A Kecskeméti Planetárium

Az Egyenlítőtől az
Északi Sarkig bármely földrajzi szélességről látható csillagos égboltot ki
tudunk vetíteni, szemléltetvén a Föld forgásának különböző látványát. Az
Egyenlítő csillagos égboltján a híres Dél-Keresztjét és a szomszédos legközelebbi
csillagot (a Centauri) is megszemlélhetjük. A planetáriumban azt is meg tudjuk
mutatni, hogy az Északi Sarkon csupán egyetlen csillag kel föl és nyugszik
le: a Nap. Ezáltal érthetővé válik, hogy ott fél évig nappal van és fél éven
át egyfolytában éjszaka.
Nappal és zuhogó esőben is a planetárium kupolájára tudjuk varázsolni akár
a tízezer évvel ezelőtti csillagos égboltot. Szemléltetni tudjuk az égitestek
mozgását, és mutatunk űrszondák által a bolygókról, holdjaikról, kisbolygókról,
üstökösökről készített színes közelképeket, valamint a világ legnagyobb távcsöveivel
több órán át fényképezett felvételeket csillaghalmazokról, csillagközi anyagfelhőkről,
galaxisokról, stb.
A Föld forgását szimulálva azt is játszhatjuk, hogy képzeletben fölgyorsítjuk
az időt, sőt olyat is, mintha űrhajóban lennénk. (Igazi rakétakilövést is tudunk
mutatni.) Mindezt gyerekek, felnőttek egyaránt élvezik.

Tehát intézményünk
kiválóan alkalmas mindenekelőtt külön iskolai osztályok fogadására, és nekik
speciális rendhagyó órák tartására, viszont nem alkalmas nagy bevételt hozó,
tekintélyes létszámú közönségre épülő műsorok tartására.
A Kecskeméti Planetárium elsődleges feladata az iskolai oktatást segítő szemléletes,
didaktikus – és persze ugyanakkor látványos, sőt a lehetőségekhez képest szórakoztató
-, rendhagyó órák tartása. (A planetárium legfőbb sajátossága az a szemléltetési
lehetőség, amivel sok esetben egyszerűbben és érthetőbben lehet megtanítani
különböző jelenségeket, mint iskolai körülmények közepette.)

Amellett, hogy az intézmény
elsősorban planetárium, egy kicsit bemutató csillagvizsgáló is. (Habár amíg
más ilyen csillagvizsgálókban a műszer fix elhelyezéséhez nyitható kupolával
ellátott épület áll rendelkezésre, itt ilyen sajnos nincs: a távcsövet minden
egyes alkalommal ki kell cipelni az utcára, fölállítani, majd a bemutatás
végeztével ismét dobozba zárni.) Derült idő esetén tehát (sötétedéstől) távcsöves
bemutatásra is lehetőség van. Az érdeklődők távcsövön át a saját szemükkel
láthatják adott esetben a holdkrátereket, a Szaturnusz gyűrűjét, a Jupiter
felhősávjait és a körülötte keringő Galilei-holdakat, félvénuszt, kettőscsillagokat,
csillaghalmazokat, galaxist, csillagközi anyagfelhőket, stb.

A planetárium, mint
közművelődési intézmény, nemcsak csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai
és egyéb ismeretterjesztéssel foglalkozik, hanem helyet ad különféle közművelődési
formáknak, amelyekre igény van, és az intézmény falai között megvalósítható.
(Ez részben egyfajta művelődési ház pótló tevékenység, aminek reklámértéke
is van.)

 

A működés alapelvei:

(A) A planetárium
nem hivatal, hanem szolgáltatást végző intézmény. Ennek egyenes folyománya,
hogy a csoportok számára nem szabjuk meg a látogatás rendjét: azok bármikorra
(akár késő estére, hétvégére, vagy ünnepnapra is) bejelentkezhetnek – mindössze
az időpontokat kell egyeztetni a naptárban, más csoportokkal való ütközések
elkerülése végett -, továbbá ők választhatják meg azt is, hogy milyen műsort
igényelnek. (A spontán érdeklődőknek meghirdetett műsorok időpontját és témáját
ugyan szükséges megadni , de ezeket az előadásokat a létszámtól függetlenül
és az adott közönséghez rugalmasan alkalmazkodva érdemes megtartani.) Ez
az elv a nyári napközis táborokra is vonatkozik: nincs megszabva, hány órakor
kezdődnek, ill. érnek véget a foglalkozások – a szülőkhöz alkalmazkodunk:
akkorra hozzák és akkor viszik haza a gyerekeket, amikor nekik jó.
(B) Az eddigiekből következik, hogy nincs nyitvatartási idő: Akkor kell dolgozni,
amikor a munka van! Hétvégeken, időnként ünnepnapon is, valamint késő este;
vagyis a programokhoz, a csoportokhoz alkalmazkodva.

Főbb feladatcsoportok
(működés rövid- és hosszabb távon):

(Mottó: DOLGOZUNK, MINT RENDESEN.)

I. Iskolai oktatást
(óvoda, általános és középiskola, főiskola, egyetem) kiszolgáló tevékenység

A tananyaghoz kapcsolódó rendhagyó órák, műsorok, előadások, szakköri foglalkozások
kidolgozása, szervezése, tartása a természetismerethez, a fizikához, a földrajzhoz
és lehetőség szerint egyéb tantárgyakhoz is kapcsolódva, sőt a pedagógusok
speciális kéréseihez igazodva. (Mindenekelőtt a fizikához, másodsorban a természetismerethez,
ill. a földrajzhoz szorosan kapcsolódó foglalkozásokkal állunk a pedagógusok
és tanítványaik rendelkezésére.) Rendkívül nagy az érdeklődés az óvodás műsoraink
iránt is.
Elsősorban tehát az oktatást segíti intézményünk, óvodás és egyetemi szintek
között. Ez a legfontosabb, a tanítást segítő funkció. Fölfedeztetjük a tanulókkal
a természeti jelenségeket. Ettől a tanévtől pedig a főiskolán a csillagászat
is tantárgy (kredit-pontos rendszerben).
E téren a Kecskeméti Planetárium regionális szerepet tölt be: nemcsak Kecskemét
város oktatási intézményei, hanem Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Pest, Fejér, Tolna megyékből (az első négy esetben egészen távoli vidékekről,
mint például Szeged, Békéscsaba, az utóbbi három megye esetében azoknak inkább
a hozzánk közel eső területeiről) számtalan iskola rendszeresen, valamint a
távolabbi helységekből kiránduló csoportok ad hoc jelleggel élnek a planetáriumadta
szemléltetési lehetőségekkel.
Pedagógus továbbképzéseket is szoktunk tartani.
Itt jegyezzük meg, hogy pedagógusok és pedagógusjelöltek díjtalanul látogathatják
a planetáriumot. (Sőt a rászoruló kisegítő iskolás csoportok, valamint a műsoraink
kikísérletezéséhez jó lehetőséget kínáló Lánchíd Utcai Általános Iskola és
a Lánchíd Utcai Óvoda csoportjai szintén.)
Fontosnak tartjuk, hogy a Kecskeméti Főiskola tanítóképző karának hallgatói
hivatalból rendszeresen látogatják intézményünket, a képzési órakeretbe beépítve
(s ugyanígy a planetárium igazgatója a főiskolán is rendszeresen tart előadásokat).
A planetáriumban a tehetséggondozásnak nagy hagyományai vannak. Rendszeresen
működnek csillagászati szakkörök (kicsiknek, nagyoknak egyaránt), továbbá a
planetárium társadalmi munkatársai (PTM), középiskolás, egyetemista fiatalok
számára csillagász klub.

II. Ismeretterjesztő
tevékenység

Mint a pécsi mellett a másik vidéken működő planetáriumnak, intézményünknek
is az elsődleges feladata a csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztés. Továbbá
a természettudományok, ill. esetenként a matematika, valamint más tudományágak
vonatkozásában különféle közművelődési formák szervezése, lebonyolítása. Ide
sorolhatók a hét végi csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai témájú ismeretterjesztő
műsorok, távcsöves bemutatások is. Természetvédelmi-környezetvédelmi jellegű
programjaink is vannak, pl. komplex ismeretterjesztő előadás az ózonlyukról.
A Föld Napja alkalmából is meghirdetünk programokat.
Hozzátartozik a természettudományos profilhoz a folyosón látható tematikus
kőzettani és ásványtani állandó kiállítás. A planetáriumban van csillagászati-űrkutatási
állandó kiállítás, időnként időszaki (pl. jelenleg – Párizsból – egy francia
ökológiai) kiállítás, de kölcsönözhető vándorkiállításaink is vannak (most
az egyik éppen Hercegszántón).
Intézményünk létrehozta Kecskemét városában a Nap és ismert bolygói méret-
és távolságarányos modelljét 3,3 milliárdszoros kicsinyítésben. (A "Nap"
41,8 cm-es bronz gömb a városháza mellett, a "Föld" gyöngyszemnyi
a városháza előtt, a "Plútó" mákszemnél is kisebb a planetáriumnál.)
Talán először a világon itt igazi szobrok készültek e szemléltetéshez, Lakatos
Pál Sándor szobrászművész alkotásai. A Nap kicsinyített mérete minden szobornál
megjelent. Aki csak egyetlen alkotással találkozik, az is láthatja, mekkora
az adott bolygó a Naphoz képest, aki viszont végig megszemléli a
szobrokat a városházától, a planetáriumig, a saját lábában is tapasztalhatja,
micsoda irdatlan távolságok vannak az égitestek méretéhez képest.
Gyerekeknek rendszeresen szervezünk nyári csillagászati napközis táborokat.
Noha természetszerűleg az iskolás csoportok a látogatottság domináns tényezői
(persze felnőtt, sőt nyugdíjas csoportjaink is vannak), emellett fontos feladatunknak
tartjuk, hogy a planetárium műsorain bárki egyénileg is résztvehessen.
Évente rendszeresen megszervezzük a csillagászati hetet és az űrkutatási hetet,
amikor minden este tartunk előadásokat, s azt követően távcsöves bemutatásokat
is.
Tavasztól őszig, amikor az időjárás megengedi, s amikor a Hold (az első negyed
körüli napokban) a leglátványosabb, havonta néhány napon át minden este kicipeljük
a távcsövet az utcára, és – bár zavaró fények közepette – bemutatjuk az érdeklődőknek
az aktuális égi látványosságokat. A távcsövet ezen kívül táborokban is használjuk.
Gyakran kérnek tőlünk kihelyezett távcsöves bemutatókat iskolák, művelődési
házak, a Budapesti Ismeretterjesztő Társulat, sportegyesületek, stb. Nyáron
a város főterén is szoktunk távcsöves bemutatásokat tartani.

III. Művészeti,
ill. szórakoztató kiegészítő tevékenység

A szakmai ismeretterjesztő tevékenység mellett nyitottak vagyunk az egyéb közművelődési
tevékenységekre is. Amíg életképesek, a lehetőségeinkhez mérten segítjük a
folyamatokat, persze idővel egyes próbálkozások elhalnak, mások fölélednek.
Ezek sokszor ad hoc jellegű közművelődési formák, de a lehetőségek függvényében
lényegében bárminek teret adunk, amire igény merül fel, és az intézmény keretei
között megvalósítható. (Klubok, a Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó képzőművészeti
kiállítás és irodalmi, zenei programok, lézer-show műsorok, kapcsolódás a Challenge
Day programjaihoz, avantgarde találkozó és kiállítás stb.)

Tehát kisgyerekektől
aggastyánokig mindenkinek tudunk élményt nyújtani széles érdeklődési spektrumban,
tudományos népszerűsítő és művészeti bemutatók szintjén egyaránt. A csoportok
igényét időpontra, időtartamra, témára nézve is maximálisan figyelembe vesszük.
A kisplanetárium varázsa többek között az, hogy élő előadásokon a gyermekekhez
(és a pedagógusok igényeihez) igazodva bensőségesek, sőt rugalmasak is tudunk
lenni. Az intézmény látogatóinak a száma nem véletlenül 30.000 fő évente.
Az áraink egyébként mindig olyanok, hogy bárki számára megfizethető legyen
egy planetáriumi műsor (az utcai távcsőbe nézés ingyenes). A családi jegy bevezetésével
eredményesen segítjük a nagy családokat is, ezt a kedvezményt sokan igénybeveszik.
A kecskeméti csoportok pedig olcsóbban (s a pedagógusok eleve ingyen) jöhetnek.

A legfontosabb tevékenységek:

• tananyaghoz
kapcsolódó, életkori sajátosságoknak megfelelő rendhagyó órák tartása középső
és nagycsoportos óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók, főiskolások,
egyetemisták számára (megjegyzés: a kiscsoportos óvodásoknak szóló műsor
fejlesztése folyamatban van, de még sok kísérletet igényel, ám fogyatékos
gyermekeknek is tudunk és szoktunk is megfelelő műsort biztosítani),
• csillagászati-űrkutatási,
valamint fizikával kapcsolatos ismeretterjesztő programok lebonyolítása egyéb
csoportoknak,
• új műsorok kifejlesztése (óvodapedagógiai és tantárgypedagógiai kísérletek
során),
• hét végi műsorok tartása spontán érdeklődők számára,
• távcsöves bemutatások levezetése,
• a tanítóképző főiskolán a hallgatóknak előadás tartása, a planetáriumban
pedig gyakorlatvezetés, valamint elemi csillagászat óra,
• pedagógusok és pedagógusjelöltek munkájának ad hoc jellegű egyéni segítése,
• pedagógus továbbképzések tartása, szervezése,
• kiemelt rendezvényeken (csillagászati hét, űrkutatási hét, Föld napja,
Nap napja, stb.) szervezés, tartalmi közreműködés,
• szakköri foglalkozások tartása különböző korosztályok számára,
• tehetséggondozás,
• nyári napközis tábori programok szervezése és lebonyolítása,
• egyéb közművelődési folyamatok segítése (klubok, foglalkozás a planetáriumba
bejáratos fiatalokkal, stb.)
• részvétel szakmai és szakmódszertani tapasztalatcserén, konferenciákon.
• kapcsolattartás más intézményekkel, elsősorban iskolákkal, közművelődési
intézményekkel (mindig készek vagyunk más intézményekkel, civil szervezetekkel
való együttműködésre: bennünket is megkeresnek mások, ilyenkor soha nem zárkózunk
el, és ad hoc jelleggel mi is keressük a kapcsolódási lehetőségeket):

Kecskeméti Planetárium – 6000
Kecskemét, Lánchíd u. 18./a; Tel.: (76) 50-50-75
E-mail:

A Kecskeméti Planetárium

Az Egyenlítőtől az
Északi Sarkig bármely földrajzi szélességről látható csillagos égboltot ki tudunk
vetíteni, szemléltetvén a Föld forgásának különböző látványát. Az Egyenlítő
csillagos égboltján a híres Dél-Keresztjét és a szomszédos legközelebbi csillagot
(a Centauri) is megszemlélhetjük. A planetáriumban azt is meg tudjuk mutatni,
hogy az Északi Sarkon csupán egyetlen csillag kel föl és nyugszik le: a Nap.
Ezáltal érthetővé válik, hogy ott fél évig nappal van és fél éven át egyfolytában
éjszaka.
Nappal és zuhogó esőben is a planetárium kupolájára tudjuk varázsolni akár a
tízezer évvel ezelőtti csillagos égboltot. Szemléltetni tudjuk az égitestek
mozgását, és mutatunk űrszondák által a bolygókról, holdjaikról, kisbolygókról,
üstökösökről készített színes közelképeket, valamint a világ legnagyobb távcsöveivel
több órán át fényképezett felvételeket csillaghalmazokról, csillagközi anyagfelhőkről,
galaxisokról, stb.
A Föld forgását szimulálva azt is játszhatjuk, hogy képzeletben fölgyorsítjuk
az időt, sőt olyat is, mintha űrhajóban lennénk. (Igazi rakétakilövést is tudunk
mutatni.) Mindezt gyerekek, felnőttek egyaránt élvezik.

Tehát intézményünk
kiválóan alkalmas mindenekelőtt külön iskolai osztályok fogadására, és nekik
speciális rendhagyó órák tartására, viszont nem alkalmas nagy bevételt hozó,
tekintélyes létszámú közönségre épülő műsorok tartására.
A Kecskeméti Planetárium elsődleges feladata az iskolai oktatást segítő szemléletes,
didaktikus – és persze ugyanakkor látványos, sőt a lehetőségekhez képest szórakoztató
-, rendhagyó órák tartása. (A planetárium legfőbb sajátossága az a szemléltetési
lehetőség, amivel sok esetben egyszerűbben és érthetőbben lehet megtanítani
különböző jelenségeket, mint iskolai körülmények közepette.)

Amellett, hogy az intézmény
elsősorban planetárium, egy kicsit bemutató csillagvizsgáló is. (Habár amíg

más ilyen csillagvizsgálókban a műszer fix elhelyezéséhez nyitható kupolával
ellátott épület áll rendelkezésre, itt ilyen sajnos nincs: a távcsövet minden

egyes alkalommal ki kell cipelni az utcára, fölállítani, majd a bemutatás végeztével
ismét dobozba zárni.) Derült idő esetén tehát (sötétedéstől) távcsöves bemutatásra

is lehetőség van. Az érdeklődők távcsövön át a saját szemükkel láthatják adott
esetben a holdkrátereket, a Szaturnusz gyűrűjét, a Jupiter felhősávjait
és a
körülötte keringő Galilei-holdakat, félvénuszt, kettőscsillagokat, csillaghalmazokat,
galaxist, csillagközi anyagfelhőket, stb.

A planetárium, mint
közművelődési intézmény, nemcsak csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai
és egyéb ismeretterjesztéssel foglalkozik, hanem helyet ad különféle közművelődési
formáknak, amelyekre igény van, és az intézmény falai között megvalósítható.
(Ez részben egyfajta művelődési ház pótló tevékenység, aminek reklámértéke is
van.)

 

A működés alapelvei:

(A) A planetárium nem
hivatal, hanem szolgáltatást végző intézmény. Ennek egyenes folyománya, hogy
a csoportok számára nem szabjuk meg a látogatás rendjét: azok bármikorra (akár
késő estére, hétvégére, vagy ünnepnapra is) bejelentkezhetnek – mindössze az
időpontokat kell egyeztetni a naptárban, más csoportokkal való ütközések elkerülése
végett -, továbbá ők választhatják meg azt is, hogy milyen műsort igényelnek.
(A spontán érdeklődőknek meghirdetett műsorok időpontját és témáját ugyan szükséges
megadni , de ezeket az előadásokat a létszámtól függetlenül és az adott közönséghez
rugalmasan alkalmazkodva érdemes megtartani.) Ez az elv a nyári napközis táborokra
is vonatkozik: nincs megszabva, hány órakor kezdődnek, ill. érnek véget a foglalkozások
– a szülőkhöz alkalmazkodunk: akkorra hozzák és akkor viszik haza a gyerekeket,
amikor nekik jó.
(B) Az eddigiekből következik, hogy nincs nyitvatartási idő: Akkor kell dolgozni,
amikor a munka van! Hétvégeken, időnként ünnepnapon is, valamint késő este;
vagyis a programokhoz, a csoportokhoz alkalmazkodva.

Főbb feladatcsoportok
(működés rövid- és hosszabb távon):

(Mottó: DOLGOZUNK, MINT RENDESEN.)

I. Iskolai oktatást
(óvoda, általános és középiskola, főiskola, egyetem) kiszolgáló tevékenység

A tananyaghoz kapcsolódó rendhagyó órák, műsorok, előadások, szakköri foglalkozások
kidolgozása, szervezése, tartása a természetismerethez, a fizikához, a földrajzhoz
és lehetőség szerint egyéb tantárgyakhoz is kapcsolódva, sőt a pedagógusok speciális
kéréseihez igazodva. (Mindenekelőtt a fizikához, másodsorban a természetismerethez,
ill. a földrajzhoz szorosan kapcsolódó foglalkozásokkal állunk a pedagógusok
és tanítványaik rendelkezésére.) Rendkívül nagy az érdeklődés az óvodás műsoraink
iránt is.
Elsősorban tehát az oktatást segíti intézményünk, óvodás és egyetemi szintek
között. Ez a legfontosabb, a tanítást segítő funkció. Fölfedeztetjük a tanulókkal

a természeti jelenségeket. Ettől a tanévtől pedig a főiskolán a csillagászat
is tantárgy (kredit-pontos rendszerben).
E téren a Kecskeméti Planetárium regionális szerepet tölt be: nemcsak Kecskemét
város oktatási intézményei, hanem Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok,
Pest, Fejér, Tolna megyékből (az első négy esetben egészen távoli vidékekről,
mint például Szeged, Békéscsaba, az utóbbi három megye esetében azoknak inkább
a hozzánk közel eső területeiről) számtalan iskola rendszeresen, valamint a
távolabbi helységekből kiránduló csoportok ad hoc jelleggel élnek a planetáriumadta
szemléltetési lehetőségekkel.
Pedagógus továbbképzéseket is szoktunk tartani.
Itt jegyezzük meg, hogy pedagógusok és pedagógusjelöltek díjtalanul látogathatják
a planetáriumot. (Sőt a rászoruló kisegítő iskolás csoportok, valamint a műsoraink
kikísérletezéséhez jó lehetőséget kínáló Lánchíd Utcai Általános Iskola és a
Lánchíd Utcai Óvoda csoportjai szintén.)
Fontosnak tartjuk, hogy a Kecskeméti Főiskola tanítóképző karának hallgatói
hivatalból rendszeresen látogatják intézményünket, a képzési órakeretbe beépítve
(s ugyanígy a planetárium igazgatója a főiskolán is rendszeresen tart előadásokat).
A planetáriumban a tehetséggondozásnak nagy hagyományai vannak. Rendszeresen
működnek csillagászati szakkörök (kicsiknek, nagyoknak egyaránt), továbbá a
planetárium társadalmi munkatársai (PTM), középiskolás, egyetemista fiatalok
számára csillagász klub.

II. Ismeretterjesztő
tevékenység

Mint a pécsi mellett a másik vidéken működő planetáriumnak, intézményünknek
is az elsődleges feladata a csillagászati-űrkutatási ismeretterjesztés. Továbbá
a természettudományok, ill. esetenként a matematika, valamint más tudományágak
vonatkozásában különféle közművelődési formák szervezése, lebonyolítása. Ide
sorolhatók a hét végi csillagászati-űrkutatási, valamint fizikai témájú ismeretterjesztő
műsorok, távcsöves bemutatások is. Természetvédelmi-környezetvédelmi jellegű
programjaink is vannak, pl. komplex ismeretterjesztő előadás az ózonlyukról.
A Föld Napja alkalmából is meghirdetünk programokat.
Hozzátartozik a természettudományos profilhoz a folyosón látható tematikus
kőzettani és ásványtani állandó kiállítás. A planetáriumban van csillagászati-űrkutatási
állandó kiállítás, időnként időszaki (pl.
jelenleg – Párizsból – egy francia ökológiai) kiállítás, de kölcsönözhető
vándorkiállításaink is vannak (most az egyik éppen Hercegszántón).
Intézményünk létrehozta Kecskemét városában a Nap és ismert bolygói méret-
és távolságarányos modelljét 3,3 milliárdszoros kicsinyítésben. (A "Nap"
41,8 cm-es bronz gömb a városháza mellett, a "Föld" gyöngyszemnyi a városháza előtt,
a "Plútó" mákszemnél is kisebb a planetáriumnál.) Talán
először a világon itt igazi szobrok készültek e szemléltetéshez, Lakatos Pál
Sándor szobrászművész alkotásai. A Nap kicsinyített mérete minden szobornál
megjelent. Aki csak egyetlen alkotással találkozik, az is láthatja,
mekkora az adott bolygó a Naphoz képest, aki viszont végig megszemléli a
szobrokat a városházától, a planetáriumig, a saját lábában is tapasztalhatja,
micsoda irdatlan távolságok vannak az égitestek méretéhez képest.
Gyerekeknek rendszeresen szervezünk nyári csillagászati napközis táborokat.
Noha természetszerűleg az iskolás csoportok a látogatottság domináns tényezői
(persze felnőtt, sőt nyugdíjas csoportjaink is vannak), emellett fontos feladatunknak
tartjuk, hogy a planetárium műsorain bárki egyénileg is résztvehessen.
Évente rendszeresen megszervezzük a csillagászati hetet és az űrkutatási hetet,
amikor minden este tartunk előadásokat, s azt követően távcsöves bemutatásokat
is.
Tavasztól őszig, amikor az időjárás megengedi, s amikor a Hold (az első negyed
körüli napokban) a leglátványosabb, havonta néhány napon át minden este kicipeljük
a távcsövet az utcára, és – bár zavaró fények közepette – bemutatjuk az érdeklődőknek
az aktuális égi látványosságokat. A távcsövet ezen kívül táborokban is használjuk.
Gyakran kérnek tőlünk kihelyezett távcsöves bemutatókat iskolák, művelődési
házak, a Budapesti Ismeretterjesztő Társulat, sportegyesületek, stb. Nyáron
a város főterén is szoktunk távcsöves bemutatásokat tartani.

III. Művészeti,
ill. szórakoztató kiegészítő tevékenység

A szakmai ismeretterjesztő tevékenység mellett nyitottak vagyunk az egyéb közművelődési
tevékenységekre is. Amíg életképesek, a lehetőségeinkhez mérten segítjük a
folyamatokat,
persze idővel egyes próbálkozások elhalnak, mások fölélednek. Ezek sokszor
ad hoc jellegű közművelődési formák, de a lehetőségek függvényében lényegében
bárminek
teret adunk, amire igény merül fel, és az intézmény keretei között megvalósítható.
(Klubok, a Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítás és irodalmi,
zenei programok, lézer-show műsorok, kapcsolódás a Challenge Day programjaihoz,
avantgarde találkozó és kiállítás stb.)

Tehát kisgyerekektől
aggastyánokig mindenkinek tudunk élményt nyújtani széles érdeklődési spektrumban,
tudományos népszerűsítő és művészeti bemutatók szintjén egyaránt. A csoportok
igényét időpontra, időtartamra, témára nézve is maximálisan figyelembe vesszük.
A kisplanetárium varázsa többek között az, hogy élő előadásokon a gyermekekhez
(és a pedagógusok igényeihez) igazodva bensőségesek, sőt rugalmasak is tudunk
lenni. Az intézmény látogatóinak a száma nem véletlenül 30.000 fő évente.
Az áraink egyébként mindig olyanok, hogy bárki számára megfizethető legyen egy
planetáriumi műsor (az utcai távcsőbe nézés ingyenes). A családi jegy bevezetésével
eredményesen segítjük a nagy családokat is, ezt a kedvezményt sokan igénybeveszik.
A kecskeméti csoportok pedig olcsóbban (s a pedagógusok eleve ingyen) jöhetnek.

A legfontosabb tevékenységek:

• tananyaghoz
kapcsolódó, életkori sajátosságoknak megfelelő rendhagyó órák tartása középső
és nagycsoportos óvodások, általános iskolai és középiskolai tanulók, főiskolások,
egyetemisták számára (megjegyzés: a kiscsoportos óvodásoknak szóló műsor
fejlesztése
folyamatban van, de még sok kísérletet igényel, ám fogyatékos gyermekeknek
is tudunk és szoktunk is megfelelő műsort biztosítani),
• csillagászati-űrkutatási,
valamint fizikával kapcsolatos ismeretterjesztő programok lebonyolítása egyéb
csoportoknak,
• új műsorok kifejlesztése (óvodapedagógiai és tantárgypedagógiai kísérletek
során),
• hét végi műsorok tartása spontán érdeklődők számára,
• távcsöves bemutatások levezetése,
• a tanítóképző főiskolán a hallgatóknak előadás tartása, a planetáriumban
pedig gyakorlatvezetés, valamint elemi csillagászat óra,
• pedagógusok és pedagógusjelöltek munkájának ad hoc jellegű egyéni segítése,
• pedagógus továbbképzések tartása, szervezése,
• kiemelt rendezvényeken (csillagászati hét, űrkutatási hét, Föld napja,
Nap napja, stb.) szervezés, tartalmi közreműködés,
• szakköri foglalkozások tartása különböző korosztályok számára,
• tehetséggondozás,
• nyári napközis tábori programok szervezése és lebonyolítása,
• egyéb közművelődési folyamatok segítése (klubok, foglalkozás a planetáriumba
bejáratos fiatalokkal, stb.)
• részvétel szakmai és szakmódszertani tapasztalatcserén, konferenciákon.
• kapcsolattartás más intézményekkel, elsősorban iskolákkal, közművelődési
intézményekkel (mindig készek vagyunk más intézményekkel, civil szervezetekkel
való együttműködésre: bennünket is megkeresnek mások, ilyenkor soha nem zárkózunk
el, és ad hoc jelleggel mi is keressük a kapcsolódási lehetőségeket):

Kecskeméti Planetárium – 6000
Kecskemét, Lánchíd u. 18./a; Tel.: (76) 50-50-75
E-mail:

Ajánljuk...