Visszatekintés a 2018-as Mars-oppozícióra

2020 nyarán Mars-lázban égtünk. Az idei oppozíció során alig valamivel volt kisebb a vörös bolygó látszó átmérője, mint a 2018-as nagy oppozíció során. Tekintsünk vissza a két évvel ezelőtti közelségre!

A 2018-as év azonban nem igazán kedvezett a Mars iránt rajongóknak, ugyanis az oppozíció megfigyelését az alacsony horizont feletti magassága nehezítette, mellesleg a marsi időjárás sem éppen a földi észlelők kedvére alakult.

Szembenállása július 27-ére esett (egy időben egy teljes holdfogyatkozással). Ekkor a Mars látszólagos fényessége elérte a -2,78 magnitúdót. Legközelebb a Földhöz július 31-én járt, ekkor 57,59 millió kilométerre közelítette meg bolygónkat, látszó átmérője 24,31” volt. Hasonló oppozíciók 15,8 évente történnek, ezek a nagy oppozíciók. A következő ily mértékű közelségre egészen 2035 szeptemberéig kell várnunk, amikor is a legkisebb távolsága a Földtől 56,91 millió km lesz.

2018. július 31-én, a „nagy napon” delelésének magassága alig haladta meg a 19 fokot, emiatt a földi légkör hatásai, nyugtalansága igncsak csökkentették az észlelők lehetőségeit, de nem csak az oppozíció idején, hanem láthatósága nagy részében is.

Májusban egy igen intenzív porvihar kezdett kialakulni a Mars légkörében, ami az idő előrehaladtával az egész bolygóra kiterjedő porviharrá fejlődött. Ez a vihar gyakorlatilag lehetetlenné tette  a felszíni részletek megfigyelését megközelítőleg 3 hónapon keresztül.

 

Stefan Buda felvételein jól látszik, hogyan is láthattuk a Marsot a porvihar idején és utána. A képek Melbourne-ben készültek 40, 6 cm-es Dall-Kirkham távcsővel 2018. június 28-án és 2018 szeptember 25-én. A déli féltekéről sokkal kedvezőbb volt a Mars láthatósága, mint hazánkból.

Július második harmadára a vihar intenzitása valamelyest csökkent, ami annyit jelent, hogy kitartással és igazán jó légköri adottságok mellett a nagyobb, sötétebb albedóalakzatok előbukkantak.

Kereszty Zsolt július 20-ai felvételén már felbukkan néhány sötétebb folt.

Ezt követően a vihar fokozatosan gyengülni látszott. Szeptember végére a por annyira leülepedett, hogy láthatóvá váltak kisebb alakzatok is a bolygó felszínén.

Csabai István igen részletes felvétele, amit szeptember 21-én készített.

Csabai István igen részletes felvétele, amit szeptember 21-én készített.

A Mars holdjai mindig is kihívást jelentenek az észlelők számára, viszont néhány kitartó amatőrtársunknak sikerült 2018-ban is megpillantaniuk a két apró holdat a vörös bolygó fényözöne mellett.

Elsőként Maróti Tamás küldött észlelést a holdakról egy igen látványos animáció képében melyet egy 250/1200-as Newton távcsővel készített Csókakőn 2018. június 16-án.

Képkivágás Maróti Tamás animációjából.

A holdakat 2018. augusztus 4-én az MCSE Balatonfűzfői Csoportjának tagjai  Szentgál mellett észlelték a bolygót egy 50 cm-es Newton-távcső segítségével, majd ezt követően a holdjaival is megpróbálkoztak és sikerrel is jártak. Erről Kocsis Antal rajzot is készített, aki a következőket írta észlelése mellé:

Kocsis Antal rajza 2018. augusztus 4-én, a Deimos aktuális helyzetéről, távcső: 508/2000 Newton

„A Deimos viszonylag könnyen észlelhető, észrevehető a kitakaró szállemeznek köszönhetően. A segédtükör tartólábak diffrakciós tüskéje közelében, a bolygótól nyugatra (balra) található a Deimos (M2), fényessége 11,6 magnitúdó a Guide9 szerint, de csak alig 16 fok magasan látszik, így a légkör erősen befolyásolja, rontja a látványt. A kitakaró szállemezen egy kicsit világosabb körrel jelöltem a Mars korongját. Keletre, a látómező szélén a TYC 6910 27 katalógusszámú, 9,245 magnitúdós csillag látható, délre, de már a látómezőn kívül két csillag, a TYC 6914 40 és 42 jelűek (9,992 és 11,113 magnitúdósak). Sajnos a Phobos (M1) nem volt látható, mire kiértem és emberibb magasságba emelkedett a bolygó, addigra már túlságosan közel került a bolygóhoz. Nagy élmény és öröm 15 év után újra látni ezt a kis holdacskát, ugyanazokkal az észlelőtársakkal, akikkel akkor elsőnek sikerült megpillantani a bolygó két holdacskáját a 342 mm-es közös távcsövünkkel.”

Összeállította: Balázs Gábor

 

További Mars-észlelések az MCSE észlelésfeltöltőjén: https://eszlelesek.mcse.hu/browse.php?cat=B

Töltse fel Ön is észleléseit!

Ajánljuk...