A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2001 második felében

A korábbi évkönyvekben megjelent egyesületi beszámolóinktól eltérően most csak a 2001-es év második felének fontosabb eredményeit foglaljuk össze. Ezzel szeretnénk szinkronba kerülni a többi intézményi beszámolóval, melyek teljes naptári éveket mutatnak be. 2001 első félévének az MCSE-t érintő eseményeiről a 2002-es csillagászati évkönyvben írtunk.

Polaris Csillagvizsgáló

2001 őszén tovább folytattuk új egyesületi bázisunk átalakítását. Az intézmény előterét – egy mellékhelyiség megszüntetése árán – megnöveltük, továbbá alkalmassá tettük egyesületi és más csillagászati kiadványok árusítására. Az így kialakított „Polaris-bolt” bevétele jelentősen hozzájárult az intézmény fenntartási költségeinek fedezéséhez. Az irodahelyiséget is megnagyobbítottuk, amely így a napi teendők intézéséhez és a folyamatosan bővülő egyesületi könyvtári anyag elhelyezésére egyaránt alkalmassá vált. Október elején fejeztük be az átalakítást, ettől kezdve a Polaris teljes értékű központunkká vált. Újraindítottuk népszerű keddi előadás-sorozatunkat, melynek előadásai a következők voltak:

10.02. Különleges távcsövek (Mizser Attila)
10.09. A változócsillagászat kezdetei Magyarországon (dr. Zsoldos Endre)
10.16. Nyakunkon az üstökös! (Sárneczky Krisztián)
10.30. Jégkorszakok a Marson (Kereszturi Ákos)
11.06. Hogyan válasszunk távcsövet? (Babcsán Gábor)
11.13. Látogatás a Center for Astrophysics-ben (Fűrész Gábor)
11.20. A csillagok változó világa (dr. Kiss László)
11.27. Légköroptikai jelenségek (dr. Hegedüs Tibor)
12.04. Az Information Bulletin on Variable Stars – egy csillagászati szaklap a webkorszakban (Holl András)
12.11. A Mars-foltok rejtélye (dr. Horváth András)

mcse03_1

1. ábra. A „Polaris bolt”

Október-december folyamán csütörtökönként tartottuk ifjúsági csillagászati szakköri foglalkozásainkat, melyeket Kereszturi Ákos vezetett.

A nyári hónapokban is folytattuk a távcsöves bemutatásokat, heti háromszori alkalommal. Az érdekesebb csillagászati eseményekhez kapcsolódóan a médiában is meghirdettük bemutatóinkat, azonban a rossz időjárás mind az augusztus 12-ei (Perseidák meteorraj maximuma), mind a szeptember 23-ai (őszi napéjegyenlőség) bemutatókat meghiúsította. A november 3-ai Szaturnusz-fedést azonban végre ismét viszonylag zavartalan körülmények mellett mutathattuk be; a teraszon elhelyezett videokivetítő és az előadóban a nagy képernyős tévékészülék segítségével mindenki átélhette a fedés nagyszerű élményét. A hideg időjárás ellenére mintegy 80–100 érdeklődő kísérte figyelemmel a jelenséget, illetve a kihangosított előadásokat. Ugyanerre a napra hirdettük meg szokásos őszi, Közelebb a csillagokhoz elnevezésű országos távcsöves bemutatónkat, melyet számos helyi csoportunk is megtartott.

Kiadványaink

A beszámolási időszakban Meteor című folyóiratunk 7–12. számait jelentettük meg. A 7–8-as számot az előző évihez hasonlóan ismét dupla terjedelemben (128 oldal + 8 oldal színes képmelléklet) vehették kézbe tagjaink és olvasóink. Az ilyen dupla számok komoly szerkesztési feladatot rónak ránk, azonban olvasóink körében nagy tetszést aratnak, hiszen a megnövelt oldalszám lehetőséget ad egy-egy téma alaposabb bemutatására (a 2001/7–8. számban hosszabb cikket olvashattunk Távolságmérés a galaxisok között címmel, több csillagászati hírt tehettünk közzé, ill. olyan „egzotikus” témákkal is foglalkozhattunk, mint a csillagászati bélyegek vagy képeslapok gyűjtése). Az ismeretterjesztő anyagok vagy a csillagászati érdekességek mellett a hazai amatőrcsillagászat leglátványosabb ágazata, az asztro-fotográfia számára is fontos fórum a Meteor, az asztrofotósok egyre színvonalasabb felvételeinek a lap képmellékletében is helyet adunk. Az amatőrmozgalom legfontosabb eseményeiről több beszámolót is közöltünk. A Meteor 2001/12. számához színes fali naptárat mellékeltünk, mely önmagában is nagyon sok hasznos információt hordoz.

mcse03_2

2. ábra. A Dante füzet címlapja

Az őszi-téli időszakban két fontos könyvet jelentettünk meg. November elején készült el Ponori Thewrewk Aurél Divina astronomia – csillagászat Dante műveiben című igen érdekes, elmélyült tanulmánya. A szerző a reneszánsz költőfejedelem műveiben fellelhető számtalan csillagászati utalást fejti meg, élvezetes stílusban, sok, az irodalomtörténet számára is érdekes új információt szolgáltatva. A Meteor csillagászati évkönyv 2002. évi kötetét sikerült a karácsonyi könyvvásárra megjelentetni. Az évkönyv, mely minden korábbinál nagyobb terjedelemben, 336 oldalon jelent meg, a hagyományokhoz híven számos színvonalas szakmai cikket, ismertetést tartalmaz, és nem csupán az MCSE-ről, hanem számos, hazai csillagászati intézet tevékenységéről is beszámol.

Honlapunk, a www.mcse.hu továbbra is hazánk egyik leglátogatottabb „digitális kikötője”. A legjelentősebb fejlesztéseket a Polaris Csillagvizsgáló honlapján valósítottuk meg (folyamatos frissítések, A hónap témája menüpont, észlelések bemutatása stb.)

Táborok, rendezvények

2001 nyarán két nagy tábort bonyolítottunk le. Ifjúsági táborunkat, melyet a középiskolás korosztály számára hirdettünk meg, július 20–27. között tartottuk, mátrai törzshelyünkön, az ágasvári turistaházban. A rendkívül rossz, borult, esős idő sajnos az észlelőmunkát alaposan megnehezítette – talán ez volt minden idők legborultabb MCSE-tábora. A napközbeni és az esti szakmai előadások, továbbá a kirándulások (Piszkés-tető, Hollókő, Szécsény) valamelyest feledtették a borultságot, így elmondhatjuk, hogy a mintegy 90 résztvevő nem töltötte haszontalanul az időt Ágasváron.

mcse03_3

3. ábra. Az egyesület 38 cm-es Dobson-távcsöve az ágasvári észlelőréten

Hagyományos távcsöves találkozónkat 2001-ben először az ifjúsági tábortól térben és időben is különválasztva tartottuk meg Szentléleken, a Bükkben. Az új helyszín sokkal alkalmasabb az autós, távcsöves amatőrök számára, mint a rossz utakon nehezen megközelíthető Ágasvár, így hosszú évek óta először bonyodalmaktól mentes találkozót tudhatunk magunk mögött. A mintegy 250 résztvevő augusztus 17–20. között kulturált körülmények között tájékozódhatott a hazai távcsövekről, kipróbálhatta a táborba elhozott műszereket. A mintegy 750 m-es magasságban található szentléleki Turistapark reményeink szerint a következő években is otthont fog nyújtani a legnagyobb létszámú hazai távcsöves találkozóknak.

Az egyesület egyéb rendezvényei ebben az időszakban jórészt a Polaris Csillagvizsgálóhoz kapcsolódtak (lásd a beszámoló Polarisról szóló részét).

Költségvetésünk

Egyesületünk anyagi helyzete továbbra is stabil. 2001-ben tovább növeltük bevételeinket, ugyanakkor kiadásainkat igyekeztünk minimalizálni. 2001-es bevételünk elérte a 15.6 millió Ft-ot. A bevételek sorában továbbra is a tagdíjak jelentették a legnagyobb hányadot (6 690 000 Ft), ugyanakkor kiemelkedő volt az SZJA 1%-ából érkezett felajánlások összege (2 501 000 Ft). További jelentősebb bevételeink: kiadványok (1 669 000 Ft), táborok (1 622 000 Ft) és pályázatok (1 470 000 Ft). Egyesületünk 2001 júliusában értékesítette a Telescopium Kft.-ben birtokolt üzletrészét. Legfontosabb támogatóink továbbra is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram.

Kiadásainkban a legnagyobb tételt a 2001-es évben is a nyomdai költségek jelentették (4 140 000 Ft), majd a kommunikációval kapcsolatos kifizetések (2 187 000 Ft). Táboraink 1 847 000 Ft-ba kerültek, míg a bérek és bér jellegű kiadások (adókkal, járulékokkal együtt) 1 714 000 Ft-ot tettek ki. Kiadásaink teljes összege 13 190 000 Ft volt.

2001 második felében egy polgári szolgálatost – Sárneczky Krisztiánt – alkalmaztunk.

Ajánljuk...