Meteor csillagászati évkönyv 2014

evkonyv2014A 2008 őszétől jelentkező gazdasági válságjelenségek nem kímélik kiadványunkat sem, egyre nehezebb eljuttatni Csillagászati évkönyvünket azokhoz, akik komolyan érdeklődnek a csillagászat iránt. A hazai könyvterjesztés viszonyai közepette (óriási árrések, késedelmes fizetés stb.) már régen megszűnt volna kiadványunk, ha nincs mögötte a Magyar Csillagászati Egyesület népes tagsága és mindazok, akik támogatásra méltónak találják az Egyesület célkitűzéseit. Legalább ekkora dicséret illeti szerzőinket és a kötet szerkesztésében részt vevő hivatásos csillagászokat, valamint a téma iránt elkötelezett amatőröket, akik ingyenesen, ügyszeretetből, színvonalasan végzik munkájukat – mint oly sokan a Magyar Csillagászati Egyesületben.

Hagyományaink szerint idei évkönyvünkben is bemutatjuk egy-egy kutatási terület legújabb eredményeit, illetve beszámolók révén ismerkedhetünk meg magyarországi csillagászati intézmények, továbbá a Magyar Csillagászati Egyesület tevékenységével.

A 2014-es év várhatóan legérdekesebb észlelési időszaka április során adódik, amikor néhány nap különbséggel lesz oppozícióban a Mars, a Ceres és a Vesta.

Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. A 2014-es kötetben sem találhatók hosszú oldalakon sorjázó számsorok.

Továbbra is valljuk, hogy a számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell, hogy kapjon. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor címu lapját, amely számos aktuális égi jelenségről közöl előrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, amelyek jellegüknél fogva nem jelenhetnek meg évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (www.csillagaszat.hu). Az égbolt megismerését, a távcsöves megfigyelőmunkát különféle szoftverek is segítik, amelyek közül most hármat ajánlunk: az Ursa Minort (www.ursaminor.hu), a Stellariumot (www.stellarium.org) és a Guide 8.0-t.

A 2014-es Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu).

Tartalom 2014

Bevezető

Kalendárium

Cikkek

  • Kereszturi Ákos: Új eredmények a Merkúr kutatásáról
  • Kiss Csaba: A Nap törmelékkorongja
  • Könyves Vera: A Gould-öv
  • Kiss L. László: Az amatôrcsillagászok és a változócsillagászat
  • Harmatta János: Az amatôrcsillagászat szubjektív vonatkozásai

Beszámolók

  • Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület 2012. évi tevékenysége
  • Ábrahám Péter: Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének 2012. évi tevékenysége
  • Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének muködése 2012-ben
  • Szatmáry Károly: A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2011–2012-ben

Megemlékezés

  • In memoriam Szeidl Béla (1938–2013)

Kiadási adatok 2014

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv kalendárium részének összeállításában közreműködött

Görgei Zoltán
Kaposvári Zoltán
Kiss Áron Keve
Kovács József
Landy-Gyebnár Mónika
Molnár Péter
Sárneczky Krisztián
Sánta Gábor
Szabó M. Gyula
Szabó Sándor
Szöllősi Attila

A kalendárium csillagtérképei az Ursa Minor szoftverrel készültek

www.ursaminor.hu

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A kiadvány támogatói

Mindazok, akik az SZJA 1%-ával támogatják a Magyar Csillagászati Egyesületet

Adószámunk: 19009162–2–43

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai előkészítés: Kármán Stúdió, www.karman.hu
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., www.ookpress.hu
Felelős vezető: Szathmáry Attila
Terjedelem: 21,5 ív fekete-fehér + 8 oldal színes melléklet
2013. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

3000 Ft, tagjaink illetményként kapják.

A címlapon

Az Orion-köd Francsics László felvételén. A kép az ausztráliai iTelescope.net 50 cm-es robottávcsövével és a szerzô saját 20 cm-es Newton-asztrográfjával készült.

A hátsó borítón

A C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013 tavaszának látványos üstököse volt. Görgei Zoltán felvétele 2013. március 16-án készült a budapesti Hármashatár-hegyrôl, az esti szürkületben. Nikon D90 gépváz, AF-S Nikkor 50 mm 1:1,8 objektív, ISO 800 érzékenység, 4 s expozíció.

Ajánljuk...