Égi kalendárium: 2020. szeptember

Végre érzékelhetően egyre hosszabbodnak az éjszakák, de messze vannak még a hideg éjszakák. Szeptember egyik látványos eseménye lesz a nü Piscium súroló fedése szeptember 6-án. Aki teheti figyelje a jelenséget, érdekes látvány a Hold hegyei-völgyei “között” bukdácsoló csillag. Ráadásul szeptember 6-án hajnalban látványos Hold-Mars együttállás is bekövetkezik.

A bolygók járása

Merkúr: A hónap folyamán megfigyelésre igen kedvezőtlen helyzetben van. Napnyugta után kísérelhető meg a felkeresése a látóhatár közelében. Az ekliptika lapos szögben hajlik a látóhatárhoz, ezért a bolygó igen alacsonyan látszik, és csak fél órával nyugszik a Nap után.

Vénusz: A hajnali keleti ég ragyogó fehér fényű égiteste. Az ekliptika meredeken áll a látóhatárhoz viszonyítva, emiatt sokáig látszik: a hónap elején közel négy, a végén három és fél órával
kel korábban, mint a Nap. Fényessége -4,3m-ról -4,1m-ra, átmérője 19,5˝-ről 15,7˝-re csökken, fázisa 0,6-ről 0,71-ra nő.

Mars: Előretartó, majd 9-től hátráló mozgást végez a Halak csillagképben. Kora este kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető a déli égen, ragyogó vörös fénye miatt eltéveszthetetlen. Fényessége továbbra is gyorsan nő, -1,8m-ról -2,5m-ra, látszó átmérője 19˝-ről 22,4˝-re változik.

Jupiter: Kezdetben hátráló, majd 13-ától előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. Fényesen ragyog az esti nyugati égen, éjfél körül nyugszik. Fényessége -2,5m, átmérője 43˝.

Szaturnusz: Hátráló, majd 29-től előretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. Éjfél körül nyugszik, az éjszaka első felében kereshető a délnyugati ég alján. Fényessége 0,4m, átmérője 18˝.

Uránusz: A késő esti órákban kel, az éjszaka nagyobb részében látható. Folytatja hátráló mozgását a Kos csillagképben.

Neptunusz: Egész éjszaka megfigyelhető, 11-én van szembenállásban a Nappal. Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben.

A nü Piscium súroló fedése szeptember 6-án

A fedés a délkeleti országrészből lesz teljes, nyugaton csak a csillag szoros közelségét lehet megfigyelni. A szombatról vasárnapra virradó éjjeli időpont kedvező a fennmaradni szándékozóknak,
bár a Hold 87%-os, csökkenő fázisa miatt fényes lesz az ég. A fedés sávja Drávaszabolcsnál lép be az országba, áthalad Siklós és Harkány között, metszi Szederkényt, Bátaszéket, Kiskőröst, majd Kecskemét északnyugati utcáit érintve Nagykőrös és Abony délkeleti peremén át a Tisza-tó északnyugati partját szegélyezi. Innen tovább haladva keresztezi Tiszaújvárost, Tarcalt, végül Sárospataktól és Sátoraljaújhelytől néhány kilométerre keletre húzódva elhagyja az országot.

Az érintés 0:24 UT-kor kezdődik Baranyában és 0:34 UT-kor ér véget a Bodrogközben. A csillag a terminátor északi pólusától 18°-ra érinti a sötét holdperemet, tehát a nagy holdfázis ellenére jól követhető lesz a 4,5 magnitúdós csillag. Az előre jelzett holdprofil alapján a hegyek-völgyek okozta legtöbb eltűnést és előbukkanást a súroló vonaltól délkeletre 1 és 2 km közé állva lehet észlelni. A fedés látványát emeli a mindössze 2°-ra lévő Mars bolygó, melyet 20˝-es korongméretnek köszönhetően érdemes lesz megvizsgálni. Érdekesség, hogy a Hold az éjszaka hátralévő részében egyre közelebb kerül a Marshoz, napkeltekor már csak fél fokra lesznek egymástól. Ha a nappali égen tovább figyeljük őket, a legnagyobb közelséget 6:15 UT-kor érik el, a Mars mindössze 5 ívpercre lesz a holdperemtől. Ekkor Albánia, Macedónia és Bulgária területén súroló fedés fog látszani.

A hónap változócsillaga: Nova Cassiopeiae 2020 (TCP J00114297+6611190)

Az év eddigi legmagasabb deklinációjú, így az északi félteke észlelői által legjobban megfigyelhető nóváját Sztanyiszlav Korotkij és Kirill Szokolovszkij, a Ka-Dar Obszervatórium orosz csillagászai fedezték fel július 27-én, széles látószögű kamerával (F=135 mm f/2.0 teleobjektív és ST8300M szűrő nélküli CCD, 20 másodperces expozíciós idő).

Mint hamar kiderült, a felfedezésekor 12.9ms nóva még felszálló ágán tartózkodott, maximális, 10.6m-s fényességét augusztus 11-én érte el, majd a gyors nóvákra jellemző hirtelen halványodásba kezdett, kb. 13.4m-ig.Augusztus 15-én azonban váratlan visszafényesedés kezdődött, egészen 20-áig, ekkorra már fényessége ismét meghaladta a 12mg-t. A fénymenet innentől vált igazán különlegessé, hiszen e sorok írásáig, augusztus végéig megmaradt a 12-12,5m-s sávban, ami nem magyarázható az egyes nóvákra jellemző tipikus fluktuációs időszakkal, azoknál jóval egyenletesebb platót mutat.

Az alábbi fénygörbén mindez jól nyomon követhető.A görbe egyben az AAVSO vizuális észlelőit dicséri, mivel fekete pontjaik láthatóan igen jól korrelálnak a zöld színű, fotografikus (V) észlelésekkel.

Remélhető, hogy a nóva „kitart” a szeptemberi teliholdas időszak utánig, és tiszta égen akár közepes távcsövekkel is követhetjük a kitörés nem mindennapi lefolyását. Észleléseinket egyszerűbb néven is beküldhetjük, a hosszú hivatalos megnevezéssel szemben elegendő az „N Cas 2020” nevet feltüntetni.

 

Csóvás égi vándorok

Ismét elmúlt egy nyár, ami idén nem volt a legmelegebbnek nevezhető. Sok volt a csapadék is, ennek következtében a derült egek száma sem volt eget verő mennyiségű, mégis emlékezetes marad a 2020-as év Nagy Üstököse miatt. E havi ajánlónkat is kezdjük ezzel az üstökössel.

A C/2020 F3 (NEOWISE) már rég túl van szabadszemes láthatóságán, azonban közepes, vagy nagyobb távcsövekkel, illetve fotografikusan még megfigyelhető. Igaz most már nem látszik szép csóvás vándornak, hanem inkább egy ki ködös pamacsnak a napnyugta után, közel a nyugati horizonthoz. Még így is kivehető, hogy színe zöldes.

Szeptember során a Szűz (Virgo) csillagképből halad a Mérleg (Libra) csillagképbe. Fényessége a jelenlegi 9 magnitúdós értékről várhatóan 2-2,5 magnitúdót fog csökkenni, mivel mind a Földtől, mind a Naptól távolodik. Szerencsére és egyben bánatunkra égi útja során semmilyen mélyég-objektum közelében nem fog elhaladni, így ha a távcsőben nem egy pontszerű csillagot látunk a többi csillag közelében, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az üstököst találtuk meg.

C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös, 2020.08.21 19:26 (UT), 200/1000 Newton, Canon EOS 350D, ISO 1600, 1 x 60 s, Szepetnek, Piriti János

A C/2017 T2 (PANSTARRS) nevű vándora C/2020 F3 (NEOWISE) üstököshöz hasonlóan mozog, csak a horizonthoz képest magasabb. Hasonlóan társához szintén túl van már május elejei perihéliumán, így aktivitása szintén csökken, ahogy a Naptól távolodik. Társához képest nem volt olyan fényes, csak kb. 8 magnitúdó volt a csúcsfényessége, azonban halványodása is sokkal lassabb, így sokkal hosszabb ideig figyelhető meg. Fényessége a hónap során a jelenlegi 12 magnitúdóról várhatóan csak 1-2 magnitúdót fog csökkenni. Sajnos így is csak közepes, vagy nagyobb távcsövek és/vagy a fotografikus megfigyelések célpontja lehet. Észlelését még az is nehezíti, hogy az üstököst napnyugta után a horizont felett a hónap elején még kb. 15 fok, a hónap végén már csak 10 fok magasan kell keresni, amint Szűz (Virgo) csillagkép északi részéről indulva a hónap végére eléri a Mérleg (Libra) csillagkép nyugati szélét. A halványsága és horizont közeli pozíciója ellenére fotografikusan még szép szétterülő, bár egyre halványuló csóváját is meg lehet örökíteni. Azonosítása az előző üstököshöz hasonlóan viszonylag könnyű, mert nem közelít meg mélyég-objektumot, így nehéz összekeverni a csillagokkal.

C/2017 T2 (PANSTARRS) üstökös, 2020.08.21 19:45 (UT), 200/800 Newton, Canon EOS 750D, ISO 1600, 9×50 s, Bosta-Szalánta,Nagy Mélykuti Ákos

A hónap első 10 napjában még meg lehet próbálkozni a C/2019 N1 (ATLAS) üstökös felkeresésével. Utána látszólag nagyon közel kerül a Naphoz, ami miatt napnyugta után már csak a nagyon sűrű légrétegeken keresztül lehet megkísérelni felkeresését a Naphoz gyorsan közeledő üstökösnek. Sajnos fényessége a jelenlegi 13,4 magnitúdó körüli értékről csak várhatóan csak 0,5 magnitúdót fog nőni, így vizuálisan megfigyelésével szintén a közepes illetve a nagyobb távcsővel rendelkezőknek érdemes próbálkozni. Fotografikusan könnyebb a megörökítése, annál is inkább, mert ezt a fényességet szinte egy csillagszerű maggal rendelkező üstökös produkálja. Azonosításához mindenképpen meg kell várni elmozdulását a háttér csillagokhoz képest. Halványsága ellenére fotografikusan egy szép, de halvány csóvát is megörökíthetünk. Az üstökös a Bereniké haja (Coma Berenices) csillagképben mozog déli irányba a hónap során.

C/2017 T2 (PANSTARRS) üstökös, 2020.08.21 19:45 (UT), 200/800 Newton, Canon EOS 750D, ISO 1600, 9×50 s, Bosta-Szalánta,Nagy Mélykuti Ákos

Az utolsó ajánlott üstökös a Naptól szintén távolodó C/2019 U6 (Lemmon). Talán ez a hónap során a legtovább megfigyelhető vándor, amit szerencsére nem a látóhatár közvetlen közelében kell keresni, hanem attól jóval magasabban és így nem kell a szürkületi égbolton megfigyelni. Szeptemberben lesz három hónapja, hogy napközelpontján túljutott, így viszonylag kedvező helyzete ellenére egy olyan égitestet kereshetünk fel, amelynek a fényessége a hónap során körülbelül 1,5 magnitúdós fényesség csökkenést szenved el a jelenlegi 12 magnitúdó körüli fényességről. Vizuálisan a megtalálásához szintén inkább közepes, vagy nagy távcső szükséges. Fotografikusan is inkább a közepes távcső ajánlott. Mindez azért, mert az üstökös nagy méretű és ez a fényesség ezen a nagy felületen oszlik el. A fényképeken szép formájú üstökös vizuálisan inkább csak egy kis ovális pacának fog látszani, de felkeresése és megfigyelése még így is hasznos.

Az üstökös a hónap elején a Kígyó (Serpens) nyugati oldalán tartózkodik, ahonnan kelet felé mozog, és a hónap végére eléri a Hercules jobb „lábát”. Azonosítása az ajánlóban szereplő első két üstököshöz hasonlóan könnyű, mert nem halad el olyan mélyég-objektum közelében, amivel össze lehetne keverni, így ha a megadott pozíció közelében egy kis ködfolt szerű objektumot látunk, akkor biztosan megtaláltuk az üstököst.

C/2019 U6 (Lemmon), 2020.08.21 20:03 (UT), 200/800 Newton, Canon EOS 750D, ISO 1600, 9×50 s, Nagy Mélykuti Ákos

Természetesen mint mindig, szeptemberben is legalább 15-20 a bemutatottaknál halványabb égi vándort lehet közepes távcsövekkel fotografikus úton megfigyelni és az így elkészült képeket kiértékelve a https://eszlelesek.mcse.hu/main.php oldalon keresztül feltölteni.

Bgb, Szs, Kaposvári Z., Nmá

Ajánljuk...