Évkönyv főlap

Az évkönyv rövid bemutatása

A Magyar Csillagászati Egyesület elnöksége 1989-ben határozta el, hogy a Gondolat Kiadó kezében egyre zsugorodó, szemlátomást megszűnésre ítélt Csillagászati évkönyv mellett megpróbálkozik egy saját kiadvánnyal. Az 1990-es, vékonyka kötet még csak táblázatokat és ábrákat tartalmazott, de az évkönyv arculatának főbb vonásai már akkor kialakultak. Az első „teljes” évkönyv az 1991-es volt, melynek cikkeivel megpróbáltuk megkönnyíteni az olvasók eligazodását korunk szinte követhetetlen információáradatában, a beszámolók pedig a hazai csillagászati intézmények munkájáról adtak tömör áttekintést.

Az évkönyv tartalma az olvasók visszajelzéseit felhasználva, kis lépésekben, évről évre alakult. Példányszáma és terjedelme növe­kedett, külleme formálódott. Készítésében egyre nagyobb szerepet kapott a számítástechnika. Tipográfiája 1998-ban teljesen megújult, és azóta már a professzionális kiadók könyvei között is megállja a helyét.
A 2008-ban pedig végrehajtottuk az évkönyv történetének legna­gyobb átalakítását: jelentősen megváltozott a kötetek szerkezete, tartalma és a szerkesztést végző csapat személyi összetétele is.

Arra törekszünk, hogy a Meteor csillagászati évkönyv eljusson mindenkihez, aki tevékenysége során az égbolttal, az aktuális csilla­gászati jelenségekkel valamilyen módon kapcsolatba kerül. Köteteit haszonnal forgathatják az égitestekkel még éppen csak ismerkedő érdeklődők, a távcsöves bemutatással foglalkozó ismeretterjesztők, a szakkör- és klubvezetők, a csillagászatot is oktató pedagógusok, a színvonalas észlelőmunkát végző amatőrök és a kutatásban dolgozó szakcsillagászok is.

A Magyar Csillagászati Egyesület elnöksége 1989-ben határozta el, hogy a Gondolat Kiadó kezében egyre zsugorodó, szemlátomást megszűnésre ítélt Csillagászati évkönyv mellett megpróbálkozik egy saját kiadvánnyal. Az 1990-es, vékonyka kötet még csak táblázatokat és ábrákat tartalmazott, de az évkönyv arculatának főbb vonásai már akkor kialakultak. Az első „teljes” évkönyv az 1991-es volt, melynek cikkeivel megpróbáltuk megkönnyíteni az olvasók eligazodását korunk szinte követhetetlen információáradatában, a beszámolók pedig a hazai csillagászati intézmények munkájáról adtak tömör áttekintést.

Az évkönyv tartalma az olvasók visszajelzéseit felhasználva, kis lépésekben, évről évre alakult. Példányszáma és terjedelme növe­kedett, külleme formálódott. Készítésében egyre nagyobb szerepet kapott a számítástechnika. Tipográfiája 1998-ban teljesen megújult, és azóta már a professzionális kiadók könyvei között is megállja a helyét.
A 2008-ban pedig végrehajtottuk az évkönyv történetének legna­gyobb átalakítását: jelentősen megváltozott a kötetek szerkezete, tartalma és a szerkesztést végző csapat személyi összetétele is.

Arra törekszünk, hogy a Meteor csillagászati évkönyv eljusson mindenkihez, aki tevékenysége során az égbolttal, az aktuális csilla­gászati jelenségekkel valamilyen módon kapcsolatba kerül. Köteteit haszonnal forgathatják az égitestekkel még éppen csak ismerkedő érdeklődők, a távcsöves bemutatással foglalkozó ismeretterjesztők, a szakkör- és klubvezetők, a csillagászatot is oktató pedagógusok, a színvonalas észlelőmunkát végző amatőrök és a kutatásban dolgozó szakcsillagászok is.

Ajánljuk...