Égi kalendárium: 2016. április

Végre itt az igazi tavasz! Az év legkedvezőbb esti Merkúr-láthatósága, holdárnyékok a Jupiteren, Messier-maraton – áprilisi programok, látnivalók.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap során kitűnően megfigyelhető az esti nyugati égen. A hónap elején még háromnegyed órával nyugszik a Nap után, de láthatósága gyorsan javul. 18-án van legnagyobb keleti kitérésben, 19,9°-ra a Naptól. Ekkor közel két órával később nyugszik, mint a Nap, idei legjobb esti láthatóságát adva. A hónap végére láthatósága romlani kezd, de 30-án még majdnem másfél órával nyugszik a Nap után.

Vénusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Fényessége −3,8m-ról −3,9m-ra nő, átmérője 10,3”-ről 9,8”-re csökken, fázisa 0,95-ról 0,98-ra nő.

Mars: Lassuló előretartó mozgást végez a Skorpió, majd 3-tól a Kígyótartó csillagképben. Itt mozgása 17-én hátrálóvá válik, és 30-án visszatér a Skorpióba. Éjfél előtt kel, az éjszaka második felében feltűnően látszik a délkeleti-déli égen. Fényessége rohamosan
nő −0,5m-ról −1,4m-ra, látszó átmérője 11,8”-ről 16”-re változik.

Jupiter: Az Oroszlán csillagképben végzi lassulásnak induló hátráló mozgását mint feltűnő égitest. Az éjszaka első felében figyelhető meg, hajnalban nyugszik. Fényessége −2,4m, átmérője 42”.

Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka második felében a délkeleti-déli égen látható. Fényessége 0,3m, átmérője 18”.

Uránusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 9-én együttállásban van a Nappal. Továbbra is előretartó mozgást végez.

Neptunusz: A hónap döntő részében nem figyelhető meg. Az utolsó napokban már megkísérelhető felkeresése a Vízöntő csillagképben, ahol továbbra is előretartó mozgást végez.

Hold–Aldebaran-együttállás április 10-én

A 15%-ban megvilágított Hold ezen az estén jelentősen megközelíti az Aldebarant, miközben elfedi a Hyadok több tagját. Kísérőnk kis fázisa miatt erős lesz a hamuszürke fény, amely látványos asztrofotók készítésére adhat lehetőséget. Először – 17:10 UT körül – a 3 magnitúdós γ Tau kilépése következik be a nappali égen (a Nap 2 fok magasan lesz a horizont felett). A látvány talán 18:10 UT-t
követően lesz a legszebb, amikor kísérőnk a γ és a θ1-2 Tau között lesz látható, és 3,1°-ra lesz az Aldebarantól. Ekkor a viszonylag már sötétebb, szürkületi égen, 25°-nál magasabban szemlélhetjük a Hyadok csillagai közt járó Holdat. Ezt követően tovább szűkül a fényes csillag és a Hold szögtávolsága, 19:20 UT-kor már csak bő két és fél fok választja el őket. 20:11 UT-kor kerül sor a θ1, majd 20:15-kor a θ2 Tau okkultációjára 8° magasan. Az egyre alacsonyabbra kerülő párost nagyjából 20:35 UT-ig követhetjük, ekkor kísérőnk bő 5°-kal lesz a horizont felett, és a páros tagjait alig 1,9° választja el.

kalendarium-20160410-hold-hyadok

Két holdárnyék a Jupiteren április 8/9-én (minden időpont UT-ban)

20:18,5 az Io korongja érintkezik a bolygó keleti peremével
21:00,4 az Io árnyéka megjelenik a Jupiter keleti peremén
21:27,8 az Europa korongja érintkezik a bolygó keleti peremével
22:33,5 az Io korongja elhagyja a bolygó korongját
22:54,9 az Europa árnyéka megjelenik a Jupiter keleti peremén
22:54,9 – 23:15,6 mindkét hold árnyéka a bolygón

kalendarium-20160408-jupiter

A Merkúr kiváló esti láthatósága

A bolygó legkedvezőbb esti láthatóságára kerül sor az évben. Március 22-i felső együttállása után április 3-án már biztosan megtalálhatjuk a −1,3m-s, 11°-os elongációban tartózkodó bolygót. A fényes telimerkúr ekkor 0,94 fázisú, 5,5” átmérőjű, és egy órával nyugszik a Nap után. A hónap során kiválóan megfigyelhető lesz a lassan fogyó bolygó. Április 15-én kerül dichotómiába 0,49 fázis, 7,2”-es átmérő és −0,2m fényesség mellett. A 19,5°-os elongációban tartózkodó félmerkúr ekkor két órával nyugszik a Nap után, feltűnő égiteste esti egünknek. A fogyásnak indult sarló is jól megfigyelhető, izgalmas észlelés lesz április 27-én a már csak 2m-s, és 0,18 fázisú, de 10,0”-es vékony merkúrsarlót megpillantani, amely bő másfél órával nyugszik a Nap után.

kalendarium-2016-merkur-cseh-viktor

Cseh Viktor Merkúr-rajzai a 2014-es kitűnő tavaszi láthatóságból. 2014.05.18. 18:45 UT és 2014.05.21. 18:27 UT, 10L,W21szűrő.

Messier-objektumok alkonyattól pirkadatig

Az idei Messier-maratont április 8-10. között ad otthont a szenléleki Turistapark. Bővebb információk az eseményről: http://www.mcse.hu/egyesulet/egyesuleti-hirek/egyesuleti-hirek-2016/szentleleki-messier-maraton/

További részletes előrejelzések a Meteor csillagászati évkönyv 2016. évi kötetében találhatók.

 

Ajánljuk...