A Magyar Csillagászati Egyesület 1989–1990. évi tevékenysége

A Magyar Csillagászati Egyesület 1989. február 19-én alakult újjá, csaknem 40 évi kényszerszünet után. Az alakuló közgyűlésen több mint 100 hivatásos és amatőrcsillagász vett részt – köztük néhány régi egyesületi tag is. Jelen beszámolóban a megalakulás óta eltelt másfél év munkájáról adunk számot.

Az Egyesület a Meteor c. amatőrcsillagászati lap kezdeményezésére született újjá. Az Uránia Csillagvizsgálóval kötött megállapodásunk szerint 1990 januárjától az MCSE biztosítja a kiadáshoz szükséges anyagi feltételeket, míg az Uránia technikai segítséget nyújt a szerkesztéshez. A kiadvány léte az MCSE számára kulcsfontosságú. A Meteor 1990-ben lépett 20. évfolyamába – ma már nemcsak az amatőrcsillagászok megfigyeléseit közli, hanem számos hosszabb lélegzetű cikket az amatőrök számára fontos távcsőkészítésről, észlelési tanácsokat ad, továbbá híreket közöl a csillagászat legújabb eredményeiről. Ugyanitt olvashatók az MCSE tevékenységével, programjaival kapcsolatos közlemények, és helyt adunk az amatőrmozgalom híreinek is.

Egyesületünk ugyancsak fontosnak tartja egy használható magyar nyelvű csillagászati évkönyv kiadását. Ennek szellemében készült Meteor évkönyv 1990 c. kiadványunk, mely – annak ellenére, hogy nem került be a könyvterjesztői hálózatba – szinte az utolsó példányig elfogyott. A csillagászati könyvkiadás egyre szomorúbb állapotát mutatja, hogy közel negyven év után a Gondolat Kiadó megszüntette a Csillagászati évkönyvet. Így teljes mértékben az MCSE-re hárult a magyar nyelvű csillagászati évkönyv kiadásának feladata. A Meteor csillagászati évkönyv 1991-gyel szeretnénk továbbvinni a régi csillagászati évkönyvek jó hagyományait, ám több részletben el is térünk azoktól.

Számos rendezvényt szerveztünk az elmúlt időszakban. Ezek között a legfontosabbak nyári megfigyelőtáboraink, melyeket a veszprémi Művelődési Központtal közösen szervezünk a bakonybeli Ráktanyán (Meteor–89 illetve Meteor–90). E rendezvénytípus jól mutatja, hogy 1991 augusztusi egyhetes táborunkon több mint 180-an vettek részt. Ezeken kívül számos kisebb rendezvényt szerveztünk (pl. csillagvizsgáló látogatás, hold-észlelési éjszaka az Urániában, kerékpártúra a bicskei csillagvizsgáló-romhoz, stb.).

A Ráktanyára tervezett megfigyelőhely kialakításában csak keveset haladtunk előre annak ellenére, hogy 1991 elején megkaptuk a felszámolt pécsi Uránia 40 cm-es főműszerét. A távcső számos részletében módosításra szorul, reméljük, azok elkészülte után jól fogja szolgálni a megfigyeléseket. Addig is, míg ez az észlelőhely elkészül, beszereztünk néhány kisebb távcsövet, melyek részben megfigyeléseinket, részben a nagyközönség számára tartott bemutatásainkat segítik.

Az egyesületi tagdíjak csak részben fedezik vállalt feladataink költségeit. Ezek között kétségkívül a Meteor kiadása jelenti a legnagyobb terhet. A folyamatosan emelkedő nyomdai és postai díjak következtében e kiadvány 1990-es költségei megközelítik a félmillió forintot! Épp ezért különféle vállalkozásokba fogtunk (pl. hegymászó ágazatot hoztunk létre), melyek azonban csak részben váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Ajánljuk...