Őszi-téli észleléseink

Változócsillagok
Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Névkód: Rez

R
CrB (RCB)
JD: 2 452 196,2, m: 6,2; JD: 2 452 199,2, m: 6,2; JD: 2 452 216,2, m: 6,2; JD:
2 452 231,1, m: 6,1

delta Cep (DCEP)
JD: 2 452 231,230, m: 4,0

R Tri (M)
JD: 2 452 199,3, m: 7,6::

R Cas (M)
JD: 2 452 231,2, m: 5,2

alfa Her (SRC)
JD: 2 452 196,2, m: 2,9; JD: 2 452 231,1, m: 3,0

mu Cep (SRC)
JD: 2 452 196,3, m: 3,7; JD: 2 452 198,3, m: 3,5; JD: 2 452 199,3, m: 3,5; JD:
2 452 200,2, m: 3,6; JD: 2 452 215,3, m: 3,6; JD: 2 452 216,2, m: 3,7; JD: 2
452 231,2, m: 3,8

(a gamma Cas észleléseit
l. külön cikkben)

Mély-ég objektumok

Népszerű mély-ég
objektumok binokulárral.

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Műszer: Tento, 7×50, binokulár
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.

M31 And (Nagy Androméda-köd)
GX
Dátum: 2001.10.15.
Légkör: Nyugodtság: 8; Átlátszóság: 5
Időpont: 21:55-22:17 NYISZ
Leírás: nagyméretű, fényes, megnyúlt alakú galaxis

M33 Tri (Triangulum-köd)
GX
Dátum: 2001.10.16.
Időpont: 22:05-22:35 NYISZ
Légkör: Nyugodtság: 7; Átlátszóság: 4
Leírás: nagyon nagy méretű, alacsony felületi fényességű, alaktalan galaxis

M13 Her (Herkules-gömbhalmaz)
GH
Dátum: 2001.10.15.
Légkör: Nyugodtság: 8; Átlátszóság: 5
Időpont: 21:55-22:17 NYISZ
Leírás: fényes, kerek gömbhalmaz

M92 Her GH
Dátum: 2001.10.16.
Időpont: 22:05-22:35 NYISZ
Légkör: Nyugodtság: 7; Átlátszóság: 4
Leírás: fényes, kerek gömbhalmaz

M45 Tau (Plejádok,
Fiastyúk) NY
Dátum: 2001.10.15.
Légkör: Nyugodtság: 8; Átlátszóság: 5
Időpont: 21:55-22:17 NYISZ
Leírás: fényes csillagokból álló, a látómezőt szinte betöltő nyílthalmaz

Mel 20 Per (alfa
Persei-halmaz) NY
Dátum: 2001.10.15.
Légkör: Nyugodtság: 8; Átlátszóság: 5
Időpont: 21:55-22:17 NYISZ
Leírás: fényes csillagokból álló, a látómezőt betöltő nyílthalmaz

NGC 869-884 Per
(khi-h Persei, Perseus-ikerhalmaz) NY
Dátum: 2001.10.15.
Légkör: Nyugodtság: 8; Átlátszóság: 5
Időpont: 21:55-22:17 NYISZ
Leírás: egy nagyobb és egy kisebb elmosódott ködfoltból, és néhány nagyon fényes
csillagból álló kettős nyílthalmaz. Szép a felettük levő O alakú csillagív is.
Szabadszemes jelenségek
Szabadszemes napfolt
Észlelő neve: Rezsabek Nándor
Dátum: 2001.10.17.
Időpont: 7:59-8:00 NYISZ
Légkör: Átlátszóság: 1
Észlelés helye: Harta, Szüllei major, Csirkeólak
Mindkét szemmel
A folt:
Jele: 1.; Mérete: óriási; Formája: megnyúlt
Leírás: a ködös ég természetes szűrőként működik. A korong közepétől kissé balra
elhelyezkedő, óriási, felfelé megnyúlt folt látszik.

Holdkráter észlelése szabad szemmel

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Dátum: 2001.11.02.
Időpont: 6:30-7:00 KÖZEI között
Légkör: már világos, derült ég; szél
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Leírás: a jobb megfigyelhetőség kedvéért világos égen próbálkoztam a megfigyeléssel.
Telehold után egy nappal jól látszottak a különböző intenzitású tengerek, illetve
feltűnő néhány egészen világos, fehér foltként mutatkozó terület. Ezek közül
a leghangsúlyosabb a Mare Nubium és a Mare Humorum alatti , mely maga a Tycho-kráter,
az ezt övező sugársávokkal!

Dátum: 2001.11.04.
Időpont: 6:52-6:53 KÖZEI
Légkör: napkelte, derült ég
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Leírás: a 2001.11.02-i észleléshez hasonló körülmények között (pár nappal telihold
után, már világos égen) sikerült megerősíteni az akkor látottakat: a Tycho-kráter
– és a sugársávok – egy világos foltként kiválóan azonosítható a Mare Nubiumtól
és a Mare Humorumtól délre

Hold-Mars együttállás

Észlelők neve:
Rezsabek Levente, Rezsabek Nándorné, Rezsabek Nándor
Dátum: 2001.10.23.
Időpont: 18:41 NYISZ
Légkör: derült ég, csak néhány felhőfoszlány
Észlelés helye: Budapest, V. kerület, Báthory utca, Kossuth Lajos tér sarok
Leírás: szép együttállás a Holddal és a Marssal. A vörös bolygó 2°-kal délre
látszik Földünk kísérőjétől

Hold-Szaturnusz együttállás

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Dátum: 2001.11.03.
Időpont: 19:30 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 5; Átlátszóság: 3
Észlelés helye: Kiskőrös, Petőfi tér 4.
Leírás: szép együttállás a Hold-Szaturnusz-fedés előjátékaként. Ekkor még 1°-1°,5-ra
látszanak egymásról

Szaturnusz – Aldebaran (alfa Tauri) együttállás

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Dátum: 2001.11.22.
Időpont: 21:03-21:07 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 3; Átlátszóság: 2
Észlelés helye: Spanyolország, Madrid, Alcántara 63.
Leírás: a Szaturnusz és az Aldebaran körülbelül 3° távolságban áll együtt

Sarki fény beszámoló

Kicsit megkésve, de röviden beszámolunk október 22-i sarki fény megfigyelésünkről.
Simon Attila beszámolója következik:

Észlelő: Simon
Attila
Észlelés: 2001.10.22. 1:28-2:03 NYISZ
Helye: Géderlak, koordináták: 46° 37′, 18° 55′
Jelenség: 1:28-1:56
Legintenzívebb: 1:28-1:33
Fénysávok: 1:28 után kb. 10-12 percig
Kiterjedés:
§ a horizonttól a Kis Medve négy csillagáig kb. 1,5 nagyarasznyi távolságig
§ a Vegától a Nagymedve rúdjáig (2 nagyarasz)
Szín: vörös-narancsos
Sávok: fehéresek
Leírás: a maximum után a fény az Uma rúdjánál volt intenzívebb, majd nyugat
felé (a Vega felé) húzódott. A jelenség után a fekete háttértől leheletnyi rózsaszínes
színeződés még sejthető volt az égterületen.

Tűzgömb beszámolók

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Észlelő címe: 1071 Budapest, Bajza u. 1.
Dátum: 2001.11.01.
Időpont: 18:55 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 5; Átlátszóság: 3
Műszer: szabadszemes megfigyelés
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Földrajzi koordináták: 19°02′,3 N, 46°41′,6 E
A tűzgömb:
Maximális fényessége: -6m
Szín, színváltozások: vöröses
Hossza: 3°
Hány objektum volt látható: 1
Váltak-e le anyagdarabkák: igen
Hány részre robbant szét: 2
A nyom:
Láthatóság szabad szemmel: néhány másodperc
Koordináták: Feltűnése: Az: 355°, h: 20°-25°; Eltűnése: Az: 355°, h: 10°-15°;
a horizont irányába tartott
Leírás: 18:55 KÖZEI-kor, pár fokkal az Ursa Maior szekérhátától jobbra a horizont
felé haladt. Színe vöröses volt, és menet közben két darabra szakadt szét.

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Észlelő címe: 1071 Budapest, Bajza u. 1.
Dátum: 2001.11.17.
Időpont: 17:52 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 5; Átlátszóság: 5
Műszer: szabadszemes megfigyelés
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Földrajzi koordináták: 19°02′,3 N, 46°41′,6 E
Leírás: binokulárommal éppen az R Cas-ra vadásztam, amikor az égbolt egy tűzgömb
nyomán kivilágosodott. A műszert "félredobtam", de az objektumot
magát vagy annak nyomát sajnos nem láttam. Ennek oka, hogy nem tudtam merre
keressem,
a környező épületek miatt elég nagy volt a takarás, illetve lehetséges, hogy
az objektum a horizont alatt tűnt fel.

Szaturnusz-fedés 2001. november 3-án

A kiskőrösi Közelebb a csillagokhoz… című távcsöves bemutatóval egybekötött
rendezvény egyik apropójaként is szolgált a címben szereplő jelenség megfigyelése.
A hideg miatt csak az igazán elkötelezett érdeklődők tartottak ki az este 10
óra után megfigyelhető kontaktusig. Egyszerre több távcsővel kísértük figyelemmel
a jelenséget, az adatokat Simon Attila jegyezte le. A belépés adatainak lejegyzése
után hazafelé vettük az irányt, Attila és csoportja Hartán, Morvai Józsiék Solton
várták meg a kilépést, majd hazaindultak. Simon Attila beszámolója következik:
"Helyszín:
Kiskőrös művelődési ház
Koordináták: 46°37.55′ 19°17.88′
Hmg: 3m
Kontaktusok: (minden adat KözEI-ben)
Belépés:
A bolygó gyűrűje érinti a holdperemet: 22:01:24
A bolygó gyűrűjének belső pereme érinti a holdperemet: 22:01:45
A Szaturnusz glóbusza érinti a holdperemet: 22:01:56
A Szaturnusz glóbuszát elfedi a hold: 22:02:25
A bolygó gyűrűjének belső peremét elfedi a hold: 22:02:37
A bolygó gyűrűjét egészen elfedi a hold: 22:02:55
Műszer: 114/900 Newton
Nagyítás: 150x

Kilépés:
Helyszín: Harta, József A. u. 22.
Hmg: 4,5m
A bolygó gyűrűje előtűnik a Hold mögül: 23:09:20
A bolygó gyűrűjének belső pereme előtűnik a Hold mögül: 23:09:33
A Szaturnusz glóbusza megjelenik: 23:09:45
A Szaturnusz glóbusza teljesen látszik: 23:10:27
A bolygó gyűrűjének belső pereme érinti a holdperemet: 23:10:40
A bolygó gyűrűje utoljára érinti a holdperemet: 23:10:55
Műszer: 114/900 Newton
Nagyítás: 150x"

Balaton László beszámolója következik a kiskőrösi bemutató után történtekről:
"Miután Kiskőrösön elbúcsúztunk egymástól, Solt felé vettük az irányt.
Háromnegyed 11-re oda is értünk. Mivel úgy gondoltuk, közeledik az okkultáció
vége, a megfigyelés mellett döntöttünk. Én berohantam a kis lencsés távcsövemért.
Mire kiértem a műszerrel és az állvánnyal, Morvai Józsi már fel is állította
a Meadet a kapunk előtt. Mivel ott nincs áram, a későbbiekben manuálisan vezéreltük
a távcsövet (aki használta már, tudja, hogy ez igen nehézkes a Meade esetében).
Az elkészített forró tea jó szolgálatot tett a dermesztő hidegben.
A kilépés korábban érkezett, mint számítottuk. Mikor 23:09-kor belepillantottam
a kis lencsés távcsőbe, és észrevettem egy halványan fénylő kis pontot a Hold
sötét pereme mellett. Feljegyeztem az időpontot (23:09:44 KözEI). Innen kezdve
már folyamatosan figyeltük a jelenséget. A gyűrű teljes elhagyásának pillanata
23:11:02 KözEI-kor következett be. A feltüntetett időeredmények pontosak, rádiójelzéses
óra alapján közlöm őket
A jelenség után elfogyasztottuk már iható hőmérsékletű teánkat, majd elköszöntünk.
Mindenki hazaindult. Jó volt!"

Helyszín: Solt
Koordináták: 46°50.07′ 19°01.95′
Megfigyelők: Balaton László, Grecs Anita, Morvai Anikó, Morvai József, Zsikla
Anita.
Gyűrű megjelenése: 22:09:44 UT
Teljes kilépés: 22:11:02 UT.

A jelenséget Rezsabek Nándor Budapestről is megfigyelte. Észlelőlapján a következő
adatok szerepelnek:

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Észlelő címe: 1071 Budapest, Bajza u. 1.
Dátum: 2001.11.03.
Időpont: 21:58-22:03 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 5; Átlátszóság: 3
Műszer: Turiszt-4, 10×30, monokulár
Észlelés helye: Kiskőrös, Petőfi tér 4. (Földrajzi koordináták: 19°17′ N, 46°37′
E)

• csodálatos
fedés, páratlan látványosság, de a kis műszer a pontos és minden adat felvételére
kiterjedő mérést részben megakadályozta
• az észlelés kezdetekor (21:58 KÖZEI) a két objektum még világosan elvált
egymástól, később egyre közelebb kerültek egymáshoz, és a Szaturnusz egy megnyúlt,
pálcika alakot vett fel (pontos időpont nem volt mérhető), majd lassan eltűnt.
• II.: 22:02:18 KÖZEI
• a kilépést nem figyeltem meg

{mosimage}
A belépés és a kilépés pillanatai. Forrás: http://macsbk.csillagaszat.hu

A C/2000 WM1 (LINEAR) üstökös észlelése

Észlelő neve: Rezsabek
Nándor
Észlelő címe: 1071 Budapest, Bajza u. 1.
Dátum: 2001.11.17.
Időpont: 17:04-17:13 UT
Légkör: Nyugodtság: 5; Átlátszóság: 5
Műszer: Tento, 7×50, binokulár
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Horizont feletti magasság: 35°
Összfényesség: 7m,7
Becsléshez használt módszer: Bobrovnikoff
Összehasonlítók forrása: Tycho Catalogue
Szabadszemes határmagnitúdó az üstökösnél: 5m,2
Kóma:
Átmérője: 15′
Alakja: kerek
Sűrűsödési foka (DC): 3
Leírás:
• könnyen azonosítható a Perseus csillaggazdag környezetében leledző üstökös.
Fényességét 7m,7-nak, átmérőjét pedig 15′-nek becsültem a kerek foltként látszó,
diffúz kométának. Csóvát nem láttam.

Ajánljuk...