Égi kalendárium: 2016. június

Június első számú látnivalója még mindig a Mars, mely a június 3-án oppozícióba kerülő Szaturnusszal szinte átrajzolja a Skorpió csillagkép vidékét. Június 25-én itt a Múzeumok Éjszakája, és a hó végén kezdődik a tábori szezon!

A bolygók járása

Merkúr: A hónap nem túl alkalmas a megfigyelésére. 5-én kerül legnagyobb nyugati kitérésbe, 24,2°-ra a Naptól, de ekkor is csak közel ötven perccel kel korábban, mint a Nap. A következő néhány napban kissé javul ez az érték, de hamarosan újra közeledik a bolygó a Naphoz. Láthatósága egyre romlik, s a hónap végén belevész a hajnali napfénybe.

Vénusz: A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. 6-án felső együttállásban van a Nappal, pontosan mögötte halad el. Fényessége -4,0m-ról -3,9m-ra, átmérője 9,6″-ről 9,7″-re nő, fázisa 0,999-ről 0,99-re csökken.

Mars: A Mérleg csillagképben végzett hátráló mozgása folyamatosan lassul, és 30-án előretartóvá válik. Az éjszaka nagyobb részében látható, hajnalban nyugszik. Túljutván földközelségén, fokozatosan halványodik. Fényessége -2,0m-ról -1,4m-ra csökken, látszó átmérője 18,6″-ről 16,4″-re zsugorodik.

Jupiter: Fokozatosan gyorsuló, előretartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben. Éjfél körül nyugszik, az éjszaka első felében látható a nyugati égen. Fényessége -2,0m, átmérője 36″.

Szaturnusz: Folytatja hátráló mozgását a Kígyótartó csillagképben. Egész éjszaka megfigyelhető, 3-án van szembenállásban a Nappal. Fényessége 0,0m-ról 0,1m-ra csökken, átmérője 18,5″.

Uránusz: Kora hajnalban kel, hajnalban látható a Halak csillagképben. Előretartó mozgása a hónap végén lassan lassulni kezd.

Neptunusz: Éjfél körül kel, az éjszaka második felében kereshető a Vízöntő csillagképben. 14-én előretartó mozgása hátrálóba vált.

Mars-on-June-3

A Mars, az Antares és a Szaturnusz június 3-án, az esti szürkületben, a délnyugati égbolton. http://www.skyandtelescope.com/

Hold-Jupiter-együttállás június 11-én

Érdekesnek ígérkezik ez a júniusi együttállás, hiszen a 45%-ban megvilágított Hold 2,2°-ra halad el a Jupitertől délre, miközben az óriásbolygótól északnyugat felé 9 ívpercre lesz látható a kszi Leo (4,6m). A jelenségre 30°-os magasságban kerül sor.

HoldSzaturnusz-együttállás június 19-én

Ezen a hajnalon a kitartó észlelők megfigyelhetik a telihold és a gyűrűs bolygó újabb randevúját, amikor a két égitest 2,4°-ra látszik egymástól. A jelenség bekövetkeztekor a páros már csak alig 10° magasan lesz a délnyugati horizont felett.

Szaturnusz-oppozíció

A gyűrűs bolygó június 3-án kerül szembenállásba a Nappal, 18,4″-es korongátmérő és 0,0m fényesség mellett. A bolygó tengelyének a látóiránnyal bezárt szöge a maximálishoz (26°) közeledik, így a gyűrűre való rálátás szintén kiváló. A Skorpióban, az Antares fölött járó bolygó sajnos csak 22°-kal emelkedik a horizont fölé. A bolygó felénk billenő északi féltekéjén kiválóan megfigyelhetjük a sötét NEB és a világos EZ határvonalát, majd a NEB és NTB apró kondenzációkkal tarkított sávjait. Az északi póluson ülő NPC poláris hexagonja apró fekete sapkaként zárja a bolygócsúcsot. A déli féltekén a korong előtt áthúzódó gyűrű mellett már kibukkan a SEB sötét sávjának felső része. Az oppozíció előtti és utáni időszakban a korong gyűrűre vetett árnyéka hosszú görbe ívként szegélyezi a korongot, egészen a pólusig. A nagy gyűrűhajlás miatt a gyűrű intenzitáskülönbségei, fekete rései és a belső anzák finomszerkezete kiválóan tanulmányozható. Rossz seeing és AD ellen védekezhetünk IR szűrővel, így a sávok kontrasztja is sokat javul.

06_Guly_s_201605212237_Szaturnusz_44316

A Szaturnusz Gulyás Krisztián 2016. május 21-i felvételén. Kiváló a rálátás a gyűrűrendszerre ezen a felvételen, amely 180/2700-as Makszutov-Cassegrain-távcsővel készült.

Üstökösök

9P/Tempel. A nyári hónapok egyetlen fényesebbnek ígérkező üstökösét az esti égen kereshetjük, az első napokban a Leo, az időszak nagyobb részében pedig a Virgo csillagképben. Az augusztus 2-ai napközelsége felé haladó üstökös egyre gyorsuló, délkeleti irányú mozgást végez, miközben földtávolsága 1,1 és 1,2 CSE között nő. Fényesedése a korábbi hónapokhoz képest lelassul, mivel 0,5 excentricitású ellipszisén haladva naptávolsága már nem csökken olyan mértékben, mint korábban. A 11m körüli kométa 9-én este 25 ívperccel nyugatra látható a 4,1 magnitúdós omikron Virginistől, majd 17-étől megközelíti a Virgo galaxisokban gazdag részét. Néhány napig a 11 magnitúdós NGC 4261 által fémjelzett csoporttól délnyugatra halad, 21-én és 22-én este fél foknál is közelebb kerül a 10 magnitúdós, lapjáról látszó M61-hez, 29-én pedig 26 ívpercre délnyugatra láthatjuk a 11 magnitúdós NGC 4536 galaxistól.

81P/Wild. A július 20-ai napközelsége felé tartó üstökös a hónap első két hetében még kereshető az esti égen a Cancer csillagképben. Az alacsonyan látszó, 12 magnitúdós kométa azonosítása nem lesz egyszerű, de 7-én este 52 ívperccel délre, másnap pedig 1 fokkal délkeletre látható az 5,3 magnitúdós éta Cancritól, 10-én a Praesepe halmaz déli pereménél kereshetjük, 12-én pedig háromnegyed fokkal északra lesz a 3,9 magnitúdós delta Cancritól.

06-ustokos-junius

A 9P/Tempel és a 81P/Wild üstökösök magja a Deep Impact, illetve a Stardust űrszondák felvételein. Szembetűnő, hogy morfológiailag mennyire különbözik a két égitest, ahogy a további közelről lefotózott üstökösmagok is nagyon különbözőek (NASA/JPL)

Június 25-én itt a Múzeumok Éjszakája – a rendezvényen számos helyszínen távcsöves bemutatót is tartanak, amiről a rendezvény honlapján lehet majd tájékozódni.

20081002_kutatok_gyor1

Kezdődik a tábori szezon! A diákság figyelmébe ajánljuk az MCSE nyári ifjúsági táborát, amelyet június 29. és július 4. között tartunk.

Ajánljuk...