Észleljük a Nectaris-medence fantomkrátereit!

Ez év október 18-20. között hazánk földrajzi szélességéről nézve igen magasan delel a Hold. Október 19-én az éjszaka második felében mintegy 68 fok magasra emelkedik, aminek következtében a megfigyelésekor a földi légkör hatásai kevésbé zavaróak. Ezekben a napokban az átlagosnál kisebb földtávolsága is kedvez az észlelésnek. Október 16-án kerül földközelbe, mintegy 358 ezer km-re bolygónktól, ami 21-ére is csak mintegy 367 ezer km-re növekszik. Közelsége miatt a Hold látszó szögátmérője is nagy, durván 33 ívperc lesz. Október 18-20. között a Bika és Ikrek csillagképekben fog tartózkodni. Ezekben a napokban a Mare Nectaris területe a holdi helyi naplemente, vagyis a terminátor közelében lesz. A terület érdekes holdfelszíni alakzataoknak, többek között a sejtelmes fantom-krátereknek a megfigyelésre, felfedezésére kínál kedvező alkalmat.

A Mare Nectaris az ősi, 3,9 milliárd éves Nectaris-medence területén fekszik, ami egyúttal egy tömegkoncentráció ún. mascon helyszíne is. Átmérője 333-350 km közötti és mintegy 1000 méter vastag láva borítja. Területén, illetve a pereméhez közel több olyan kráter is van, amelyet a Nectaris-medence láva anyaga feltöltött, ezért nem záródik körbe a peremük, mint a többi kráternek. Sőt, teljesen feltöltött krátereket is találunk, melyek szinte alig észrevehetők: ezek a fantomkráterek. Ezeknek, és a többi érdekes holdfelszíni alakzatnak a megfigyelésére kedvező az október 18-20. közötti időszak.

 

A Fracastorius fantomkráter a Mare Nectaris pereménél (észak fent, kép: Kónya Zsolt felvétele 2005. november 20-án 23:35 UT-kor készült, MCSE Hold Szakcsoport észlelések). 

Október 18-án kerül a terminátor közelébe a Bohnenberger- és a Daguerre-kráter. A Bohnenberger a Mare Nectaris keleti részén a holdi Pireneusok-hegység mellett található, és mintegy 33 km átmérőjű. Aljzatát rianások, mélyedések barázdálják, belsejének északi részén enyhe "S" kanyart leírva. Délnyugati részén pedig lapos kiemelkedések formának halványan "X" alakzatot láthatunk. (Ez az "X" nem azonos a nevezetes  "Lunar X" alakzattal, ami egy megvilágítástól függően látszó, mélyen árnyékos alakzat a Werner és Aliacensis vidékén). A Bohnenberger-kráter közepén a kis kiemelkedés is jól látszik. Korábban vulkanikus eredetűnek tartották az aljzatán kialakult mélyedéseket, de a Clementine űrszonda felvételei alapján ezek a kráter kialakulásakor keletkeztek. A 46 km átmérőjű Daguerre-kráter egy 3,8 milliárd évvel ezelőtti becsapódáskor jött létre és a Mare Nectaris láva anyaga annyira kitöltötte, hogy csak sejtelmes körvonala és lapos, kitöltött belseje látszik. Valódi kihívás a holdészlelőknek, ráadásul a nevezetes Theophilus-Catharina-Cyrillus kráterhármastól kiindulva a Madler-krátertől nem messze kell keresni. Egyébként kissé északabbra a Mare Tranquillitatis területén található a még sejtelmesebb, 106 km átmérőjű Lamont-fantomkráter, amelyet szintén érdemes felkeresni. A Bohnenberger és Daguerre-kráterek közelében találhatók a Gaudibert A, B és D szintén fantom-kráterek, amelyek rendre 21 km, 21 km és 5 km átmérőjűek.

Október 19-én kerül a terminátor közelébe a látványos, mintegy 112 km (más forrás szerint 124 km) átmérőjű Fracastorius-fantomkráter, amely a Mare Nectaris délnyugati peremén szinte egy kis "öblöt" formál a Nectaris-medencében. Valójában a Mare Nectaris kőzetanyaga töltötte fel a becsapódási krátert.

A Mare Nectaris nyugati pereme közel a terminátorhoz, benne a Fracastorius fantomkráterrel. Jól kivehető az Altai hegység (Rupes Altai, Altai-scarp vagy Altáj-fal, meredek lejtő, meredély) is (észak lent, kép: Balog László, 2004. december 31. 00:00:13 UT, MCSE Hold Szakcsoport észlelések).

Az előttünk álló hétvégén a Mare Nectarison kívül még jól láthatóak a Mare Tranquillitatis és a Mare Serenitatis is. Külön figyelmet érdemel a különleges aljzatú és peremszerkezetű Posidonius-kráter is. Kissé távolabb a terminátortól északon az Eudoxus-, Archimedes-, valamint délen a Theophilus-kráter és környezete, illetve a déli krátermező is érdekes látványt nyújt. Különböző távcsövekkel akár vizuálisan, akár elektronikus képrögzítő eszközökkel (webkamera, digitális fényképezőgép, CCD) érdemes megfigyelni a Hold érdekes alakzatait ezekben a napokban.

Forrás:

Kapcsolódó anyagok:

Ajánljuk...