Égi kalendárium: 2022. december

December a Mars hónapja, legalább is december 1-8. között biztosan. A vörös bolygó 1-jén kerül földközelbe, 8-án jut szembenállásba, ráadásul 8-án hajnalban a telehold elfedi a vörös bolygót – ritka látványosság! A kore esti égen még ott a Szaturnusz, magasan jár a Jupiter, igazi bolygós hónap az idei december!

A bolygók járása

Merkúr: Az esti égen kereshető napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében. December 1-jén még fél órával nyugszik a Nap után. A hónap közepére ez az érték bő egy órára nő, láthatósága lassan javul. 21-én van legnagyobb keleti kitérésben, 20,1°-ra a Naptól. Ekkor majdnem másfél órával nyugszik a Nap után. Megfigyelésre továbbra is alkalmas marad, 31-én még mindig 1 óra 10 perccel nyugszik a Nap után.
Vénusz: Az esti délnyugati égen kereshető napnyugta után mint ragyogó fehér fényű égitest. Láthatósága fokozatosan javul, a hónap elején még fél, a végén egy és negyed órával nyugszik a Nap után. Fényessége –3,9 magnitúdó, fázisa 0,99-ról 0,96-ra csökken, átmérője 9,9”-ről 10,4”-re nő.
Mars: Hátráló mozgást végez a Taurusban. Egész éjszaka kitűnően megfigyelhető, 8-án szembenállásban van a Nappal. Erős vöröses fénye miatt más égitesttel össze sem téveszthető. Fényessége –1,9m-ról –2m-ra nő, majd gyorsan –1,2m-ra halványodik vissza. Látszó átmérője 17,2”-ről 14,8”-re csökken.
Jupiter: Előretartó mozgást végez a Pisces csillagképben. A hónap folyamán az éjszaka első felében, a délnyugati látóhatár közelében látszik. Éjfél körül nyugszik. Erős sárgásfehér fénye miatt könnyű megtalálni. Fényessége –2,5m, átmérője 42”.
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Capricornus csillagképben. Napnyugta után a délnyugati ég alján kereshető, késő este nyugszik. Fényessége 0,8m, átmérője 16”.
Uránusz: Az éjszaka nagyobb részében kereshető, hajnalban nyugszik. Az Aries csillagképben végzett hátráló mozgása a hónap közepétől lassulni kezd.
Neptunusz: Az esti órákban figyelhető meg, 4-étől előretartó mozgást végez az Aquariusban. Késő este nyugszik.

Mars-közelség, szembenállás, Mars-fedés

Ezekben a hetekben ragyogó vöröses-narancs fényű égitest vonja magára a figyelmet: a Mars. Kora este a keleti égen figyelhető meg, napról napra korábban kel, egyre kedvezőbb távcsöves célponttát vált, ahogy közeledett a nevezetes időpont, december 1-je. Ez a mostani nem ún. nagy közelség, amelyre 15-17 évente kerül sor. Legutóbb 2018-ban volt nagy Mars-közelség, akkor 57 millió km-re járt Földünktől a bolygó, most 81 millió km-re merészkedik közel hozzánk. Egy tekintetben azonban sokkal kedvezőbb a mostani láthatósága számunkra: sokkal magasabban delel, láthatóságát kevésbé zavarja a nyugtalan földi légkör, mint 2018-ban vagy 2020-ban amikor a bolygó alacsonyabban volt észlelhető egükön. Az idei kedvező láthatóságot érdemes kihasználni, mert a következő oppozíciók kedvezőtlenebbek lesznek. További Mars-információk itt: Célpont: a Mars!

Így változik a Mars látszó mérete és deklinációja a mostani láthatósága folyamán (alpo-astronomy.org, Jeff rey D. Beish)

Csóvás égi vándorok

Sajnos az idei november időjárása nem volt a legkedvezőbb a csillagászati megfigyelésekhez, de reméljük a leghosszabb éjszakákkal rendelkező decemberben kedvezőre fordul a helyzet. Ehhez szeretnénk válogatást adni abból a kb. 30 üstökösbőlamelyeket egy maximum 200/800-as Newton távcsővel fotografikus módon valószínűleg meg lehet örökíteni. A válogatás azokra a kométákra tér ki, melyek akár egy közepes méretű (12-25 cm átmérő) távcsővel vizuálisan is megfigyelhetőek lehetnek.

29P/Schwassmann-Wachmann

Egész éjszaka megfigyelhető az örök kedvenc a 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös. A nagyjából a Jupiter távolságában (6 CSE) és majdnem körpályán keringő üstökös rendszertelen időközönként kitöréseket produkál, melyek következményeként fényessége több magnitúdóval is nőhet. 2021 szeptember 25-én volt egy jelentős kitörése, amikor 11 magnitúdó közelébe került a fényessége és most november 22 is hasonló fényességnövekedést produkált. A fényesség növekedésének hátterében valószínűleg az úgynevezett kriovulkanizmus állhat, amit a Naprendszer több holdján (Pl. Titán, Európa) is megfigyeltek.

Nincs láva és a „magma” is folyékony szénhidrogénekből (Pl: CH4, C2H4, C2H6 és C3H8) áll, hasonlóan a Szaturnusz Titán holdjához. Ez a kriomagma oldott N2-t és CO –t tartalmaz, mint a szódásüvegben a vízben oldott CO2. Ezek az oldott gázok a napfény melegítő hatására aztán szeretnek robbanásszerűen kiszabadulni és amikor ez megtörténik, akkor a felszínről magukkal sodort porszemcsékkel együtt okozzák az üstökös hirtelen felfényesedéseit. Ilyenkor aztán vizuálisan is elérhetővé válik a kis, közepes átmérőjű távcsövekkel.

Decemberben szinte egész éjjel megfigyelhető az Ikrek (Gemini) csillagkép és a Szekeres (Auriga) határán. A hónap első kétharmadában még az Ikrek csillagképben, majd átlépi a két csillagkép határát és már a Szeresben folytatja nyugat felé tartó mozgását. Útja során jelentősebb mélyég objektumhoz nem kerül közel, így jó eséllyel biztosan lehet azonosítani a most még fényes és kis kómával rendelkező üstököst. Az idő haladtával azonban a kóma tágulni fog és a fényessége is visszacsökken a megszokott 16-17 magnitúdó közötti értékre. Azonban ha újabb kriovulkanikus kitörés következik be a felszínén, akkor fényessége hosszabb ideig is megmaradhat.

A 29P/Schwassmann-Wachmann égi útja 2022.12.01-31. között, kiemelve a 2022.12.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült

Bánfalvy Zoltán2022.11.20. 23:01 (UT)-kor és 2022.11.28. 19:35 (UT)-kor készült képeinek animációja jól mutatja az üstökös fényességében és alakjában bekövetkezett változást. 150/1200 Refraktor + ASI178MM

81P/Wild

A 81P/Wild december közepén éri el napközelpontját, de egész hónapban egyre csökken a Föld-üstökös távolság, így várhatóan perihéliuma után még egy kissé fényesedni fog, így az elérheti a 11 magnitúdós értéket. Ezzel pedig már a kisebb távcsövekkel is megfigyelhetővé válik. Sajnos észleléséhez korán kell kelni, mivel az üstökös egész hónap során hajnali 2:30 körül kel, így megfigyelésére inkább a napkelte előtti 1-2 óra alkalmas, amikor már elég magasra emelkedett a horizont fölé és még elég sötét van a felkereséséhez.

Az üstökös kelet-délkeleti irányba mozog a Szűz (Virgo) csillagkép közepétől annak keleti határa felé. 2-án hajnalban 19 ívpercre közelíti meg dél felől a θ Vir többes rendszert(AB komp: 4,4ill. 9,39 magnitúdó; szeparáció: 7 ívmásodperc; AC komp: 4,4 ill. 10,4 magnitúdó; szeparáció: 71,6 ívmásodperc). Ettől a csillagtól északnyugatra alig 12 ívpercre található az NGC 4989 (fényesség: 13,3 magnitúdó; átmérő: 1,6 x 0,9 ívperc), valamint kissé északabbra az NGC 4990 (fényesség: 13,9 magnitúdó; átmérő: 1,0 x 0,8 ívperc) Báb galaxis. 10 nappal később 2022. december 12-én az NGC 5232 (fényesség: 12,4 magnitúdó; átmérő: 1,5 x 1,4 ívperc) galaxistól északkeletre 20 ívpercre lesz megtalálható az üstökös. 21-én és 22-én hajnalban az IC 971 (fényesség: 12,8 magnitúdó; átmérő: 2,3 x 1,3 ívperc) galaxis közelében körülbelül 30-30 ívpercre lehet majd megfigyelni a 81P/Wild-ot. 21-én a galaxistól délnyugatra, majd 22-én délkeletre.

A 81P/Wild égi útja 2022.12.01-31. között, kiemelve a 2022.12.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült

C/2022 E3 (ZTF)

Mind a Naphoz, mind a Földhöz egyre közelebb kerül a C/2022 E3 (ZTF) üstökös. Fényessége már 10 magnitúdó körüli, ami a várakozások szerint még 1,5-2 magnitúdót fog nőni és így a várható 8-8,5 magnitúdós fényességével már a kisebb távcsövekkel is felkereshető lesz. A 81P/Wild-hez hasonlóan a C/2022 E3 (ZTF) is hajnali üstökös, ezért megfigyeléséhez vagy le sem kell feküdni, vagy korán kell kelni. Hajnali 4:30 körül már elég magasan lesz ahhoz először a Kígyó (Serpens), majd az Északi Korona (CoronaBorealis) csillagképekben, hogy kényelmesen meg lehessen keresni.

A hónap során lassan mozog az Kígyó északi részéről az Északi Korona közepe felé. 13-án 50 ívpercre keletre halad el a δ Coronae Borealis csillag mellett. 17-én szinte ugyanekkora távolságra, csak nyugatra az ε Coronae Borealis mellett halad el, így felkeresése nem okozhat nehézséget.

A C/2022 E3 (ZTF) égi útja 2022.12.01-31. között, kiemelve a 2022.12.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült

2022.11.25. 16:21 (UT) 150/1200 Refraktor + ASI178MM; 20 x 120 s, Bánfalvy Zoltán

 

C/2020 V2 (ZTF)

A cirkumpoláris C/2020 V2 (ZTF) üstökös egész éjszaka megfigyelhető, miközben mind a Nap, mind a Föld felé közeledik. Aktivitása várhatóan erősödik ezért a várakozások szerint a jelenlegi 10,6 magnitúdós fényessége 0,5 magnitúdóval nőni fog, így a kisebb átmérőjű (8-12 cm) távcsövekkel is vizuálisan viszonylag könnyen megfigyelhető a kompakt kómával és rövid, inkább csak a fotókon megfigyelhető csóvával rendelkező üstökös.

December elején még a Sárkány (Draco) északnyugati részén kell majd keresni, de gyorsan áthalad a Zsiráf (Camelopardalis) csillagkép leg északibb részén és a hónap végére már a Cepheus csillagkép északi részén vándorol. 3-án hajnalban szinte eltalálja az NGC 3523 (fényesség: 12,9 magnitúdó; átmérő: 1,3 x 1,3 ívperc) galaxist. Bár az üstökös valószínűleg fényesebb lesz, mint a galaxis, de várjuk meg a csillagokhoz képest az elmozdulását, hogy biztosan tudjuk azonosítani. 20-áról 21-ére virradó éjszaka áthalad előbb az NGC 2300 (fényesség: 11,0 magnitúdó; átmérő: 2,8 x 2,0 ívperc), majd az NGC 2276 (fényesség: 11,4 magnitúdó; átmérő: 2,3 x 1,9 ívperc) galaxisokon. Az év hátralevő részében már nem kerül közel jelentősebb mélyég objektumhoz.

 

A C/2020 V2 (ZTF)égi útja 2022.12.01-31. között, kiemelve a 2022.12.15-i helyzete. A térkép az ingyenesen letölthető Stellarium 0.20.4 verziószámú planetárium szoftverrel készült

2022.11.25. 03:18 (UT), 150/518 Newton + PlayerOneUranus C (IMX 585); 12 x 120 s, Sebestyén Attila

A többi, halványabb üstököst tartalmazó, körülbelül kéthetente frissülő lista elérhető a rovatvezetőnél az ustokoseszleles@gmail.come-mail címen, vagy a Facebook Üstökös (Üstökös | Facebook) csoportban.

Ajánljuk...