Égi kalendárium: 2014. december

A decemberi égbolt látnivalói között sok érdekességet találunk – feltéve, hogy egyáltalán lesz derült ég az első téli hónapban. Bizakodjunk!

Bolygók

Merkúr: A hónap legnagyobb részében nem figyelhető meg, 8-án felső együttállásban van a Nappal. Csak a hónap utolsó napjaira távolodik el annyira a Naptól, hogy kereshető legyen napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében. 31-én már közel egy órával nyugszik a Nap után, javuló láthatóságot ígérve a januári napokra.

Vénusz: Az esti égbolt fehér fényű, fényes égiteste, napnyugta után kereshető a délnyugati égen. Láthatósága lassan javul. A hónap elején még csak fél, a végén bő egy órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9m, átmérője 9,9″-ről 10,2″-re nő, fázisa 0,99-ról 0,96-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez a Nyilas, majd a Bak csillagképben. Késő este nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati égen. Fényessége 1,0m-ról 1,1m-ra, látszó átmérője 5,1″-ről 4,6″-re csökken.

Jupiter: Kezdetben előretartó, majd 9-étől hátráló mozgást végez az Oroszlán csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagy részében látható mint fényes égitest a Regulustól nyugatra. Fényessége -2,3m, átmérője 42″.

Szaturnusz: Hajnalban kel, napkelte előtt jól látható a délkeleti égen. Folytatja előretartó mozgását a Mérleg csillagképben. Fényessége 0,5m, átmérője 15″.

Uránusz: Az éjszaka első felében kereshető a Halak csillagképben. Éjfél után nyugszik. 22-én hátráló mozgása ismét előretartóvá változik.

Neptunusz: Az esti órákban figyelhető meg a Vízöntő csillagképben. Késő este nyugszik.

Decemberi holdsarlók

December 21-én, a téli napforduló hajnalán, 5:43 UT-kor 19 óra 43 perces holdsarló látható 3,7° magasan a délkeleti horizont felett, kb. 50 perccel napkelte előtt.

December 22-én alkonyatkor, 16:32 UT-kor, fél órával napnyugta után, 13 óra 56 perces holdsarló látszik 2,1° magasan a délnyugati, tőle délre, 8,9° távolságban a Vénusz.

Üstökösök

C/2014 Q2 (Lovejoy). Terry Lovejoy, korunk egyik legsikeresebb üstökösvadásza találta ezt az égitestet egy 2014. augusztus 17-i felvételen. A kométa január 30-án 1,3 CSE-re megközelíti a Napot, de előtte bolygónkat is, 0,475 CSE-re. Az üstökös jelenleg a deli féltekéről látható, de meredek északi irányú mozgása következtében december utolsó napjaiban már hazánkból is megfigyelhető lesz. Karácsony után a Columba (Galamb) és a Lepus (Nyúl) csillagkép között less észlelhető. 29-én a kora hajnali órákban 35’-re megközelíti az M79 gömbhalmazt. Újév napján a az epsilon és a mü Leporis közt kereshetjük. Déli deklinációja dacára valószínűleg könnyen látható lesz a legalább 6-7, de inkább 4-5 magnitúdós égi vándor, amelynek november utolsó napjaiban már másfél fokos volt az ioncsóvája. Sajnos szilveszter környékén a csóvára nem lesz jó rálátásunk, így nem várhatunk több fokos lepleket. Öreg üstökös lévén, valószínűleg az optimistább előrejelzéseknek hihetünk, vagyis könnyen lehet, hogy szilveszterkor lesz egy szabad szemes üstökös az égen – igaz, a kométa láthatóságának java része 2015-re tolódik.

C/2014 R1 (Borisov). A hajnali égen látszó, akkor 16 magnitúdós üstököst szeptember 5-én fedezte fel az Oroszországban található Nauchnij városából, egy 30 cm-es f/1.5-ös asztrográffal G. Borisov. Az ekliptika mentén mozgó, öreg üstökös gyorsan fényesedett, november végére 10-11 magnitúdó közelébe jutott. Ha egünk megengedi, egész decemberben kényelmesen megfigyelhetjük a hajnali égbolton a Virgo délkeleti részéből a Libra északnyugati szegletébe vándorló kométát, amely talán nem halványul el túl gyorsan.

C/2014 Q3 (Borisov). Az előző havi kalendáriumban ismertetett égi vándor még december során is kényelmesen megfigyelhető az esti égen, Sárkány feje és a Hattyú között, fordulópontja környékén. Fényessége 11-12 magnitúdó között alakul majd.

A C/2014 Q2 (Lovejoy)-üstökös Rolando Ligustri távészleléssel készült felvételén (11. 26.). A kométának másfél fokos ioncsóvája látható, összfényessége ekkor 8 magnitúdó volt.

A C/2014 Q2 (Lovejoy)-üstökös Rolando Ligustri távészleléssel készült felvételén (11. 26.). A kométának másfél fokos ioncsóvája látható, összfényessége ekkor 8 magnitúdó volt.

A C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös mozgása december utolsó napjai során (22:50 CET)

A C/2014 Q2 (Lovejoy) üstökös mozgása december utolsó napjai során (22:50 CET)

A C/2014 R1 (Borisov)-üstökös a hajnali égbolton (05:15 CET)

A C/2014 R1 (Borisov)-üstökös a hajnali égbolton (05:15 CET)

A C/2014 Q3 (Borisov)-üstökös az esti égen (18:15 CET)

A C/2014 Q3 (Borisov)-üstökös az esti égen (18:15 CET)

Decemberi mélyég-ajánlat

Erre a hónapra a Cassiopeia és Cepheus csillagképek határán található Sharpless 157-et ajánljuk Olvasóink figyelmébe, amelyről a mélyég-rovat hasábjain olvashatunk bővebben. Ez a hatalmas kiterjedésű, igen halvány köd elsősorban a fotografikus megfigyelők számára lehet érdekes, de a környéken számos kistávcsöves, vagy vizuáálisan is elérhető objektum található (M52, Cz 43, NGC 7635, NGC 7538).

A Sharpless-157 és környéke. Balra lent a Buborék-köd, feljebb a nagy, háromágú ködösség a Sh2-157. Alistair Symon felvétele

A Sharpless-157 és környéke. Balra lent a Buborék-köd, feljebb a nagy, háromágú ködösség a Sh2-157. Alistair Symon felvétele

Ajánljuk...