Szabadszemes napfoltmegfigyelések 1999-2001. március-júniusi időszakaiban

Mindhárom évben 5-5 észlelést végeztem a március-június periódusban. A konkrét
észlelési napok véletlenszerűen lettek kijelölve, szem előtt tartva azt, hogy
ne túl közeli időpontokról legyen szó (bár ezt nem sikerült maradéktalanul megvalósítani).
A megfigyelések alatt a légköri viszonyok különbözőek voltak, hiszen előfordult
1-es fokozatú átlátszóság (átlátszatlanság?) is, de ugyanígy gyönyörű mélykék
ég, 5-ös seeinggel. Védőeszközként minden esetben fóliaszűrőt használtam (Baader
AstroSolar, illetve Eclipsciel és Eclipse Shades napfogyatkozás-néző szemüvegek).
Most pedig röviden a konkrét eredményekről: 1999 és 2001 tárgyidőszakában a
megfigyelések során mindössze 1 alkalommal volt szabadszemes folt; ezeket május
19-én, valamint április 30-án láttam. Ezzel szemben 2000-ben 3 alkalommal 1,
továbbá egyszeri alkalommal 2 "szeplő" is látszott egyidejűleg a
Napon; a megfigyelési időpontok: március 12., június 4., június 12., illetve
április
30. Bár a megfigyelések száma nem túl magas, és statisztikai értelemben kevés
mintavételezés történt, ennek ellenére a kapott adatokból leszűrhető, hogy
a
tavalyi, 2000. év március-júniusi időszakában láttám a legtöbb napfoltot. Ez
kissé ellentmond a hivatalos tudomány, a profi csillagászat azon megállapításának,
hogy az aktuális naptevékenység-ciklus maximuma 2001 legelejére (január-február)
esik. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy ennek pontos meghatározására
még manapság sincs teljes biztonságú előrejelzés és utólagos kiértékelési eljárás,
de legfőképp egyetértés a különböző módszerek hívei között.

{mosimage}

A jövő számára mindenesetre
az a tanulság, hogy érdemes megpróbálkozni a gyakoribb észleléssel, hiszen az
így nyert adatokkal házilag kimutatható központi égitestünk 11 éves periódusú
ciklikus működése – az így nyert tapasztalati tényadatok pedig segíthetik a
hivatásos csillagászok munkáját is. Mindenkinek ajánlom, hogy kapcsolódjon be
a szabadszemes napfoltok megfigyelésének programjába. Váljunk amatőr napfizikusokká!

Ajánlott irodalom: Gyenizse
Péter: Szabadszemes jelenségek; Amatőrcsillagászok kézikönyve, Mizser Attila
szerk., 1999, MCSE

Ajánljuk...