagyon fog zavarni. Ezután sajnos hiába lesz egyre jobb az üstökös láthatósága, a Hold miatt csak a fej környezete lesz látható. A telihold (márc. 27.) után, a hónap utolsó napjaiban (29-31-e hétvégéjén) másfél órával napnyugta után 15-18 fok magasan, még kedvező körülmények között láthatjuk a várhatóan még 4 magnitúdó körüli, szép porcsóvával rendelkező égitestet. Áprilisban cirkumpolárissá válik, de akkor már nem lesz olyan látványos. 

 A PANSTARRS-üstökös égi útja a napközelség után

Üstökösészlelők találkozója

Március 16-án Bakonybélben kerül megrendezésre az Üstökösészlelők találkozója, elsősorban a PANSTARRS-üstökös kedvező láthatósását, várható magas összfényességét figyelembe véve. Használjuk ki a hosszú hétvége második napját, utazzunk el a bakonyi faluba, hogy az érdekes programokban gazdag nap végén saját szemünkkel csodálhassuk meg ezt a lenyűgöző égi vándort!
 

Holdsarló, Mars, üstökös 

Március 12-én napnyugta után kb. 25 perccel, 17:16 UT-kor pontosan nyugaton, 4,7 fokos magasságban látható a 21 óra 25 perces holdsarló, valamint a csak igen tiszta horizont esetén megfigyelhető Mars, a sarlótól délre, alig 1,5 fokos magasságban. Az alkonyi ég látványossága még a C/2011 L4 (PANSTARRS) üstökös, amely ekkor 8 fokkal délkeletre lesz a Holdtól.
 

Üstökösök 

C/2011 R1 (McNaught). A Scorpius csillagképből indulva a Librában folytatja útját ez a 12–13 magnitúdós üstökös, amely már öt hónapja távolodik a Naptól, de csökkenő földtávolsága még kompenzálja az aktivitás lankadását. Az északnyugat felé mozgó vándor egyre kedvezőbb helyzetbe kerül a hajnali égen, így érdemes egy pillantást vetni rá, ugyanis az Oort-felhőből érkező vándor következő visszatérése nagyjából félmillió év múlva esedékes.
C/2012 L2 (LINEAR). Ebben a hónapban éri el maximális fényességét 10 magnitúdó környékén, miközben láthatósága folyamatosan romlik. Deklinációja és elongációja is csökken, ahogy délkelet felé haladva a Perseusból az Ariesen keresztül a Taurusba jut. A 14 ezer év keringési idejű, 71 fok pályahajlású égitest 2-án este fél fokkal délnyugatra kereshető a 4,6 magnitúdós 17 Perseitől, majd 26-án és 27-én fél fokkal délnyugatra láthatjuk a Plejádoktól, az égbolt egyik legszebb nyílthalmazától, ami remek témát kínál majd az asztrofotósoknak. Az üstököst február első hetében sikerült megfigyelni az MCSE téli táborában, akkor 11 magnitúdós volt. A külföldi felvételeken a csóvaképződés jelei is megmutatkoztak már. Felkeresését ajánljuk! 
C/2012 T5 (Bressi). Az alacsony abszolút fényességű vándor február első hetében, egy biztató kifényesedés után eléggé elhalványult, a kisméretű mag szétesése megkezdődött. E sorok írásakor (feb. 27.) fényessége 11 magnitúdó körül alakul, ha nem esik szét (egyben maradására kicsi az esély), akkor március 20-a körül, vagy azután lesz lehetőségünk felkeresésére, de csak nagyobb távcsövekkel eredjünk a nyomába. 
273P/Pons-Gambart. Az elszánt üstökösvadászok még követhetik a halványuló vándort a hajnali égen, miközben égi helyzete egyre kedvezőbbé válik. A Herkulesben észak felé törő nagy múltú vándor fényessége 11-12 magnitúdó körül alakul, de diffúzsága miatt nem lesz könnyű látvány. 
 

Szép együttállás március 17-én az esti égen 

Ezen a napon, ha derült égben lesz részünk, a Hold nagyon szép együttállását láthatjuk a Jupiterrel és az Aldebarannal. A három égitest egy szabályos háromszöget fog alkotni A Hold 32 %-os fázisa miatt a Hyadok csillagait is könnyen meg lehet majd örökíteni. A triót 10 fokkal nyugat felé a Plejádok (M45, Fiastyúk) egészíti ki. Ha a megfigyelést napnyugta után egy órával végezzük, akkor talán megpillanthatjuk az égen a PANSTARRS üstököst is. Nagy látószögű fotókra akár az üstökös is rákerülhet. 

 Látványos együttállás az esti égen: Hold, Jupiter, Aldebaran (Hyadok) – kissé távolabb a Plejádok is felfedezhető

Kisbolygók csillagfedései 

E hónaptól kezdve kalendáriumunkban közöljük a hazánkból látható, érdekesebb kisolygó-fedéseket. Az adatokat a Csillagfedések szakcsoportnak és az Üstökös szakcsoportnak is kérjük beküldeni!

Március 3. 00:25–00:32 UT. A (10672) Kostyukova (23 km, 16,5m) elfedi a HIP 50498-at (8,7m). A fedésre március 3-án hajnalban, 00:25 és 00:32 UT között kerül sor, a fedés időtartama alig 1,5 másodperc lesz. A kisbolygó csekély mérete miatt az árnyéksáv keskeny, Magyarországról a déli megyékből figyelhető meg. Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pécs, Baja és Szeged térségéből várható fedés. A csillag az epsilon Sextantistól 38 ívperccel délkelet felé található, könnyen felkereshető, fényessége 8,7m, a kisbolygó alig 16,5m-s. A Hold 60 fokkal kelet felé lesz, így nem fog zavarni. 

A (10672) Kostyukova csillagfedésének nyomvonala (a térkép részletesebb változata elérhető itt

Március 18. 19:11–19:26 UT. A (4836) Medon (79 km, 16,2m) elfedi a TYC 2519-00897-1-et (9,9m). Ez a fedés nagyon kedvezőnek ígérkezik, hiszen a kisbolygó mérete miatt az árnyékkúp széles, Magyarország teljes középső részén (nyugat-keleti irányban) megfigyelhető, az elfedett csillag fényes, a kisbolygó viszont igen halvány, vagyis nem fog zavarni a fénye. Az elhalványodás maximális hossza 6 másodperc lehet. A fedés északi határvonala megközelítőleg a Szombathely-Budapest-Nyíregyháza vonalon, a déli határvonal Nagykanizsa- Kalocsa-Berettyóújfalu vonalon halad. Érdemes erre a ritka eseményre összehangolt megfigyelőakcióval készülni, és egy közelítőleg észak-déli irányú (egész pontosan a fedés sávjára merőleges) vonalon, 10-20 km-re egymástól felsorakozni. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a Duna vonalán élő amatőrcsillagászoknak kellene összefogniuk, és közös megfigyelőakciót tervezni, hisz akkor senkinek sem kell elhagynia otthonát. A teendő a jelenség nyomon követése, majd a fedés bekövetkeztekor annak hosszának tizedmásodperces pontosságú kimérése. Ajánlott még a fedés elejének vagy végének tizedmásodperces pontosságú mérése, de a legfontosabb a fedéshossz.

 Igen látványos lehet a (4836) Medon csillagfedése március 18-án (részletesebb térkép

A jelenségre ideális helyen kerül sor: a Kis Oroszlán és a Nagy Medve határán, a 46 LMi (3,8m) és a 46 UMa (5,0m) párostól 1,7 fokkal délnyugat felé. A lambda-mü UMa páros (a medve hátsó lába) épp erre a párosra mutat. A fedés mélyeges élményekkel is szolgál, mert az elfedendő csillagtól nem messze található az NGC 3424-3430 galaxispáros (12 és 13m), amelyek megtévesztésig hasonlítanak az M81-82 párosra. Egy 20 cm-es távcsővel sötét égboltról a két galaxis épp olyannak fog tűnni, mintha Messier két fényesebb galaxisát szemlélnénk egy 7-8 cm-es kisrefraktorral.

Összeállította: Sánta Gábor

 

Ajánljuk...