Halványodik az R Coronae Borealis

Egyike a legkiválóbb amatőrcsillagász célpontoknak, észlelése minden éjszakán ajánlott, fényváltozása kiszámíthatatlan. Az R CrB ismét halványodik!

R Coronae Borealis változók nem túl népes típus (jelölése: RCB), hiszen Galaxisunkban kevesebb mint 100 képviselőjéről van biztos tudomásunk. Hidrogénben szegény, de héliumban és szénben igen gazdag csillagok. B és R színképtípus között szinte minden osztály képviselteti magát. A fényesség sokáig – néha évtizedekig – közel állandó, majd teljesen váratlanul gyors csökkenés következik. A minimum hossza esetenként változik, néhány héttől több ezer napig terjedhet. A leszálló ág a felszálló ágnál jóval meredekebb, nemegyszer fluktuációk tarkítják. Az elhalványodások amplitúdója 1–9 magnitúdó közötti. Észlelésük egyike a leghálásabb amatőr feladatoknak. Rendszertelen időközönként bekövetkező elhalványodásaik követése izgalmas észlelési feladat.

Mostani halványodása május végén kezdődött, az azóta eltelt időben 6,0 magnitúdó körüli maximumfényességéből több mint 2 magnitúdót halványodott. Sajnos a leszálló ág nyomon követését a rendkívül rossz időjárás akadályozta, de reméljük, az előttünk álló időszakban mód lesz a halványodás észlelésére. Az elmúlt bő évtized fénygörbéjén is látható, hogy a csillag akár 15 magnitúdóit is elhalványodhat. Észleljünk minden lehetséges alkalommal!

 

Ajánljuk...